Okresní kolo soutěže Bible a my bude teď ve středu (24.11.2016). 

Nejmladší v soutěži se jistě připraví na téma Boží narození. V Biblické zprávě se v podstatě jedná jen o první dvě kapitoly z Matoušova a Lukášova evangelia, což není dlouhé čtení.

Žáci 6. a 7. třídy si musí ujasnit Rút a ze Soudců zvláště Gedeona. Obě knihy nejsou moc dlouhé, ale může jim pomoci takové rychle zpracované téma.

No a 8. a 9. třída to má náročnější a to dva listy sv. apoštola Pavla Korinťanům. Ono zpracované téma pomůže jen orientačně, ale ve školním kole (nevíme, jak to bude v okresním) se tohoto tématu týkalo jen několik otázek a jistě neuškodí všeobecný biblický přehled.

Nabízím k tomu zpracovaný materiál, který mohl dobře posloužit žákům ZŠ v Potštátě, který si již ve školním kole mohli projít. Kdo tedy chce, může si to otevřít: Bible a my 2016.doc