170205.doc

Všemohoucí Bože, opatruj nás – svůj lid – s otcovskou láskou; a protože nemáme oporu jinde než v naději na tvou milost,chraň nás stále svou mocí

Iz 58, 7-10

1Kor 2,1-5

Mt 5,13-16

Ž 112Spravedlivý září v temnotách jako světlo.

 

 

 

Po 6/2

Út 7/2

St 8/2

Čt9/2

Pá 10/2

So 11/2

Ne12/2

Drahotuše

---

---

7:40

18:30AD

17:00

17:00

Kaple PM Lurdské

7:00-17:00

8:00

15:00Pouť

Partutovice

17:00

17:00

---

---

---

Milenov

17:00

9:35

Potštát

---

---

17:15

---

---

11:00

Změny v nedělních mší svatých

S ohledem na mnohé drahotušské farníky vycházíme vstříc a mše sv. v Drahotuších bude posunuta na 8:00, následně v Partutovicích pak na 9:35. Děkujeme za pochopení.

 

Dnes: *V Drahotuších budou k dispozici hromničky za 10 či 15Kč k požehnání. Zakupte si je pokud možno ještě před požehnáním, neboť požehnané nemají být k prodeji.

*Budou se žehnat svíce a v Drahotuších budou představeny děti k prvnímu sv. přijímání.

*Přišel nový Nezbeda. Kdo si jej přihlásili nebo jej ještě chtějí, ať se přihlásí Vojtovi.

V týdnu: *Děti již od pátku prožívají školní prázdniny. Žádají-li si výuku náboženství, ať se přihlásí na faře, jelikož ve škole se nevyučuje, tudíž i náboženství normálně odpadá.

Pondělí – v Partutovicích – v 16:00 ekonomická rada farnosti; 17:40 pastorační rada.

Úterý –18:15 na faře v Drahotuších – setkání vedoucích buněk

Středa – v Potštátě se sejde odpoledne pastorační, příp. ekon.rada v čase před mší sv.

Během víkendu – naše diecéze prožívá fórum pro mládež na Velehradě. Máme tam také své vyslance, tak se za ně modleme, abychom se více mládeži přiblížili.

Sobota *od 7:00 bude boční kaple Panny Marie Lurdské farního kostela sv. Vavřince v Drahotuších otevřena k modlitbám do 17:00.

* 9:00 ministrantská schůzka,tentokrát jen začne na faře v Drahotuších

Příští neděli: *Sbírka je věnována na potřeby farnosti. Pán Bůh zaplať.

* Kromě Panny Marie Lurdské je v Drahotuších oltář sv. Valentýna. Letos si jeho památku nepřipomeneme po mši sv., ale až odpoledne spolu s rodinami a Centrem pro rodinu Jitřenka pobožností v 15:00 a po ní v 15:30 jsou na faru pozváni manželé Pavel a Magda Mečkovští, kteří za 100Kč mají recept na dobré manželství.

 

Modlitba za nového biskupa

Každý biskup má povinnost v 75 letech nabídnout abdikaci. I otec biskup Josef  Hrdlička ji podal a papež ji 1.2. přijal. Doufáme, že i nadále otec biskup zůstane mezi námi a bude navštěvovat farnosti. Proto jsem Svatému otci podal žádost o jmenování nového pomoc. biskupa. Prosím Vás tedy o modlitbu za šťastnou volbu nového biskupa. arcibiskup Jan  

 

Oznámení pohřebního rozloučení v Drahotuších

+ Karla Kleiberová na přání rodiny bude uložena na místním hřbitově. Odpočinutí věčné,...

