161211.doc

Infolist 11. prosince 2016 – 3. neděle adventní 

farností Drahotuše,Partutovice a Potštát

 

 

1.čt.: Iz 35,1-10

2.čt.: Jak 5,7-10

Ev.:  Mt 11,2-11

Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě: dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit.

Ž 146Pane, přijď a zachraň nás!

 

Po12/12

Út 13/12

St 14/12

Čt15/12

16/12

So 17/12

Ne 18/12

Drahotuše

---

---

6:40roráty

18:30Ad.

6:40

roráty

17:00

Radíkov 17:00

7:50

Partutovice

17:00

6:40roráty

---

---

---

---

9:30

Potštát

---

---

---

14:30

---

---

11:00

Dnes:  *Je 3. adventní. Má nám připomenout: „Pán je blízko, radujme se!“

*Při mši svaté proběhne avízovaná sbírka na Bible. Svým darem podpo-říte práci Biblické společnosti pro Arabský poloostrov. Pán Bůh zaplať.

V týdnu: Pondělí – návštěvy nemocných v Partutovicích

Úterý – 18:00 modlitební společenství na faře v Drahotuších

Středa * dopoledne – zasedání děkanátní rady kněží děkanátu v Hranicích

* v 16:00 ve Středolesí bude sboru dobrovol. hasičů požehnáno nové auto.

Čtvrtek *od 15:00 do 16h zpovídá P. Petr Utíkal v Potštátě; v Paršovicích o. Radomír

*V Potštátě jste zváni na koncert v adventním čase (ZUŠ Potštát) v 18:00 v sále zámku.

Pátek - převážně odpoledne návštěvy nemocných v Drahotuších a okolí

Sobota *v 9h se pokusí sejít ministranti na drahotušské faře. *Po 11h návštěvy nemocných

*v Hranicích -svátost smíření 9:30 - 10:30 a 15:30 – 17:30, také v neděli 18:00 – 20:00

Příští neděli: *sbírka na potřeby farnosti. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.

*V Drahotuších se budou zapisovat mše sv. do konce ledna 2017.

*Předvánoční svátost smíření v Partutovicích od 14:00 s P. Vratislavem Kozubem, v Drahotuších od 15:00 do cca 16:30 či v Lipníku s P. Petrem Utíkalem, Pawlem Bilinským a Stanislavem Suchánkem 14:00 – 16:00

*V Hranicích v 16:00 je koncert DPS Cantabile. Jste srdečně zváni.

Blahopřejeme

*Panu Bedřichu Valentovi z Velké k šedesátinám

*Partutovická paní Květuška Šindlerová, bývalá kronikářka, 2. 12. oslavila 80 let. Děkujeme za její vzornou službu.  Oběma pak vyprošujeme hojnost Božího požehnání. Farníci, o. Radomír a Vojta

*K blahopřáním ještě dodáme, že o. biskup Josef oslaví 19.1. 2017 75. narozeniny. Bohu poděkuje při mši sv. v sobotu 21.1. v 10:00 v katedrále sv. Václava v Olomouci. K této bohoslužbě a ke společné modlitbě nás zve o. arcibiskup Jan.

Galerie adventních světců

Na nástěnkách v Drahotuších a Partutovicích si lze prohlédnout obrázek světců, kteří nás provázejí adventní dobou a letos také při rorátech. Ke každému obrázku je připojen krátký inspirativní životopis (sv. Ondřej, sv. František Xaverský, sv. Mikuláš a sv. Ambrož). Do konce adventní doby budou ještě další. Tak se těšte na další roráty.  Vojta, o.Radomír

Časopis Nezbeda a Duha

Opět se Vám nabízí tento časopis-měsíčník- pro školní (s přílohou Cvrček za 300/rok i předškolní) děti; jen Nezbeda 200,-. Vzhledem k tomu, že zájemců je málo, hlaste se tím více, jinak nebude. Vojta

