170305.doc

Gn 2, 7-9. 3, 1-7;

Řím 5, 12-19;

Mt 4,1-11

Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost, abychom

se čtyřicet dní připravovali na Velikonoce; prosíme

tě,ať v postní době hlouběji pronikneme do

tajemství Kristova vykupitelského díla a stále

opravdověji z něho žijeme.

Ž 51 Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

 

 

 

Po 6/3

Út 7/3

St 8/3

Čt9/3

Pá 10/3

So 11/3

Ne 12/3

Drahotuše

---

---

7:40; 18:30AD

17:00

17:00

Milenov

17:00

8:00

9:35

Partutovice

17:00

6:40

---

---

---

 

Potštát

---

---

17:15

---

---

---

11:00

 

Dnes: *V kostele v Drahotuších bude křest Matyáše Jiřího Krejčiříka z Velké.

Tamtéž si včera řekli své ANO Markéta a Milan Hrickovi a pokřtili svého syna Lukáše.

*Mše sv. může (zřejmě i bude) začínat udělováním popelce.

*Dnes je pastýřský list. Dávejte dobrý pozor, avšak usnete-li, lze si jej přečíst na internetu.

*Nezapomeňte si po mši sv. vylosovat rodinu, za kterou se můžete modlit.

*V Drahotuších v měsíci březnu je stále dost místa na zapsání mše sv.

*Za příhodného počasí bude křížová cesta pro cyklisty.Trasa bude jako vždy nenáročná a začneme od farního kostela v Drahotuších ve 14:00  

*Další křížové cesty: Drahotuše – po mši sv.; Partutovice 13:30; Potštát 10:30

*Koledníky zveme do kina v Lipníku v 15:30 za 10Kč na animovaný Tajný život mazlíčků

SO z nedělní platností v 17h - oprava: 18.3. Slavíč – poutní a 25.3. Radíkov

V týdnu: Čtvrtek – po mši sv. v Drahotuších se sejde modlitební společenství

O víkenduje pouť Antiochie. Začíná na faře v Dřevohosticích, v sobotu putují pěšky na Sv. Hostýn, kde bude mše sv.; Kdo se chce přidat, může se přihlásit o. Radomírovi.

Příští neděli: *Mnozí přijmou svátost nemocných. Tato je udělována vážně nemocným nebo důchodcům. Víte-li, kdo by ji rád přijal a byl by schopen přijít do kostela, prosíme, pomozte jim.Sv.smíření může být i dodatečně,lépe však, když je nemocný řádně připraven.

*v 16:00 v Černotíně jste zváni na benefiční koncert k prospěchu oprav černotínského kostela. Hrají a zpívají: Lucie Hilscherová , sólistka ND v Praze a Linda Sítková (varhany)

Blahopřání minulého týdne

*Jáhen Mgr. Jaroslav Strnadel, z Drahotuš;působící ve farnosti Hranice oslavil své životní jubileum 65 let. Kéž mu Pán žehná a naplňuje jej radostí ze služby, pro kterou byl posvěcen a kéž náš jáhen z moci svého svěcení žehná také nám.

*Pan František Hercík se připojil k letos větší řadě partutovických sedmdesátníků. Kéž stále září jeho radost ze služby bližním, zvláště hasičům, obci, i celé své rodině a kéž od Boha k tomu dostane dostatek síly, aby stále rostl a zdokonaloval sebe i jiné v křesťanské lásce. Oběma oslavencům společně přejí farníci z Drahotuš a Partutovic, o.Radomír, Vojta

 

Postní kalendář pro děti školního věku i dospělé

Je k dispozici vzadu v kostele (pro děti je barevný A5, pro dospělé ČB A4)

Obvazy pro malomocné  Děkujeme pletařkám za jejich obětavost. Odesláno 179 ks. J.V.

