170129.doc

Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí, abychom tě milovali celým srdcem a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem.

Sof 2,3. 3,12-13; 1Kor 1,26-31

Evangelium: Mt 5,1-12

 

Ž 146Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

 

 

Po 30/1

Út 31/1

St 1/2

Čt2/2

Pá 3/2

So 4/2

Ne 5/2

Drahotuše

---

---

7:40

18:30AD

17:00

17:00

Velká

17:00

7:50

Partutovice

17:00

6:40

---

---

---

---

9:30

Potštát

---

---

17:15

---

---

---

11:00

Poděkování: Děkujeme všem za spolupráci a účast při ekumenických bohoslužbách v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů. Tímto si posilujeme i chráníme víru.

Dnes: *V 16:00 se v Drahotuších na faře sejde ekonomická a v 17:00 pastorační rada.

*otec arcibiskup posílá list nejen povzbuzující mladé muže, kteří cítí duchovní povolání.

V týdnu: Připravuje se farní „Posezení s vodníkem Jezeráčkem“. Dary do tomboly „Štěstí pod pokličkou“ přijímáme na faru do Drahotuš nebo jakkoliv o. Radomírovi.

Pondělí –v Partutovicích odpoledne budou návštěvy nemocných

Úterý – v 18:00 U Jelena v Drahotuších začíná kurz Manželské večery.

Čtvrtek * O svátku Uvedení Páně do chrámu při mši sv. se mohou žehnat svíce. *V Drahotuších budou jako tradičně (hlavně v neděli) k dispozici za 10Kč.

*Po mši sv. v Drahotuších se sejde na faře modlitební společenství.

Pátek *Jelikož je sv. Blažeje, bývá na závěr mše sv. svatoblažejské požehnání.

*Po mši sv. v Drahotuších budou odvezeny dary do tomboly na společenský večer. Pozdější dary je třeba nahlásit do Jezernice či o. Radomírovi, aby se s nimi počítalo. Také se odvezou i dobroty Vámi přichystané nejlépe slané, ani sladkými se nepohrdne.

*Ve farním kostele v Hranicích v 19:00 přijďte na adoraci se zpěvy Taize.

Sobota *od 9:00 se v Jezernici v sále připravuje společenský večer našich farností.

*v 19:00 v KD v Jezernici naplno vypukne „Posezení s vodníkem Jezeráčkem.“ Určitě všechny zvěte, ať se nás veselí co nejvíce. Nachystáno je občerstvení všeho druhu (řízky i utopenci), scénky, živá hudba Faťamorgána a skvělí moderátoři paní Jarmila Obořilová a P. Pawel Bilinski. Kdo si vezme něco z vody, dostane dušičku do pohody.

*Děkujeme všem, kteří se na tomto díle budou podílet.

Příští neděli: *Společenský večer farností nenahrazuje nedělní mši sv., tedy přijďte.

*Budou se žehnat svíce a v Drahotuších budou představeny děti k prvnímu sv. přijímání.

SO mše sv. z NE platností v 17h: 4.2. Velká; 11.2. Milenov; 18.2. Radíkov; 25.2. Slavíč

 

Návštěvy nemocných

V pondělí 15-16:45 v Partutovicích (příp.út.po mši sv.), potštátsko ve středu odpoledne, v pátek a v sobotu Drahotuše a okolí. o.Radomír

V pondělí 6.2. v Partutovicích na faře se v 16h sejde ekon. a po mši sv.(17:40) past.rada.

 

Děkanátní kalendáře – ty zbylé v kostelích nabízím v doprodeji za 30Kč. o.Radomír

 

Hromniční pouť matek v sob. 4.2.v kostele Zvěstování PM ve Šternberku

9:20 - radostný růženec a sv. smíření;10:00 - mše sv. s darováním svíce a ofěrou matek kolem oltáře, hl. celebrant P. Josef Červenka;13:00 h - přednáška v kostele "I tvou vlastní duší pronikne meč"; 13:35 - adorace matek Farnost Šternberk a Centrum pro rodinu

 

Akce v Olomouci 11.2.

* Jednodenní duchovní seminář s P. Mariánem Kuffou „Láska bez hranic“ 8:00-16:30 v hotelu Clarion Congress: https://www.signaly.cz/jednodenni-duchovni-seminar-s

* Čaj do páté pro nezadané (od 14h): https://www.signaly.cz/caj-do-pate-pro-nezadane

 

Diecézní a Celostátní fórum mládeže

Cílem fóra mládeže je setkání zástupců mladých věřících lidí s biskupy i při vzájemném dialogu. Mladí mohou zakusit atmosféru svobody a naslouchání a hmatatelně zažít lásku, jako dar Ducha sv. Fóra se účastní mladí lidé, vysláni svými diecézemi či hnutími jako delegáti, ale také pozorovatelé z různých organizací a hnutí. Tématem bude i evangelizace. Diecézní fórum mládeže, na které jsou faráři vysláni až 2 zástupci se bude konat o víkendu 10. – 12.2. na Velehradě. Již přihlášení zástupci mají konkrétní informace. Celostátní fórum je v Olomouci 23. - 26.2. https://www.youtube.com/watch?v=zexqUPT2FwI

 

Celostátní setkání mládeže Olomouc  od 15. do 20. srpna 2017  Motto -„Nebojte se!“

Probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České republice přibližně 1x za 5 let pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní ve společenství mladých lidí.  Program bude velmi pestrý a bohatý, že si v něm může najít každý něco zajímavého: např. setkání s přáteli a poznávání nových lidí, zajímavá témata přednášek, kvalitní přednášející, nevšední slavení eucharistie, poutavé katecheze, osobní setkání s biskupy, skvělá hudba, sport, kreativní dílny,… https://www.signaly.cz/csm-olomouc-2017

 

Arcidiecézní setkání mládeže ve Zlíně

V sobotu 1.4. v prostorách Střední průmyslové školy ve Zlíně; zač.v 9.30 h. Nebude chybět dopolední mše sv., katecheze otce arcibiskupa Jana,představení děkanátů a svědectví. Odpoledne projevíme evangelizačního ducha celého set-kání Cestou víry na náměstí Míru ve Zlíně, kde odpoledne proběhne muzikál Až na smrt v podání společenství TakK. Předpokládaný konec je naplánovaný na 15.30 hod. Jako v Prostějově bude opět páteční večerní předprogram. Letos bude probíhat na Jižních Svazích v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů. http://mladez.ado.cz/zlin2017

 

Inspirace v liturgické hudbě v sobotu 18. 3. v aule Caritas – VOŠs Olomouc

10.00  Podíl hudby a zpěvu na kráse liturgie - o. biskup Josef  10.45  Královský nástroj varhany a jednotlivé nástroje v něm - Mgr. K.Kocůrek a Musicus Catus 12.00  Panis Angelicus II. - 2. díl výběru sborových skladeb - Ing. Vl. Bleša, Chorály J. S. Bacha - chorály z Janových pašijí - Ing. J. Kupka, Sborník skladeb pro pohřební rozloučení - Ing. Jan Kupka,  Varhany a co o nich soudí význační lidé (knihy M. Waltera v redakci M. Altrichtera); 13.30  Mše sv.(katedrála). Katol. vzdělávací středisko liturg. hudby a zpěvu