14deník Duha pro ty menší (před-)školáky je k objednání za 300,-

 

V sobotu 17. 12. v 15:30 vás zveme na vánoční T-CLUB speciál

Každý donese drobnost (do 40 Kč) a pak si vylosujeme 1 dárek jako minule. Můžete donést cukroví apod. Pro zájemce: pak jdeme s animátory na bazén a na pizzu, můžete se přidat. MarušKaňovská

Adventní koncerty

*V neděli 18.12. v 17h - kostel sv.Vavřince v Drahotuších hrají a zpívají Gympleři Vsetín

*Ve čt 22.12. v 17h se již tradičně sejdeme v kostele sv.Mikuláše v Partutovicích na koncertě v podání hranického souboru Cantabile. Srdečně zveme. Obecní i farní úřad Part.

 

Sněženky

Pětidenní křesťanské tábory pro děti od 8 do 14 let na táborovém středisku Archa v Rajnochovicích v termínech jarních prázdnin (6. – 10.2. 2017). Součástí jsou hry, aktivity zaměřené na všestranný rozvoj a duchovní program. Letos s Asterixem a Obelixem. Cena 800Kč, kontakt 573 391 215 archa.rajnochovice@centrum.cz ; www.mladez.ado.cz

 

Jeden dárek navíc pro děti v Africe

Nezapomeňme ani o letošních Vánocích na děti, které strádají. Podpořte společně s námi snahu ugandské misijní stanice vytvořit si soběstačný výživový projekt. Přispějme jim na výstavbu drůbežárny, zakoupení nosnic, brojlerů a krmiva, což misijní stanici umožní vybudovat vlastní zdroj potravy pro opuštěné děti. Z peněz utržených za prodej drůbeže a vajec se budou financovat rovněž animační dětské programy. Náklady na stavbu, materiál a práci činí přibližně 950 Kč na jedno dítě, kterému bude z těchto prostředků zajištěna nutričně bohatá výživa a křesťanská formace. Své vánoční dárky pošlete, prosím, nejpozději do 31. 12. 2016. Uganda je chudý africký stát, kde si většina lidí musí vystačit s méně než jedním dolarem na den. Kvůli virusu HIV každým rokem osiří více než 1,1 mil. dětí a také je vysoká úmrtnost dětí na podvýživu. Papežská misijní díla, Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové, tel. 604 838 882, pmd@missio.cz, www.missio.cz;  číslo účtu: 72540444/2700, VS: 240, do zprávy pro příjemce uveďte: Uganda. Zájemcům vystavíme potvrzení pro daňové účely. Leoš Halbrštát, národní ředitel PMD

 

Rozpis duchovních cvičení na Velehradě 1. pol. 2017

26. 1. – 29. 1. pro ty, co přijali svátosti v dospělosti V. Řehulka; 

24. 2. –26. 2.  kteří pečují o kostel  Mons. V. Šíma;

10. 3. –12. 3. o P. Marii – Matce milosrdenství T. Kazański SAC

17. 3. –19. 3. Pro katechety a animátory far. spol. Mons. P. Posád;

24. 3. –26. 3.  a 27. 3. – 29. 3. Pro kostelníky a akolyty P. J. Gacík SDB;

30. 3.– 2. 4. „Čerpejme z pramenů spásy“ V. Kasan OSB;

7. 4. – 9. 4. pro seniory S. Peroutka SJ;

19. 5.– 21. 5.pro lektory a zájemce o B. slovo v prakt. životě M. Pospěcha;

16. 7. –20. 7. pro všechny Mons. A. Opatrný a 20. 7. – 23. 7. pro lékaře a zdravotníky

30. 7. – 2. 8. pro všechny M. Kabrda SDB.

Bližší informace   www.stojanov.cz . Přihlášky: Duch. správa Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad,  e-mail: velehrad@stojanov.cz , tel.: 572 571 420, 733 741 896