161002.doc

Dnes k nám před volbami promlouvá v rámci ohlášek i otec arcibiskup Jan

Pastýřský list k volbám 2016

Drazí bratři a sestry, vím, že někteří z Vás nemají rádi, když v kostele slyší o věcech hospodářských či politických. Jiní mi zas vyčítají, že dávám málo informací. Prosím tedy o trochu trpělivosti a pozornosti všechny. Považuji za potřebné Vás seznámit s věcmi, o kterých slyšíte z úst politiků či novinářů. Někteří z nich pravidelně před volbami útočí na církev, kritizují restituce, obviňují nás z touhy po majetku či ze záliby podávat soudní žaloby. Nechci je odsuzovat a tvrdit, že to dělají z nenávisti k církvi. Domnívám se, že to dělají především proto, aby získali voliče z řad těch, kteří nemají církev rádi, a věřícím vzkazují, že o jejich hlasy nestojí. Jejich informace jsou často neúplné či docela nepravdivé a probouzejí náboženskou nesnášenlivost. Církev restitucemi nezbohatne. Naopak, vydělá na nich stát, protože sice vrátí některý majetek často úplně zdevastovaný a jiný proplatí, ale přestává církvím dávat peníze na platy duchovních. Tehdejší vláda tlačila na restituce právě proto, aby mohla přestat platit církve. Nechala totiž zaregistrovat mnoho nových náboženských společností, a pokud by nezrušila zákon o financování církví, musela by platit všechny, což by ji stálo daleko víc, než celé restituce. Už letos dostáváme od státu o pět procent méně, příští rok o deset, pak o patnáct, až k nule. Na provoz církve a na platy kněží si musíme vydělat, nebo se složit ve sbírkách. Jedním ze zdrojů budou vrácené lesy, kterých jsme ale dosud dostali jen 70 %. Jiným zdrojem budou výnosy z investovaných peněz, které dostáváme jako finanční náhradu. Z těch jsme zatím koupili například zemědělský statek. Třetím zdrojem budou příspěvky farností na platy kněží. Kněžské platy a platy všech našich zaměstnanců nejsou vysoké. Jsou hodně menší, než je průměrný plat, nebo plat učitelů či zdravotníků. Při tom téměř všichni naši zaměstnanci mají vysoké školy. Průměrná hrubá mzda v ČR je 26.480 Kč, průměrná mzda učitelů státních základních škol před slíbeným navýšením, které jim přejeme, je 22.735 Kč. Průměrná mzda kněží a všech našich zaměstnanců je 18.301Kč. Také by se hodilo nějaké navýšení, ale zatím na ně opravdu nemáme. Proč se některé farnosti soudí s obcemi? V rozporu se zákonem získaly některé z nich desítky hektarů farních polí. Starosta řekne, že to uznává a rád by to vrátil, ale bojí se, že ho obviní opozice, a tak sám doporučí, aby to rozhodl raději soud. Arcibiskupství se soudí například o pozemky v lesích.  Ne o lesy, ale o nevydané lesní cesty nebo místa na skládku dřeva v našich lesích. K hospodaření v lese jsou tyto pozemky nutné. Když to Lesy ČR odmítly vydat, není jiné řešení. Já nejsem odborník na ekonomiku, ale mám odborníky a poradce z vašich řad a jsem jim za pomoc upřímně vděčný. Rád bych, abyste měli důvěru a pokoj v srdci a zároveň argumenty, kterými můžete odpovídat těm, kteří vás, jako členy církve napadají. My můžeme být hrdí na velkorysost, s níž přistupujeme ke státu, obcím i ostatním církvím. Můžeme být hrdí na zodpovědnost za sebe i společnost, které sloužíme. Nedejte se zmást některými politiky, kteří útočí na církev. Nedejte se znechutit nepravdivým obviňováním. Ba řekněme si, že je to tak normální. Pán Ježíš přeci předpověděl, že budeme špiněni a pronásledováni pro jeho jméno. Vnitřní sílu ukážeme tím, že budeme milovat i ty, kteří nás nenávidí, že jim budeme přát dobro a taky se za ně modlit. To je postoj Ježíšův.

 

Děkuji Vám za pochopení i spolupráci a všem ze srdce žehnám                                                                                                         

arcibiskup Jan

Z Infolistu:

 

Po 3/10

Út 4/10

St 5/10

Čt 6/10

Pá 7/10

So 8/10

Ne 9/10

Drahotuše

---

---

18:00

7:40

18:00

Středolesí 18:00

7:50

Partutovice

18:00

18:00

---

---

---

9:30

Potštát

---

---

---

17:30

---

---

11:00

Úprava termínů mší sv. ve všední dny v Drahotuších

Vzhledem k přání farníků budou bývat mše sv. ve čtvrtek v 7:40. Na tento den připadá a bude bývat mše sv. také v Potštátě, takže tato mše sv. je „navíc“ a je vhodné, aby tomu odpovídal i zájem. V ostatních farnostech jsou do konce roku všechny termíny obsazeny, zatímco v Drahotuších jsou volné i neděle. Vojta  

Dle celkového zájmu o všední mše sv. lze příp. po půl roce tuto mši sv. zcela zrušit, event. je i možné středeční mši sv. mít ráno. o.Radomír

 

Dnes: *v Partutovicích u mlýna bude ve 14:00 drakiáda.

