160904.doc

Přepis: 

 

Po 5/9

Út 6/9

St 7/9

Čt 8/9

Pá 9/9

So 10/9

Ne 11/9

Drahotuše

18:00

7:40

18:30 ador.

---

18:00

Krakow

7:50

Partutovice

---

Hranice 17:30

---

16:30

16:30

18:30

Spálov PM

10:30

Potštát

---

17:00

---

---

---

17:00

 

Dnes: *Školáci začali školní rok, budou jim požehnány aktovky. Dostanou  také nové knížečky s nálepkami na další školní rok.

*V Potštátě slavíme dožínky. Na závěr mše sv. kromě žáků budou žehnány i plody země a lidské práce.Děkujeme za přípravu kostela pro tuto slavnost.

*O. arcibiskup Jan nám posílá pastýřský list k zahájení školního roku, který bude čten při bohoslužbách a jehož znění bude pod Infolistem v elektronické podobě.

*Zveme rodiče a děti v Partutovicích k faře na táborák v 17:30

*Předseda ČBK kardinál Dominik Duka OP a Mons. Jan Graubner zvou všechny věřící k modlitbám za oběti, pozůstalé i jinak postižené zemětřesením ve střední Itálii. Na jejich přání zazní v přímluvách tato prosba: Nebeský Otče, do Tvého milosrdenství svěřujeme všechny jakkoli postižené zemětřesením ve střední Itálii, zemřelé přijmi do svého království, a všem ostatním daruj sílu k přijetí kříže a novému začátku.

6. ročník „Postavte i vy své plavidlo a poplujte s námi“

KRPŠ při ZŠ a MŠ Drahotuše pořádá dnes od 14:00 na rybníku v Dr. Přijďte se podívat.

V týdnu:

*v Partutovicích budou bývat ve všední den opět 2 mše sv. Prozatím, než začne výuka náboženství, budou jako v loňském šk.roce. Zhruba od října může nastat změna.

*v úterý je v Hranicích „Fatimský den“. Program začíná v 15:00 korunkou k Božímu milosrdenství, modlitba sv. růžence, přednáška P. Pavla Dokládala a v 17:30 mše sv. s obnovou zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

*v sobotu v 18:00 srdečně zve farnost a obec Spálov na „benefice pro lavice“ – koncert ministra Mariána Jurečky a jeho hostů.

*V sobotu putujeme do Krakowa. Drahotuše nám.7:00, Velká 7:10, Partutovice 7:20, Olšovec rozc. 7:30 (nastoupí poutníci z Potštátu,kteří přijedou link.busem; večer je odvezu autem). Z Loučky,Podhoří se dopraví auty do Drahotuš. Zastávka ve Skočově (8:40-9:30), cestou zpět příp. ve Wadovicích. Jídlo, pití s sebou, cena 300/200Kč, návrat po 19.hod.o.R.

 

Vernisáž výstavy Evy Vlasákové s názvem Sklo/ hra & potěšení

v pátek 9. 9. v 17 h. v Gotickém sálu a jeho předsálí ve Staré radnici. Vít Kunovský

Oprava poutí: NE 18.9. v 15:00 Velká      ST 28.9. v 10:00 nebo16:00 Radíkov

Příští neděli:

*Kromě jiných poutí (např. Hranice u Kostelíčka v 10:00) je pouť u Panny Marie ve Skále. Mše sv. v 10:30 s hl. hostem o. Georgem Biju (pěší pouť v 7:30 ze Spálova)

*Proto je v Potštátě mše sv. přesunutá na 17h a v Partutovicích bude již v sobotu v 18:30 s novým hranickým kaplanem, P. Jarosl. Endlicherem.

 

Studentská mše v Hranicích

po určitě skvěle prožitých prázdninách vás zveme na naši první studentskou mši v novém školním roce :).Celebrovat bude náš milovaný kaplan pro mládež o. Petr Utíkal a mše bude na téma Bible, tak se nebojte a přijďte. Přesně se to koná v pátek 30. září v 19 hod. ve farním kostele v Hranicích. Za hranické animátory Maruška

 

Pozdrav a přání České biskupské konference k zahájení školního roku 2016 - 2017

Vážení ředitelé a ředitelky našich škol, členové pedagogického sboru, žáci a studenti nejen církevních škol, obracíme se na vás všechny jako biskupové Čech, Moravy a Slezska, abychom vám popřáli hodně síly, tvůrčího elánu i trpělivosti. To vše je třeba, abyste zvládli všechny úkoly, které Vám nový školní rok přinese. Úkoly ovšem nebudou jenom pro žáky, ale i pro jejich vychovatele, pedagogy. To znáte z let minulých a ze svých zkušeností. Začínáte 1. září, v den, který je také i výzvou k tomu, abychom vzdali díky a vyjádřili obdiv kráse přírody, o kterou máme pečovat s láskou. Rádi bychom vám, pedagogům, poděkovali za vykonanou práci, ale také za studijní úspěchy vašich svěřenců.  Nejen že vzděláváte, ale spolu s rodiči také vychováváte novou generaci. Je to úkol těžký, náročný, složitý, ale i radostný pro každého, kdo nějakým způsobem může být nablízku mládí, formovat a doprovázet své žáky, kteří se i po letech ke svým pedagogům hlásí.

Věříme, že k výchově dalších generací, životních hodnot a postojů má co říci i církev. Stojíme o spolupráci, kterou nabízejí kroužky či výběrový předmět náboženské výchovy respektive katecheze na základě zájmu rodičů či jejich zákonných zástupců.

Ať vás všechny ve vaší záslužné práci provází Boží požehnání, dávající práci smysl a přinášející z ní radost. Jménem České biskupské konference Dominik kardinál Duka OP

 

Pozvánky z Jitřenky v září -pravidelné programy začínají v pondělí 5. 9.

PO (každé)8:30 - klub maminek, 17h tance pro ženy; ST 8:30 klub maminek (každá), 17h – modlitby matek (7. a 21.9.). Víkend pro rodiny 9.-11.9. Ještě máme volná místa! Kavárnička s biblickými tanci   v ÚT 13. 9. od 17 h. v Lipníku. Víkend pro matku a syna, 16.-18.9.  je již plně obsazen. Můžete se přihlásit jako náhradníci. Ve ČT 22. 9. začne Kurz pro rodiče s Ing. Pavlem Mečkovským M.A.- již také obsazen. Srdečně zveme nejen maminky a babičky, ale také tatínky a dědečky na modlitební Triduum 23. - 25. 9. Na jednom laně se sejdeme v neděli 2. 10. od 14 h. Setkání pro ženy bude s lektorkou Milenou Rosovou v pondělí 3. 10. už od 17 h. Za CPR Lenka Pchálková

 

BIBLE MY - XXIV. ročník pro školní rok 2016 / 2017.

Témata: 1. kategorie. – Ježíšovo narození; 2. kat. – Gedeon a Rút 3. kat. – Listy Korint-ským 4. kat. – Job, Jeremjáš a Pláč.  Zásadní změna je v tom, kdy se budou objevovat otázky k tématu. Spolu s otázkami k textu budou tematické otázky tvořit většinu už ve školním kole. V okresním kole bude tematických otázek ještě více, ale naopak v ústředním kole jich bude méně než polovina a půjde spíše o všeobecný přehled. Marc. Brázdová