Pohřeb paní Anny Hasalíkové z Lipné

Minulý pátek jsme se při mši sv. rozloučili s paní, která se dlouhá léta starala o kostelík v Lipné. Bylo vzpomenuto také této její dobré služby a hned po mši sv. se přihlásil její syn, že by to rád převzal. Takže, Bohu díky, nestalo se tak, že by se nenašel nikdo další. Kéž by toto milé a potřebné gesto bylo možné i jinde,třeba v Drahotuších u sv.Anny. Vojta

 

Duchovní obnova s P. Mariánem Kuffou -Láska bez hranic

V sobotu 11. 2. nás krásné prostředí Clarion Congress Hotelu v Olomouci nadchlo – což teprve samotný program. P.M.Kuffa se věnoval především tématu milosrdenství a lásky. Zdůrazňoval také význam modlitby k Duchu Sv. a k P.Marii. A proč jeho slova dokázala oslovit, troufám si říct,všech (více než) tisíc účastníků? Protože on tyto skutky milosrden-ství a lásky denně prokazuje. Jak sám říká, čte z knihy, která se jmenuje život. Promluva, protkaná skutečnými příběhy lásky, spolu se spoustou úsměvných zážitků, zasáhla naše duše i srdce. Celodenní program, zakončený mší sv., byl posilující, povzbudivý a radostný. Příště jedeme zase!      Za silnou 4R z Partutovic Bětka Sendlerová  PS: Kdo jste nebyli, tak je možné se podívat: https://www.youtube.com/watch?v=8WcwD7Y6c9k

 

Mše svaté o slavnostech postní doby (Sv. Josef a Zvěstování Páně)

Sv. Josef – pouť ve Slavíči v SO 18.3. v 17:00 (farnost Drahotuše); o slavnosti v PO 20.3. – Potštát – 8:30 (nebude pak ve ST) a Partutovice 17:00 Zvěstování Páně – Drahotuše – vigilie PÁ 24.3. v 17:00; Partutovice SO 25.3. ráno (za společenství živého růžence nebude pak v ÚT 28.3.), Radíkov SO 25.3. v 17h již z nedělní platností. 

 

Pouť za úctu k životu v Napajedlích v so 25.3. Srdečně zve i otec arcibiskup Jan

17:15 adorace, od 18:00 mše svatá s otcem biskupem Josefem, poté průvod se svícemi na hřbitov k hrobu Aničky Zelíkové a společná modlitba. http://www.anickazelikova.cz

 

Tak se pomalu blíží postní doba. K tomu patří také postní pouť

Zveme na již 20.postní noční putování - Železný poutník na 50km ze Sv. Kopečka na Sv. Hostýn. Zahájení v pátek 31. 3. mší sv. v 18h na S.K., zakončení na S.H. v sobotu v 7.15 opět mší sv. Po cestě bude občas nabídka teplého čaje a duchovní rozhovor. Zvažte své možnosti. Případný odvoz (sběr "raněných") během cesty je zajištěno. S sebou svačinu, dobrou náladu a dobré pohodlné boty. https://www.signaly.cz/zelezny-poutnik-2017

 

Pozvánky z Jitřenky na březen

Každé PO

8:30 Dopolední klub maminek + MM

Každá ST

8:30 Dopolední klub maminek s besedou

ST

8. 3.

17:00 Odpolední Modlitby matek

17:30 Rodičovská skupina

PO 13. 3. a  27.3.

17:00 Taneční podvečer pro ženy

ÚT 14. 3.

17:00 Kavárnička s biblickými tanci

Víkend 17. - 19. 3. Víkend pro matky a dcery (Dřevohostice)

PO 20. 3.

17:00 Setkání pro ženy

ÚT 21. 3.

16:00 Odpolední klub rodičů s minikatechezí

ST 22. 3.

17:00 Odpolední Modlitby matek

víkend  24. - 26. 3. Modlitební triduum MM (kostel Hranice)

ÚT

28. 3.

16:00 Modlitby manželek

17:00 Seminář o první pomoci (Měs.knih.Hranice)

ST 22. 3.

17:30 Manželské spolčo

Setkání pro ženy v pondělí 20. 3. od 17h"Řešení Konfliktů formou sebe- koučinku" nás provede Mgr.Milena Rosová, lektorka z Opavy. Mohou přijít i ty, které nebyly na setkání věnované sebekoučinku samotnému Na setkání je nutné se přihlásit.

Seminář o 1. pomoci nejen pro ro-diče v úterý 28. 3. od 17h v Měst. knihovně v Hranicích povede zdravotní sestra se specializaci na intenzivní péči Soňa Daniecová.