Společenský večer „Posezení s vodníkem Jezeráčkem“

*Děkujeme za všechny dary do tomboly i bufetu a nejen jezernické farnosti za přípravu a organizaci celého večera. FARKA

 

 XIX. farní ples

V sobotu 18.2. od 19:30. K tanci a poslechu hraje Faťamorgána, vstupné dobrovolné. Otvírání plesu slavnostní polonézou, taneční vystoupení, půlnoční překvapení… farnost Hranice si Vás dovoluje pozvat

 

Děkujeme koledníkům a zveme je na Plovárnu Hranice

*V olomoucké arcidiecézi: 5323 skupinek vybralo 25 905 894 Kč; při Tříkrálovém koncertě v Brně 42 810 DMS vyneslo 1 220 085 Kč; v celé republice koledování 21 857 skupinek 99 202 618 Kč, tj. celkem i s koncertem 100 422 703 Kč, což je o téměř 3 mil. Kč více, než loni. Podrobnosti: http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/

*Malí koledníci musí přijít v doprovodu vedoucích skupinek nebo rodičů. Cena je

10 Kč/os. Termíny: SO 18. 2. a 4. 3. vždy od 7:30. Za Charitu Hranice R. Andrýsková

Jarní setkání Antiochie spojené s prosebnou poutí

Dřevohosticích ve dnech 10.-12. 3. Cena je 100 Kč os./noc. Program bude bohatý.  Hlavním bodem - sobotní prosebná pouť na Svatý Hostýn a mše sv. v místní bazilice.  V pátek i v neděli - také duchovní program, ale bude prostor i na povídání nebo hry. Aktuální info sleduj na http://antiochia.cz . Budeme rádi, když pozveš i kamaráda či kamarádku. Těšíme se na setkání. Za tým Antiochie zdraví bohoslovec Milan

 

TJ Partutovice zve všechny příznivce sportu na 2. ročník závodů v biatlonu

 v neděli 5. 2. od 13.00 hod. na hřišti v „Hliníkách“. Soutěží se v kategoriích muži, ženy a děti. Občerstvení zajištěno. Na Vaši diváckou a sportovní účast se těší pořadatelé. 

 

Po - každé

08:30 Dopolední klub maminek + MM

17:00 Taneční podvečer (20.2. setkání) pro ženy

St - každá

08:30 Dopolední klub maminek s besedou

Čt 9. 2.

09:00 Dopoledne plné her

Ne 12. 2.

15:00 Pouť manželů/NTM (Drahotuše)

Út 14. 2.

18:00 Večer her/NTM

St 15. 2.

17:00 Odpolední Modlitby matek

St 15. a 22.2.

17:30 Kurz pro rodiče (Lipník)

Út 21. 2.

16:00 Odpol.klub rodičů s minikatechezí

Ne 26. 2.

14:30 Dětský karneval (DDM Hranice)

Út

28. 2.

16:00 Modlitby manželek

17:00 Kavárnička s biblickými tanci

Pozvánky z Jitřenky  Klíč ke zdravým vztahům s dětmi - (ST 15.2., 22.2.a 8.3.; ČT 2.3. od 17:30 v Charitě Lipník) Posílení rodičovských kompetencí, zamyš-lení se nad přístupem a způsobem komunikace s dětmi.  Je veden interaktivně, testy k určení různých typů jednání ve stresových situacích, návrhy na možná řešení nevhodných stereotypů. Vede Pavel Mečkovský – 700Kč/pár; 500 Kč/1

Setkání pro ženy – sebekoučing 2 – Po 20.2. od 17h na faře v Hranicích. Vede Milena Rosová, cena 150Kč, nutno se přihlásit.

Postní duchovní obnova – Krása liturgie – P. Pavel Hödl – SO 4.3. od 9:00 do cca 15:00 ve Stacionáři Archa v Hranicích. Přednášky – oběd (nahlásit) – adorace – svátost smíření. Přezůvky, příspěvek k občerstvení, vstupné dobrovolné. http://www.hranice.dcpr.cz/

 

Pár podnětů z PR v Drahotuších

Jako vloni budeme se i letos v postu modlit za další rodiny, nedělní mše sv. v 8:00. o.Rad.

Děkanátní kalendáře – ty zbylé v kostelích nabízím v doprodeji za 30Kč. o.Radomír