Jednu z farních nástěnek jsme se rozhodli věnovat evangelizačním buňkám. Je to pro farníky příležitost k větší informovanosti a možná i k množení zájmu o evangelizační buňky, nicméně nejúčinější je vždycky osobní pozvání do společenství. 

Sv. otec František takto promluvil k členům evangelizačních buněk: Promluva Svatého Otce Františka k členům FEB.doc (převzato z http://www.evangelizacnibunky.cz)

Evagelizační buňky působí i v jiných farnostech. Podobně se o nich zmiňuje výše uvedený web. Jen ve stručnosti jsme dali na nástěnku: Farní evangelizační buňky.doc

No a u nás v Drahotuších je to nyní takto: FEB Drahotuše.doc

Zatím nabízíme jen texty. Doufám však, že brzy budou i obrázky. Přece jen by to bylo tak živější.