Obvyklá dávka informací jako už poslední dobou již v sobotu večer:

161204.doc

Hlavně pozvánka na mikulášské hody do Partutovic či svatobarborské Na Padesáti Lánech. Komu se nechce otvírat soubor, zde je přepis informací:

1.čt.: Iz 11,1-10

2.čt.: Řím 15,4-9

Ev.:  Mt 3,1-12

Všemohoucí a milosrdný Bože,spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě:nedopusť,aby nám stály v cestě pozemské záj-my,ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému životu s Kristem.

 

Ž 72V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky.

 

Po5/12

Út 6/12

St 7/12

Čt8/12

9/12

So 10/12

Ne 11/12

Drahotuše

---

---

6:40roráty

18:30AD

6:40

roráty

17:00

Milenov 17:00

7:50

Partutovice

17:00

6:40roráty

---

---

---

---

9:30

Potštát

---

---

---

17:00

---

---

11:00

Dnes: *V Partutovicích mají svatomikulášské hody. Při slavnostní mši svaté v 9:30 bude hudbou doprovázet dechová kapela Partutovjanka.

Žalm: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

*Odpoledne oslavíme sv. Barboru na 50Lánech v Potštátě pobožností u kaple ve 14:30.

V týdnu: úterý *v Partutovicích po rorátech bude o. Radomír vyprávět v teple na faře o svém prázdninovém putování do Santiaga.

*v Drahotuších na náměstí rozsvěcují vánoční stromek od 14:30 do 16:15. V programu vystoupí děti ZŠ a MŠ, dechová hudba Hraničáci a bude vánoční jarmark.

čtvrtekpři rorátech v Drahotuších a pak v Potštátě oslavíme Neposkvrněné početí P.Marie. Naši biskupové vřele doporučují věřícím účast na mši svaté.

pátek *otec Radomír navštíví nemocné v drahotušské farnosti.

*v Drahotuších od 15:00 si s dětmi nacvičíme letošní živý betlém.  Již teď se můžete těšit, že na Štěpána při živém Betlémě uvidíte vánoční příběh, jak jej ještě neznáte.

sobota v 9:00 se pokusí sejít na faře v Drahotuších ministranti

Příští neděli: *Je 3. adventní. O této neděli se může oltář ozdobit květinami. Má nám připomenout: „Pán je blízko, radujme se!“

*Při mši svaté proběhne avízovaná sbírka na Bible. Svým darem podpo-říte práci Biblické společnosti pro Arabský poloostrov. Pán Bůh zaplať.

Předvánoční zpovídání bude až v neděli18.12.; Partutovice od 14h a Drahotuše 15-16:30 s o.Vratislavem z Všechovic a v Lipníku /B 14-16h otcové Petr,Pavel a Stanislav.V Potštátě 15.12. 15-16h jen o.Petr,v Paršovicích 16-17h

V Hranicích v tomtéž týdnu v so 17.12.v 9:30-10:30 a 15:30-17:30, v ne 18-20. o.Radomír

 

Adventní koncert v Partutovicích

Ve čt 22.prosince v 17h se již tradičně sejdeme v kostele sv.Mikuláše na předvánočním koncertě v podání hranického souboru Cantabile. Srdečně zveme. Obecní i farní úřad Part.

 

Předvánoční podvečer ve Slavíči

V pátek 23.12. v 18hod v kapli sv. Josefa jste zváni nejen na program místních dětí.

 

Blahopřejeme

V tomto týdnu paní Bohumile Strnadlové z Drahotuš k jejím „kulatinám“. Děkujeme i za její poctivou práci v ekon. radě farnosti. farnost Drahotuše

 

Přihlášky k biřmování

Vzhledem k nepatrnému zájmu se v nejbližší době nebude příprava otevírat. o.Radomír

 

Změny ve všední dny od ledna 2017

Vzhledem k tomu, že v Potštátě je pro výuku náboženství vhodnější středa, budou bohoslužby upraveny takto: Partutovice – beze změn, Potštát ve středu v 17:00 a Drahotuše ve středu v 7:40 a adorace v 18:30, ve čtvrtek v 17:00 a pátek 17:00

 

V Lipníku nad Bečvou, v kostele sv. Jakuba – dnes v 15:30

Adventní koncert Pavly Radostové a Petry Kujalové. zve farnost Lipník

 

Koncerty v hranickém kostele

NE 18. 12. 16:00 - DPS Cantabile; ČT 22. 12. 18:00  - HDPS a hosté;

ÚT 27. 12. v 18:00 – Rybova mše vánoční – pořádá MKZ. zve farnost Hranice

Pozvánky z Jitřenky na prosinec

Po 5.,12. a 19.12.

8:30 Dop. klub maminek + MM

17:00 Taneční podvečer pro ženy

Út 6. 12.

16:00 Modlitby manželek

St 7. 12.

8:30 Dop. klub maminek s besedou

Út 13. 12.

16:00 Odpol. klub rodičů

St 14. 12.

8:30 Dop. klub maminek s besedou

17:00 Odpol. Modlitby matek

St 21. 12.

8:30 Dop. klub maminek s besedou

ve středu 7. 12. proběhne v dop. klubu na faře v Hranicích beseda s Terezou Kostkovou o aromaterapii od 10:00.

 

Po celé vánoční prázdniny je provoz CPR omezen. Přejeme Vám krásné a radostné prožití adventních dní.

 

za CPR Lenka Pchálková 

http://hranice.dcpr.cz/

 

Žehnání Tříkrálovým koledníkům s o. arcibiskupem se uskuteční ve Vsetíně 30. 12.

 

Adventní duchovní obnova pro muže v Kroměříži u sester Vincentek v sobotu 17.12.

Vede P. Jan Szkandera, zač. v 9:00 – 2 přednášky dopoledne, 1 odpoledne, adorace, svátost smíření, v 17:00 mše sv.; přihlášky do 14.12. na ces.prov@vincentky.cz

 

Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání

Ženy čerpají inspiraci a dovídají se něco nového, ale také se navzájem více poznávají, vidí těžkosti druhých žen (těžkosti v rodinných vztazích, nemoci, problémy v zaměstnání, přistěhovalectví atd.) a to, jak s nimi bojují.  13. 12. – Lenka Mrázková: Krásné Vánoce bez stresu sraz - v kavárně Amadeus od 16.00 do 18.00 hod.  reznickova@arcibol.cz

 

 Nový katolický vojenský kaplan v Hranicích

Při bohoslužbě slova, kterou vedli arcibiskup Jan Graubner, místopředseda ČBK a Daniel Fajfr, předseda Ekum. rady církví v ČR, přijal pověření ke službě P. Rostislav Strojvus, řeckokatolický kněz původem z Ukrajiny. Jeho působištěm se stane 71. mechanizovaný prapor v Hranicích. 

 

Lumen Christi – mise pro nevidomé

Už přes 20 let plně financuje křesťanskou zvukovou knihovnu s redakcí zvukových časopisů pro nevidomé a těžce zrakově postižené. Více: www.lumenchristi.cz