Partutovice, farní kostel sv. Mikuláše – „Noc kostelů trochu jinak“ –

6:40 mše svatá;

7:30 Procházka kostelem „Proč tu vlastně máme kostel?“ pro žáky ZŠ Partutovice (Vojta)

15:00 – Putování za pokladem – pro děti ZŠ (a MŠ za doprovodu rodičů);

16:00 – 17:30 Výstavka obrázků dětí ze ZŠ (mimochodem jsou velice zdařilé).

Zveme všechny rodiče, příbuzné i ty, kteří si najdou cestu.

Sledujte:  https://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost1710

 

Drahotuše, farní kostel sv. Vavřince

18:00 zvonění zvonů, mše svatá;

19:00 – 21:00 pro zájemce prohlídka věže;

18:50 vystoupení Spolčátka – loutkové divadélko zahrají naši nejmenší;

19:25 – 19:45 varhany a violoncello (Karel Kotrla, Barbora Panáčková);  

20:00 – 20:20 procházka historií kostela (aneb co by měli lidé vědět o našem kostele - Vojta);

20:30 – 20:50 zpívání našich zpěváků;

21:00 – 21:15 Biblický příběh;

21:20 – 21:30 rozjímání při svíčkách;

21:30 – 22:00 zpívané chvály s kytarou (P. Petr Utíkal a spol.)

Najděte si cestu k nám: https://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost1302

 

Hranice, děkanský kostel Stětí sv. Jana Křtitele- Zajímavý program od 17:50 do 21:45 – více: https://www.nockostelu.cz/index.php?pg=188;

 

V rámci okresu Přerov:Lipník nad Bečvou – farní kostel sv. Jakuba a sbor Knížete míru, Přerov – farní sv. Vavřince, filiální sv. Michala, Pěnčice sv. Petra a Pavla a Předmostí sv. Marie Magdaleny; celkem 200 kostelů v olomoucké arcidiecézi. www.nockostelu.cz

 

* Cesta manželů od kostela ke kostelu start v pátek 10.6. ve 20:00 – 21:00 v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích – romantická procházka pro dva s malými úkoly pro posílení manželského (partnerského) vztahu. Baterku s sebou (od farního ke „Kostelíčku“). Více informací: http://hranice.dcpr.cz/programy/pro-manžele/260-cesta-manželů.html