170108.doc

Všemohoucí, věčný Bože, tys slavnostně prohlásil, že Kristus je tvůj milovaný Syn, když na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil Duch svatý; dej, ať všichni, které jsi přijal za syny a dal jim nový život z vody a z Ducha svatého, zůstávají v tvé lásce.

1.čt.: Iz 42, 1 - 7

2.čt.: Sk 10, 34 - 38

Ev.:  Mt 3, 13 - 17

Ž 29Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.

 

 

 

Po 9/1

Út 10/1

St 11/1

Čt12/1

Pá 13/1

So 14/1

Ne 15/1

Drahotuše

---

---

7:40

16:00

17:00

Milenov 17:00

7:50

Partutovice

17:00

17:00

---

---

---

---

9:30

Potštát

---

---

17:15

---

---

---

11:00

 

Dnes: *Slavíme Svátek Křtu Páně, poslední den doby vánoční. V kostelích, kde je v kněžišti betlém či vánoční výzdoba se potom uklízí. V jiných místech kostela může zůstat do svátku Uvedení Páně do chrámu (2. února), již nic se kolem betléma neslaví.

*v 18:00 na ČT1 můžete shlédnout tradiční Tříkrálový koncert 2017 z Brna.

V týdnu: *Pokud u Vás ještě nebyli Tři králové, jistě Vás brzy navštíví.

*již od neděle evangeličtí křesťané slaví alianční týden modliteb za děti. Letošní rok si také připomínají (a sv. otec František také i s celou církví) 500 let od reformace, tedy velmi zjednodušeně od Martina Luthera, který r. 1517 vyvěsil svých 95 tezí na dveře witemberského kostela, popřel tradici a autoritu církve, začal se řídit pouze Písmem (sola skriptura). Toto výročí bude také provázet letošní ekumenické bohoslužby, které pro nás připravili tentokrát křesťané ze sousedního Německa.

Pondělí *v 9:00 v drahotušském kostele bude úklid vánoční výzdoby a betléma. Prosíme ochotné muže i ženy. Děkujeme za spolupráci.

* v 18:00 je v Jezernici porada k „Posezení s vodníkem Jezeráčkem“. Z ní zajisté vyvstanou úkoly pro nás. Bližší informace pak v následujících Infolistech.

Čtvrtek – v 17:00 v kostele ČCE na Šromotově nám. v Hranicích proběhne ekumenická bohoslužba. Kázání pronese o. Radomír na téma „Nežijte už sami sobě“ (srov. 2K 5,15) Přijměte toto pozvání. Z tohoto důvodu je mše sv. v Drahotuších již v 16:00.

Sobota  - v 10:30 v drahotušském kostela přijme svátost křtu Filip Antonín Uřinovský

Příští neděli: *Koná se sbírka na potřeby farnosti. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.

 

Blahopřejeme

Paní Jarmile Sedláčkové, kterou v předvečer Tří králů zkrášlilo další pěkné výročí života naplněného věrnou službou. Díky za Váš dar řeči v Božím slově i za kuchařské dobrůtky. Kéž Vás Pán dále vede a dává sílu do další služby pro Něj. Farníci, o. Radomír, Vojta

 

Pozvání na studentskou mši v pátek 20.1. v 19:00 v Hranicích

Hostem bude o. Radomír Šidleja z Drahotuš a téma mše je Život pro Ježíše a s tím souvisí, že úmysl mše svaté bude za pronásledované křesťany. Doprovázet nás hudbou bude pravděpodobně schola z Lipníku nad Bečvou, tak se máme na co těšit. Maruška Kaňovská

Duchovní cvičení na Sv. Hostýně
3.2.-5.2.  sr.Siarda Trochtová OPraem, „ Naslouchejme Panně Marii“ (fatimské jubileum)
Ignaciánské:  7.2. – 11.2. P. Fr. Lízna SJ „Poznat hloubku vlast. hříchu a B. milosrdenství“
a 4.4.-8.4. „Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista“, 17.2.-22.2.  P. Rich. Greisiger SJ
Duch. obnovy: 21.4.-23.4.  - Mons. P.Posád, 28.4.-30.4. - pro seniory P. Stan. Peroutka SJ
28.5.-2.6. P. Jiří Pleskač (kněz východního obřadu) „Vnitřní uzdravení“. www.hostyn.cz

