Platí informace zveřejněné v minilém Infolistu. Příští vyjde až příští neděli. Toto vychází jen pro připomenutí.

Dnes 21.8.: *Sbírka bude věnována na potřeby farnosti. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.

* Iz 66, 18-21; Žid 12,5-13; Lk 13, 22-30 Ž 117Jděte do celého světa a hlásejte evangelium

 

*v Potštátě je hodová mše sv. v 9:30 ke cti sv.Bartoloměje

Ž 144Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše

 

V týdnu: v pondělí – památka Panny Marie, Královny

ve středu – svátek sv. Bartoloměje, apoštola. V Potštátě byl již oslaven při nedělní mši sv.; v Drahotuších bude v 18:30 adorace do 19:00.

ve čtvrtek – mši sv. v 18:30 (viz rozpis bohoslužeb) v Partutovicích slaví P. Petr Utíkal.

v pátek – mši sv. v 18:00 (viz rozpis bohoslužeb) v Drahotuších slaví P. Petr Utíkal.

v sobotu – se navrátí správce farnosti P. Radomír Šidleja. V nutných případech (hlavně zaopatřování) se do té doby obracejte na P. Petra Utíkala či na kněze v Hranicích. Drobné případy může nasměrovat pastorační asistent. Ve finančních záležitostech je třeba vyčkat příjezdu duchovního správce.

 

Příští neděli:

*Církev oslaví 22. neděli v mezidobí

*Mše sv. v obvyklých časech: Drahotuše 7:50; Potštát 9:30; Partutovice 11:00 (viz rozpis bohoslužeb)

 

Připomínky: Manželská dovolená 31.8.-3.9. ve východních Čechách

 

Táborák na ukončení prázdnin  ÚT 30.8. v 17:30 v Drahotuších a NE 4.9. v 17:30 v Partutovicích.

 

Farní pouť do Skočova, Wadovic a Krakova

Předpokládaný odjezd je v 7hod.Cena 300/ děti 200Kč. Jako doprovod pojede o.Pawel Bilinski. Zapisujte se v kostele do 31.8.; jen 1 autobus. 4.9. upřesněna trasa odjezdů. o.R.

 

Z Jitřenky -„náctiletí“ i starší - Den pro tebe - ÚT 30. 8. 9 -16 h. - fara Hranice a okolí

 

Pouť rodin z Bystřice p.H. k bráně milosrdenství na Sv. Hostýně  8.00 pouť (od brány hřbitova v Bystřici pod H.); 10.15 Poutní mše svatá - hlavní celebrant Mons. Jan Graubner ; 12.45 Loutkové divadlo Dana Taraby pro děti; 13.00 Přednáška Mons. Jana Graubnera 14.00 P. Pavel Šupol: „povídání pro náctileté“;14.00 Cesta pro rodiny „s průchodem Svaté brány”  14.00 stanoviště plné her a soutěží pro děti na téma skutky milosrdenství - odměny, zmrzlina pro děti zajištěna; 15.00 modlitba Růžence nejen pro prarodiče, adorace dětí a rodičů

 

Nová pozvánka: Charita Hranice srdečně zve na Prázdninové setkání v zámecké zahradě v Hranicích – ve čtvrtek 25.8. od 14:00-18:00. Divadelní představení studia Bez kliky, vystoupení zdravotních klaunů a další nejen zábavný program, ve kterém budou představeny také sociální a zdravotní služby Charity Hranice. Podrobnosti na plakátech ve vývěskách.