V katedrále v Hradci Králové je to určitě největší slavnost na světě, protože, jak říkal + Mons. Karel Otčenášek, je to jediná katedrála Ducha Svatého na světě.

V Olomouci mají biřmování a ty farní záležitosti a mnohé jiné se dočtete zde:

160515.doc