170115-1.doc

Dnes: *Koná se sbírka na potřeby farnosti. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.

*Děkujeme všem Třem králům za koledování. Kolik se vybralo o Tříkrálové sbírce se, jako obvykle, dozvíme až po sečtení. Na tři krále také čekají náležité odměny

*Děkujeme rovněž všem, kteří obětavě pomohli s vánočními úklidy ve všech farnostech.

V týdnu: Středa*dopoledne mají kněží děkanátní radu.

* Je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů a začíná týden modliteb za jednotu křesťanů, který vrcholí příští středu svátkem Obrácení sv. Pavla.

Čtvrtek – po mši sv. na faře v Drahotuších bude modlitební společenství.

Pátek – v 19:00 v kostele v Hranicích bude o. Radomír slavit „studentskou mši“ na téma: Život pro Ježíše. Mši sv. doprovodí schola z Lipníka nad Bečvou.

Sobota - *Pozvání pro běžkaře na Orlickou "50" -Ve skutečnosti se jedná o 23 km z pevnosti Hanička na Šerlich a zpět; převážně po vyfrézované stopě. Již podeváté se vydáme krásnými horami volným tempem. Odj. z Drahotuš v 5:30.  Z Haničky se vyjede cca v 8:15. Oběd dle sil a počasí v útulně na vrcholu Deštné či raději v Masarykově chatě na Šerlichu. Cesta zpět už je většinou pohodová max. do 17h. Kdo by měl chuť se připojit - je možné se mi ozvat; mohu přibrat do auta. o.Radomír

*otec biskup Josef (*19. 1.1942) oslaví v 10:00 v katedrále mší sv. své 75. narozeniny. Srdečně nás zve k účasti. Mysleme na něj i v modlitbě.

*Mši sv. v Radíkově bude slavit P.Jaroslav Endlicher. Prý tam ještě nebyl.

Příští neděli: *Mše sv. bude zaměřena k dětem.

*v 16:00 v drahotušském kostele se sejdeme spolu s našimi nekatolickými bratry a sestrami ke společnému ekumenickému shromáždění. Hostem bude také nový vojenský kaplan P. Rostislav Strojvus, kázat bude br. Josef Kubík z CASD a přítomni budou také známí duchovní z ČCE Pavlína Lukášová a z CB Ladislav Melkus. CČSH měnila faráře. Br. Jaroslav Křivánek z Olomouce se představí svou promluvou až na posledním ekumenickém shromáždění v pátek 27.1. v 17:00 u CB v jejich modlitebně na Sigmě.

*Prosíme ochotné farníky, aby připravili nějaké dobroty slané či sladké ke společnému posezení, které bude na faře po ekumenické bohoslužbě.

 

Blahopřejeme: manželům Milušce a Jindrovi Těšíkovým z Drahotuš ke společné „30“ a přejeme nejen radost z dětí,společných zážitků,ale i ze svého zapojení se ve farnosti.Farka

Ekumenická bohoslužba u evangelíků

Nebylo nás mnoho, jen 20 i s duchovními. Bylo to krásné společenství, ve kterém jsme se sdíleli potom i na společném posezení, při kterém máme vynikající příležitost se sblížit. Díky tomu malému počtu bylo čtvrtina mládeže z místní církve a vydali svědectví, že jsou na svou církev hrdí. Nebojme se toho a využijme následujícího týdne modliteb za jednotu i vlastní účastí na ekumenických bohoslužbách. Vojta

 

Pozvánky z Jitřenky

Manželské večery: Kurz začíná v Út 31.1. v 18:00 v Restauraci U Jelena v Drahotuších.

Pobožnost k sv. Valentinovi v Drahotuších:  povede Centrum pro rodinu 12.2. v 15:00

Kavárnička s biblic.tanci: 1x měs. ÚT 17:00 – 17.1.; 18.2.; 14.3.; Klub rodičů s minikate-chezí16h:24.1. „Stopy ve sněhu“;21.2.„PM Lurdská“ a21.3.„Těšíme se na Velikonoce“

 

Farní ples v Hranicích v sobotu 18.2. ve 20h. Srdečně zve M.Brázdová a farnost Hranice

 

 

Tradiční společenský večer farností v Jezernici - máme úkoly také pro vás:

*Takže v sobotu 4.2. od 19h – šiřte to pozvání dál.

*Soutěžit budeme o„překvapení pod pokličkou“.Ceny přijímáme na faru do Drahotuš do pátku 3.2., večer po mši sv. se odvezou do Jezernice.

*Ochotné kuchařky a cukrářky prosíme spíše o slané dobroty. V jistém mírném počtu mohou být i sladké. Z jídla se můžete těšit na utopence či dobrý řízek.

*K tanci a poslechu kapela Faťamorgana.Celý večer bude uvádět superdvojka:P.Pawel Bilinski s Jarmilou Obořilovou

*O přestávkách budete baveni scénkami. Kdo má nějaký vhodný námět, ať pošle do Jezernice. Vystoupení farního týmu necháme zatím v utajení.

*Kdo přijde s ozdobou z vodní říše, dostane u vstupu 1 dušičku z pod pokličky zdarma.

*Již od 9:00 najdete organizátory v kulturním domě v Jezernici v pilné práci na „Večeru“.

*Vstupné je dobrovolné. Všechno ostatní i další občerstvení zajištěno. Podrobnější info:

https://www.signaly.cz/pratelske-posezeni-s-vodnikem

 

Příprava Sněženek 1.-3. 2. T.S. Archa Rajnochovice

Pojď nám pomoci nachystat Archu na Sněženky! Kromě dobrého skutku tě čeká taky skvělé společenství, spousta zábavy a mnohem více. A děti 6. – 10.2. budou mít prázdniny s Asterixem a Obelixem. Přihlášky:archa.rajnochovice@centrum.cz ; www.mladez.ado.cz

 

V sobotu 11. 2. v Olomouci duchovní seminář s P. Mariánem Kuffou.

od 9.00 do 16.30 v Clarion Congress Hotelu Olomouc. Kromě promluv na téma milosrdenství a lásky bude prostor i na dotazy. V závěru bude sloužena mše svatá. Záštitu nad akcí převzal otec arcibiskup Jan. Info a přihl.: http://www.credonadacnifond.cz