161120.doc

Přepis:

1.čt.: 2Sam 5,1-3

2.čt.: Kol 1,12-20

Ev.:  Lk 23,35-43

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu,věrně ti slouží a ustavičně tě chválí. 

Ž 122Zaradoval jsem se, když mi řekli:

„Do domu Hospodinova půjdeme“

 

Po21/11

Út 22/11

St 23/11

Čt24/11

25/11

So 26/11

Ne 27/11

Drahotuše

---

---

18:00

7:40

17:00

Slavíč 17:00

7:50

Partutovice

17:00

6:40

---

---

---

---

9:30

Potštát

---

---

---

17:00

---

---

11:00

Sbírka na Charitu: Drahotuše 3; Partutovice 2,2; Potštát 3,2

 

Dnes: *Sbírka při mši sv. je na potřeby farnosti

*Je Slavnost Ježíše Krista Krále, vrcholný den Roku milosrdenství. Po mši sv. bude vždy krátká adorace se svátostným požehnáním.

*V Partutovicích přivítáme mezi nově pokřtěné novorozenou Karolínu Lochmanovou.

V týdnu:

 

Středa – soutěž Bible a my

 *Partutovice – odjezd 7:10 autobusem z „Horního konce“ s Vojtou; návrat busem 12:10

*Potštát – odjezd 7:20 autem od ZŠ s o. Radomírem, návrat opět autem na oběd do školy

*Drahotuše – 7:30 busem z náměstí s L.Pchálkovou, návrat 12:30 busem ze Šromotova n.

*Všem soutěžícím přejeme hodně úspěchu a užitku z této soutěže.

 

Čtvrtek – dopoledne se naši i nekatoličtí duchovní společně sejdou u CČSH.

Pátek – od 20:00 v KD Echo v Lipníku platí pozvání na farní ples.

Příští neděli: *Mše svatá bude zaměřena na děti. V Drahotuších si již mohou vyzkoušet (školní)židličky vpředu v kostele. Žákovské knížky si, neberte – nebudou potřeba. Ovšem knížečku na nálepky si nezapomeňte,bude jako obvykle další nálepka.

*Jako každý rok, i letos, se budou zapisovat mše sv. na rok 2017.

*Povídání o cyklopouti z Lurd do Santiaga de Compostela – o.Radomír se těší na váš zájem v 16:30 na drahotušské faře.

*Je 1.adventní. Doneste si adventní věnce k požehnání (i ve Slavíči)

 

Adventní kalendáře   Jsou k dispozici v kostelích za 10Kč.

 

Ministrantský turnaj ve florbale

Děkuji všem, kteří přispěli a pomohli s organizací a dobrou sportovní atmosférou, zvláště domácím v Soběchlebích, kteří měli nejvíce zařizování. Vítězné mužstvo bylo z Drahotuš, 2. ministranti ze Stříteže, 3. z Partutovic, pak ministranti z Jindřichova a Jezernice+Podhoří. Těším se zas příště, snad na jaře pokud se někdo další ujme organizace turnaje. Stojí to za to. Vojta

 

Blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání

Panu Miroslavovi Černému, který se v  týdnu dožil 90let. Farníci drahotušští

Roráty v našich farnostech

V pondělí v náboženství dostanou děti pozvánku na roráty.

Partutovice – roráty budou bývat v úterý v 6:40 i pro děti.Pak jsou všichni zváni na faru k pohoštění. Nejprve budou obslouženy děti; jim začíná brzo škola a pak společně prožijeme krátké společenství s katechezí.Pondělní mše sv. budou v 17h

Drahotuše– ve středu a ve čtvrtek v 6:40, po mši sv. snídaně na faře. Prosíme ochotné maminky a babičky o připravení něčeho dobrého k čaji. Středeční adorace v 18:30

Potštát – roráty letos probíhat nebudou, mše sv. zůstanou ve čtvrtek večer v 17:00

 

 

Předběžný pořad vánočních bohoslužeb

*Předvánoční svátost smíření v Drahotuších bude zřejmě 3. neděli adventní, tj. 11.12.

 

So 24.12.

Ne 25.12.

Po 26.12.

So 31.12.

Ne 1.1.2017

Drahotuše

15:00OB; 21:30

       7:50      

7:50; 15:00žb

Slavíč 17:00

7:50

Partutovice

13:30 OB; 23:00

       9:30

9:00

ČT 29.12.

Lipná 14:00

9:30

Potštát

19:45

     11:00

10:00

              Ne 1.1.2017 11:00

 

Srdečně zveme manžely (i jednotlivce) na adventní duchovní obnovu  na Sv. Kopeček 26.11. 9-16h. V programu bude m.j. mše sv., přednášky a možnost sv. smíření. K dispozici občerstvení, příp. na oběd pizza. Je třeba se přihlásit předem! Přednáší: P. Gorazd Krušina, OPraem.; Drah. a Vít Pěluchovi. Téma: „Jaké místo má Bůh v naší rodině. Fara, poplatek: dobrovolný, oběd za 80,- Kč, Alena Večeřová, e-mail: vecerova@arcibol.cz

 

Pozvánky z Jitřenky

ČT 24.11. Adventní tvoření. v 15:00 na faře v Hranicích.PÁ 25.11. Jak se v nás pere příjemce a dárce -  pro manželské a partnerské dvojice manželé Smékalovy na faře v Hranicích v 17:30. Víkend pro manželky 13. - 15. ledna 2017 na Svatém Hostýně Gita Vyleťalová a Maria Fridrichová z ostravského Centra pro rodinu a sociální péči. Přednášky: odpuštění, komunikace, biblická žena - Marie (součástí jsou tance). Duchovní program: mše sv., adorace, sv. zpověď, rozhovor s knězem.  Můžeme se také naučit prožívat modlitbu tancem v malé lekci biblických tanců a něco zajímavého se naučit nebo si vytvořit v našich dílničkách na burze nápadů. Cena:  1100,- Kč / 1200,- Kč  Příjezd: do 18 hod. Ukončení: v neděli obědem. Přihlášky: co nejdříve cprhranice@ado.cz

 

Dopis kardinála Dominika Duky ke dni Bible (sbírka bude u nás 8.12.)

Vážení přátelé, uvědomujeme si, že Písmo svaté ovlivňuje již po staletí životy mnoha generací. Biblické texty nás provázely také v končícím Svatém roce milosrdenství. Biblické dílo se dlouhodobě věnuje biblickému apoštolátu ve farnostech a v rodinách. Vedením k lepší znalosti Písma svatého se snažíme přispívat ke správné orientaci v nesnadných problémech současné doby. Trvale patří ke konkrétní náplni naší práce biblické duchovní obnovy, metodické kurzy pro moderátory, kurzy pro lektory, kurzy výroby biblických postaviček i výklady biblických textů v Radiu Proglas. Biblické dílo napomáhá k důkladnějšímu porozumění Písmu svatému, věnuje se těm, kdo mají skutečný zájem o četbu Bible. Rád bych poděkoval za Vaše modlitby i finanční podporu. Finanční prostředky nám posloužily k realizaci aktuálních úkolů v oblasti biblického apoštolátu. Bez Vaší podpory bychom nemohli ve své práci pokračovat. Dnes Vás prosím o podporu pro příští rok. Na internetových stránkách Biblického díla (www.biblickedilo.cz) najdete nabídku nových biblických map, které jsme pro Vás vydali. S vděčností za Vaši podporu Vám žehnám Dominik kard. Duka, předseda správního výboru ČKBD