Matice svatohostýnská, Sv. Hostýn č. 115, Bystřice p/H., matice@hostyn.cz

Hromniční pouť matek v sob. 4.2.v kostele Zvěstování PM ve Šternberku

9:20 - radostný růženec a sv. smíření;10:00 - mše sv. s darováním svíce a ofěrou matek kolem oltáře, hl. celebrant P. Josef Červenka;13:00 h - přednáška v kostele "I tvou vlastní duší pronikne meč"; 13:35 - adorace matek za děti. Rok od roku se k nim připojuje stále více žen, aby také prosily s rozžatou svící Matku Boží za ochranu a dar víry pro své děti a za odvrácení zla od svých rodin. V roce 2005 poprvé připutovaly matky z Hnutí modlitby matek, a tak se stala jedinečnou poutí v naší zemi. Farnost Šternberk a Centrum pro rodinu

 

Pozvánky z Jitřenky

Každé Pondělí

8:30 Dopolední klub maminek + MM

Každá Středa

8:30 Dopolední klub maminek s besedou

St 11. 1.

17:00 Odpolední Modlitby matek

13. - 15. 1. Víkend pro ženy – Sv. Hostýn

Út 17. 1.

17:00 Kavárnička s biblickými tanci

Po 23. 1.

17:30 Beseda pro rodiče – knihovna Lipník

Út 24. 1.

16:00 Odpolední klub rodičů

St 25. 1.

17:00 Odpolední Modlitby matek

27. – 29. 1. 17:30 Modlitební triduum MM – Kostel Hranice

So28.1.

9:00 Duchovní obnova pro ženy – Char.Lipník

Ne 29. 1.

15:00 Retro promítání pohádek

Út

31. 1.

16:00 Modlitby manželek

18:00 Manželské večery – U JelenaDrahotuše

Výchova synů – PO 23.1. Lipník Vychováváme chlapce tak, aby z nich jednou byli skuteční chlapi? Povede Ing. Pavel Mečkovský M.A.  Nejen pro rodiče. 80 Kč.

Vstoupit srdcem a tancem do růžencových tajemství… v sobotu 28. 1. od 9 do 13 h v Lipníku, Křížkovského 68. Povede s. Milada z kongr. Sester Neposkvr.Početí PM.  Budou také biblické tance.  80 Kč  

Klíč ke zdravým vztahům s dětmi - prostory Charity Lipník, Křížkovského 68; Kurz bude probíhat vždy ve středy od 17:30– 8. 2./15. 2./ 22. 2./8. 3. Posílení rodičovských kompetencí, zamyšlení se nad naším přístupem a způsobem komunikace s dětmi. Je veden interaktivně, testy k určení různých typů našeho jednání ve stresových situacích. Návrhy na možná řešení nevhodných stereotypů. Pro stálou skupinu 8 – 15 osob, je potřeba se přihlásit do 31.1. Povede P. Mečkovský, lektor a poradce v oblasti rodiny a manželských vztahů, zakladatel SAM (Společenství Aktivních Mužů).  Cena 700/pár, 500/jednotlivec.

Manželské večery - začínáme v úterý 31. 1. od 18h v restauraci U jelena v Drahotuších       Kurz je neziskový, vznikl v Anglii v roce 1996 a dnes probíhá ve 120 zemích na světě - www.manzelskevecery.cz  Osm setkání, každé začíná večeří, následuje promítaná přednáška, po které mají manželé příležitost spolu si popovídat o tématu večera  i o jiných otázkách, na které ve spěchu všedního dne nebývá čas. Večer začíná v 18 h a trvá asi do 20:30. Kursem vás provedou manželé Soňa a Martin Daniecovi. Témata: Společný čas, řešení konfliktů, síla odpuštění, rodiče partnera, umění komunikace, aby láska nevychladla.  Termíny: úterky od 31. 1. Cena 1800 Kč pro manželský pár zahrnuje 16 večeří, příručky a příspěvek na režii.  Je možné zaplatit ve dvou splátkách. Přihlášky:  Do 25. 1. cprhranice@ado.cz