Jelikož z diecéze vzešel požadavek v rámci projektu "Bohoslužby ČBK", napsal jsem zhruba, jak u nás organizujeme bohoslužby:

Drahotuše, farní kostel sv. Vavřince:
 
Neděle: 7:50 (pravidelně)
Pondělí ---
Úterý    ---
Středa: 7:40; 18:30 adorace
Čtvrtek: 17:00 Z / 18:00 L
Pátek: 17:00 Z / 18:00 L; po mši sv. adorace
Sobota (s nedělní platností) 17:00 Z / 18:00 L - střídavě na vesnicích:
 
1. v měsíci - Velká, kaple Povýšení Sv. Kříže; pouť v neděli blíž 14.9. v 15:00
2. v měsíci (nebo prostřední) - Milenov, kaple Nanebevzetí Panny Marie; pouť v neděli blíž 15.8. ve 14:00
2. v měsíci - Středolesí, filiální kostel Sv. Antonína - pouze v letním čase (v zimních měsících se mše sv. neslouží)
3. v měsíci (nebo předposlední) - Radíkov, kaple sv. Václava; pouť v den slavnosti 28.9. v 16:00
4. v měsíci (nebo poslední) - Slavíč, kaple sv. Josefa; pouť v sobotu blíž 18.3. a blíž 1.5.
 
Drahotušská pouť: hřbitovní kaple sv. Anny
před hřbitovní kaplí sv. Anny - Neděle blíže sv. Anny 10:00 (není pak mše sv. v 7:50 ve farním kostele, ten je však otevřen po celý den veřejnosti)
v den svátku 26.7. - dle ohlášení. Další mše sv. je 2.11. dle ohlášení a dušičková pobožnost v neděli o dušičkovém oktávu v 15:00
 
Nutno si ověřit alespoň na webu: http://farka.antiochia.cz , kde je aktuální pořad bohoslužeb vždy na aktuální týden.
 
 
Partutovice, farní kostel sv. Mikuláše
 
Neděle: 9:30 (pravidelně)
Pondělí: 17:00 Z / 18:30 L
Úterý: 6:40 - jen v lichý týden, mimo červenec a srpen / 17:00 Z / 18:30 L - jen sudý týden, mimo červenec a srpen
Středa ---
Čtvrtek ---
Pátek ---
Sobota ---
 
Nutno si ověřit alespoň na webu: http://farka.antiochia.cz , kde je aktuální pořad bohoslužeb vždy na aktuální týden
 
 
Potštát, farní kostel sv. Bartoloměje
 
Neděle: 11:00 (pravidelně)
Pondělí ---
Úterý ---
Středa: 17:15
Čtvrtek ---
Pátek ---
Sobota ---
 
Poutě ve farnosti:
 
Kovářov, kaple Panny Marie Pomocné: Neděle blíž 24.5. a 15.8., pobožnost ve 14:30
Boňkov, kaple Nejsvětější Trojice: Neděle Nejsvětější Trojice, pobožnost ve 14:30
Lipná, filiální kostel sv. Jana Křtitele: Neděle blíž 24.6. - mše sv. v 11:00 (není pak v Potštátě), neděle blíž 2.11. ve 14:00 - dušičková pobožnost a 1 den ve Vánočním oktávu mše sv. ve 14:00
Kyžlířov, kaple Navštívení Panny Marie: 1. neděle v červenci - pobožnost ve 14:30
Boškov, filiální kostel sv. Marie Magdaleny: Neděle blíž 22.7. - mše sv. v 11:00 (není pak v Potštátě)
Potštát, filiální (hřbitovní) kostel Nanebevzetí Panny Marie: Neděle blíž 15.8. a 2.11. (v dušičkovém oktávu), mše sv. v 11:00 (není pak ve farním kostele)
Potštát, Padesát Lánů, kaple sv. Barbory - Neděle vždy před nebo 4.12. - pobožnost ve 14:30
 
Nutno si ověřit alespoň na webu: http://farka.antiochia.cz , kde je aktuální pořad bohoslužeb vždy na aktuální týden