161030.doc

Sbírka na Svět. misie:Partutovice 4,7; Drahotuše 7,5; Potštát 4k. Všem Pán Bůh zaplať

Dnes: *Pokud jste našli zamčený kostel,vězte, že mše sv.není zrušena,ale byl posunut čas. *V Potštátě stojíte-li před farním kostelem, vyběhněte kopeček ke kostelu Panny Marie, kde je nejen mše sv., ale po ní i pobožnost na hřbitově za naše zemřelé.

*V Partutovicích přijme křest novorozená Elena Lišková

*V Lipné ve 14:30 dušičková pobožnost v kostele sv.J.Křtitele a na hřbitově

*v Partutovicích bude od 15:00 na faře zasedání pastorační rady.

V týdnu: *Při modlitbě za zemřelé na hřbitově (sv. přijímání, modlitba Věřím v Boha a na úmysl sv. otce) můžete denně do 8.11. získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. V úterý a ve středu je získáte i jen při modlitbě v kostele.

*Pořad bohoslužeb je trochu netradiční vzhledem ke Slavnosti Všech svatých. Při posunutém času budou večerní mše sv. přechodně i v Potštátě bývat v 17:00. Ale ve středu v Drahotuších zůstane mše sv. v 18:00 a po ní tichá adorace.

Pondělí *bude naposledy v tomto roce otevřena Lurdská kaple v Drahotuších.

*žáky 2. stupně v Potštátu a ZŠ Drahotuše ještě čeká školní kolo Bible a my.

*večerní mše sv. v Partutovicích a v Potštátě budou ke Všem svatým. V Potštátě bude po mši sv. dušičková pobožnost na hřbitově.

Středa – v Drahotuších bude mše sv. u sv. Anny již v 17h, pak dušičková pobožnost, adorace ve farním kostele tentokrát nebude.

Pátek – slíbené uspávání broučků v Drahotuších bude po mši sv. v 17:30. Srdečně zvu všechny malé děti a prosím, aby si přinesly lampičky, třeba ty, které nosí na roráty.

Sobota *ministranty z Drahotuš zveme na ministrantskou schůzku v 9:00 na faru.

*ke sv.Bartoloměji v Potštátě zveme na svatbu Davida Opluštila a Věry Spáčilové v 16:00.

Příští neděli: *V Drahotuších přijmeme svátostí křtu při mši sv. Barboru Romanu Foltýnkovou z Podhoří (Radíkova) a Dominika Valentu z Velké

*odpoledne zveme na dušičkovou pobožnost ve 14:30 v Drahotuších u sv. Anny.

*V Partutovicích bude pobožnost na hřbitově v 15:00.

*Po dušičkové pobožnosti připravíme pro malé děti uspávání broučků, na které

je zveme v 17:00. Začneme na faře, odkud budeme pokračovat v putování dál.

 

Blahopřejeme  a vyprošujeme Boží požehnání k významným životním jubileím

pí Marii Šubrtové z Hrabůvky a Anně Pacákové ml.z Milenova. Farníci z Drahotuš

Z Pastoračních rad 23.11.

*v Potštátě - Technické záležitosti:

 1. Pro dokončení hřbitovní zdi v Lipné je třeba zeď zakrýt nejvhodněji čtvercovými kusy břidlice s jedním rozměrem min cca 80cm. Prosíme jakékoliv vlastníky, jestli by je poskytli k odprodeji. Farnost je může koupit za 200Kč/m2. Také střecha na kostele v Lipné je v havarijním stavu.

2. Je třeba vyměnit některá okna v poschodí fary.

Pastorační záležitosti: 1. Připomenutí lístků s modlitbami za zemřelé.

2. I v době adventní budou mše sv. ve všední den večer.

3. Na Štědrý den mši sv. spíše v dřívějších hodinách, ne však již v 19:00

4. V době prázdnin 2017 bude ve farnosti působit a na faře bydlit Antiochia.

5. Za farnost je třeba se hodně modlit i v důsledku možných prokletí ze strany dřívějších obyvatel. V historii se zde stalo mnoho křivd, je třeba hledat cesty k usmíření. Dle zápisu pí Peprníkové, úprava VH

*v Drahotuších

1. Zapsat si úmysly mší svatých - nepraktický zvyk "na poslední chvíli" se drží docela dlouho. Proto prosíme farníky, aby si v těchto dnech nahlásili mše sv. do konce kalendářního roku. Od r.2017 se budou zapisovat mše sv. vždy 3. neděli v měsíci. Mysleme na to včas,aby se mohl připravit pořad bohoslužeb psaný na každý měsíc.

  1. Modlitební lístky s modlitbou za zemřelé budou k dispozici i na hřbitově k rozebrání.
  2. Děti při mši sv. mohou jít dopředu, ať vidí a jsou více účastny. Na návrh členů PR, bude pro ně místo blízko oltáře i s konkrétním dozorem rodičů.
  3. Roráty v adventu budou bývat ve středu a ve čtvrtek v 6:40. Mše sv. na Štědrý den - zřejmě již ve 21:30.
  4. Na Tříkrálovou sbírku potřebujeme krále. Domluvíme se s vedením Charity na návštěvě základní školy.  Technické záležitosti:
  5. projednána žádost Charity o bezbariérový byt pro učitelku místní ZŠ,
  6. Pro úklid kostela budou nové mopy a zváží se možnost umytí oken kostela.  
  7. využití prostředků uložených na arcibiskupství Dle zápisu TV+VH

 *Setkání pastoračních rad v Hranicích - Prosíme členy pastoračních a ekonomických rad, aby si vyhradili úterý 8.11. od 17:00 pro našeho arcibiskupa k společnému setkání v obvyklém sále MěÚ Hranicích. o. Radomír

 

Studentská mše v Hranicích

V pátek 18. 11. se bude konat ve far. kostele v Hranicích, která bude na téma Boží chrám a hostem bude o. Vojtěch Janšta, který je spirituálem na ostravském BiGY. Doprovodí schola z Ústí, takže to bude taky krásný zážitek. Za animátory děkanátu Hranice Maruška

 

Pozvánky z Jitřenky cprhranice@ado.cz

*Pro ženy setkání na téma: Sebe-vědomí,-úcta, -láska vede ve ČT 3.11. na faře Mgr.I.Smékalová.Přihlášky do 31.10. Cena 150Kč

*Setkání hnutí Modliteb matek děkanátu v PÁ 4. 11.16:30 -19:30 na faře v Hranicích Už jste asi byli informováni,  ale přesto Vás ještě chci pozvat a povzbudit k účasti ženy  - maminky, babičky, kmotry, duchovní matky - ty, které se modlí ve skupinkách Modliteb matek i ty, které dosud nejsou zapojeny, na oblastní setkání MM. Přijede oblastní koordinátorka Lenka Hamplová.

Seminář pro manželské a partnerské páry - PÁ 25.10. od 17:30 – fara Hranice - vedou manželé P+I Smékalovi (smekalovi.cz) „Jak se v nás pere příjemce a dárce“ Přihl. a hlídání hlaste do 18.11.  Cena: 250Kč/pár, 200/jednotlivci, hlídání: 30Kč/dítě, 50/více dětí