*V rámci ohlášek je pastýřský list k volbám. Jako obvykle si ho můžete přečíst v internetové verzi doma. Otec arcibiskup nám předkládá argumenty pro některé palčivé otázky.  Takže v pátek 7.10. a sobotu 8.10. jsme zváni, abychom  si aktivně zvolili moudré vedení do našich krajských zastupitelstev.

Příští neděli: *V Drahotuších i Partutovicích bude mše sv. jako poděkování za úrodu.

 

Lurdská kaple v Drahotuších: otevřena k modlitbám denně 6:30 – 18:00. Po celý měsíc církev doporučuje modlit se modlitbu sv. růžence.

 

Bible a my: v tomto týdnu započne příprava této soutěže na všech školách, která pak vyvrcholí školním kolem na konci října. Pro zopakování témata pro školní kolo:

1. kategorie. – Ježíšovo narození; 2. kat. – Gedeon a Rút 3. kat. – Listy Korintským; 4. kat. – Job, Jeremjáš a Pláč.  Spolu s otázkami k textu budou tematické otázky tvořit většinu už ve školním kole. V okresním kole bude tematických otázek ještě více, ale naopak v ústředním kole jich bude méně než polovina a půjde spíše o všeobecný přehled.

 

Ministrantská schůzka v Drahotuších: po prázdninách opět v sobotu 8.10.  v 9h na faře.

 

Modlitební společenství: Začneme v úterý 11.10. v 17:30 na faře v Drahotuších. Vojta

 

Nepěší pouť na Sv. Hostýn: Z Drahotuš autobusem v NE 16.10. v 9:15. Pište se. J. Těšík

 

Děkanátní kalendář na r. 2017

Veškeré přípravy kalendáře jsou již hotovy. Na začátku tohoto týdne budeme objednávat tisk kalendáře, takže během měsíce října budou k dispozici. Děkujeme všem, a nebylo jich málo, kteří na něm spolupracovali.  Vojta

Fatimské dny v našich farnostech

Děkujeme všem zúčastněným, že přišli v týdnu nejen na mši sv., ale i čerpat u Ježíšovy matky v modlitbě růžence a v modlitbách, které doprovázejí 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Putovní soška putuje děkanátem dál. Kdo se chce ještě zapojit do společenství v některé další farnosti děkanátu, může kontaktovat pí Ludmilu Fekarovou, která to má na starost – tel. 734 135 814.

 

Výuka náboženství

na Gymnáziu v Hranicích Ve ČT 5.10. bude seznamovací hodina pro studenty, kteří mají zájem o výuku v 1.A 13:35-13:45 M. Brázdová

na ZŠ v DrahotušíchPO ve 2. třídě 12:05 – 1. a zač. 2. tř. a 12:50 2. – 4. tř.; ST 14:30; PÁ 12:50 v 9.třídě

 

Setkání pastoračních rad v Hranicích

Prosíme členy pastoračních a ekonomických rad, aby si vyhradili úterý 8.11. od 17:00 pro našeho arcibiskupa k společnému setkání v obvyklém sále MěÚ Hranicích. o. Radomír

Práce v našich farnostech

Drahotuše: v týdnu by měly začít práce na nátěru hlavních kostelních dveří a během října drobné zednické na farní zahradě.

Potštát: *dokončena oprava hřbitovní zdi v Lipné, zbývá její překrytí. Ideální by byly desky ze šifru s jedním rozměrem min.90cm; zatím jich máme cca na polovinu zídky – rádi odkoupíme, pokud se někde nevyužité najdou.

*Byla by potřebná práce šikovného zedníka k obnovení opěrného pilíře fary od ulice Lesní

Partutovice: během října by mohla být dokončena podlaha v „nové“ místnosti na faře.o.R

 

Přirozené plánování rodičovství

Centrum pro rodinu Valašské Meziříčí zve ženy – matky i dcery na přednášku ve středu 5.10. v 17:30 v pastoračním středisku v Rožnově pod Radhoštěm. V případě zájmu pak bude následovat kurz PPR v rozsahu 3-4 setkání. Tel. 733 741 636. I. Hrubá a Z. Bořutová

 

Říjnové pozvánky z Jitřenky

NE 2. 10. (dnes)Na jednom laněv lomu Gabrielka. Začínáme ve 14h. PO 3.10. Setkání pro ženy, tentokrát s lektorkou Mgr. Milenou Rosovou a tématem sebekaučing. Začínáme v 17 h. na faře v Hranicích. ÚT 4.10. odpolední klub s minikatechezí jsou zváni všichni rodiče s většími i menšími dětmi v 16 h. na faře v Hranicích. ÚT 11. 10. Modlitby manželek na faře v Hranicích v 16 h. Podzimní vycházka SO 22.10. v 9:00 v Radíkově u golfu (dojezd vlastním autem) Radíkov-Boňkov- Radíkov (údolím bradelného potoka - asi 7 km) S sebou: Svačinku a pití dle vlastního uvážení, oblečení do přírody, repelent (půjdeme lesem), možnost zůstat v Radíkově na golfovém hřišti. ÚT 25.10. Kavárnička s biblickými tanci od 17 h. na faře v Hranicích. PÁ 4.11. oblastní setkání hnutí Modlitby matek. Začneme v 16:30 na faře v Hranicích. Bližší informace zveřejníme během měsíce října na našem webu. Nezapomeňme ani na pravidelná setkání maminek v dopoledních klubech, odpolední modlitby matek a pravidelné pondělní taneční podvečery pro zdraví a krásu. Těšíme se na vás :-) Za CPR Lenka Pchálková