170319.doc

Ex 17, 3-7

Řím 5,1-8

Jan 4,5-42

Bože, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dáváš příležitost, abychom

svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí; pohleď, jak ve svědomí

cítíme svou vinu a pokorně se z ní vyznáváme, ukaž na nás své veliké

slitování, odpusť nám a pozvedni nás k sobě.

 Ž 95Kéž byste dnes uposlechli jeho

hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

 

 

 

Po 20/3

Út 21/3

St 22/3

Čt23/3

Pá 24/3

So 25/3

Ne 26/3

Drahotuše

---

+15:00

7:40

18:30AD

17:00

17:00

Radíkov

17:00

8:00

Partutovice

17:00

17:00

---

---

Hranice

19:00

7:30

9:35

Potštát

8:30

---

---

---

---

11:00

 

Dnes:*Slaví se 3.neděle postní; sv.Josefa se řádně odkládá na zítřek

*Sbírka je na potřeby farnosti *V Drahotuších je vhodný čas zadat si mše sv. na duben.

*otec arcibiskup ve svém listě pozve mládež na setkání do Zlína a na celostátní setkání mládeže do Olomouce. Takové pozvání se jistě neodmítá. Můžete si přečíst i na internetu.

V týdnu: pondělí – církev slaví sv. Josefa, snoubence Panny Marie a doporučuje účast na mši sv., mše sv. navíc v Potštátě v 8:30 a v Partutovicích řádně v 17h.

úterý – kněžský den v Olomouci; středa – setkání kněží při děkanátní radě v Hranicích

čtvrtek – setkání s nekatolickými duchovními na faře v Jezernici

pátek *v Drahotuších již slavíme Zvěstování Páně mší sv. v 17h.

V páteční podvečer se tedy již nepostí;doporučuje se účast na mši sv.

prvokomunikanti až dnes začnou noc a den na faře v Drahotuších.

*studentská mše v Hranicích v 19h s P. Jiřím Pospíšilem

sobota *slaví se Zvěstování Páně. V Partutovicích je mše sv. v 7:30.

*Křížová cesta pro cyklisty v Jezernici začíná ve 14h;trasa je cca10km

*otec biskup Josef bude mít mši sv. v 18h v Napajedlích s průvodem k hrobu A. Zelíkové.

Příští neděli: *Je 4. neděle postní, zvaná Laetare, tedy „veselme se!“ Oltář může být ozdoben květinami a mše sv. může být v růžové barvě. Ne, že bude růžový celý kostel.

*Mše svatá bude zaměřena k dětem. Ale pozor, nezaspěte, v noci se mění čas!

*připravuje se misijní koláč. Tradičně do toho bývají zapojeni farníci z Drahotuš a Partutovic. Příspěvky, které dáte za misijní koláč, jsou pak odeslány na Světové misie. Prosíme ochotné farníky, aby napekli a ulehčili tak mnohým další polovinu postu. Vojta

 

Dnešní gratulace do Drahotuš

Pan Jiří Haša v týdnu oslavil již 5. desítku let a paní Emilie Uřinovská právě dnes půlkulaté výročí. K poděkování oběma za lektorskou službu i za jejich práce pro obec i farnost přejeme hojnost Božích požehnání v každém jejich díle. „drahotušáci“

 

 „Křestní duben“

      2.4. Magdaléna Brhelová v Partutovicích, 22.4. Marlenka Ševčíková

      a 30.4. Eliška Kubalíková v Drahotuších, 23.4. Miriam Kuchtová v Potštátě.

Malé liturgické okénko – když jde kněz (či akolyta) do svatostánku

Při mši sv. je to jasné: všichni se modlí a zpívají, zazní zvonky, abychom se ztišili. Když se však v kostele uklízí (např.po pohřbu), což je jistě též potřeba, mělo by platit to samé: zanechá se vší činnosti a obrátíme se modlitbou ke Kristu. Je to jedinečná, krásná chvíle zastavení. Pak můžeme pokračovat dál o to lépe povzbuzeni samotným Pánem. Vojta

Včera odešel za svým Pánem Mons. Miloslav kardinál Vlk *17.5.1932,

Prosíme za krátkou modlitbu. Svým příkladem nám dokázal, že celo-životní neústupný boj za Boží ideály není zbytečný.  www.kardinal.cz

 

Akreditovaný seminář  „NAPROHELP, úspěšná cesta k dítěti“.

Dne 1. 4. od 9 do 17 h v brněnském Centru naděje a pomoci CENAP Seminář, určený pro lékaře, ostatní zdravotníky, poradce PPR, ale i bioetiky,  je zaměřen na úspěšné a důstojné řešení nechtěné neplodnosti bez umělého oplodnění. http://www.cenap.cz/naprohelp

 

Zveme svobodné věřící na netradiční seznamovací setkání „Sejdeme se v katedrále“

Jde o pracovní brigádu spojenousúklidem katedrály,posezením u párků a čaje zakončené pro zájemce výstupem na dómskou věž. Přijďte se seznámit s nezadanými nejen při práci pro kostel. U práce a povídání můžete poznat nové lidi a možná toho, s kým bude váš život kompletní. Je třeba se předem přihlásit (vyvážený počet mužů a žen). Pro věk. skupinu 30 - 45 let. SO 1.4. začátek v 9.30, konec ve 12.00. CPR Olomouc

 

Fotografická výstava v kryptě olomoucké katedrály

Průřez významnými církevními událostmi roku 2016 nabídne fotovýstava. Bude 2. - 27. 4. k vidění v kryptě olomoucké katedrály sv. Václava. U příležitosti 240. výročí povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství ji zde pořádá sdružení Člověk a víra společně s arcibiskupstvím a farností. Vernisáž v neděli 2. 4. od 15.30. Následně je veřejně přístupná vždy od úterý do soboty v 10–13.00 a 14–17.00, o nedělích pak od 11–13.00 a 14–18.00. Fotografie pak nahradí putovní výstava plakátů k 30. výročí společenství Trinitas.

Arcidiecézní setkání mládeže ve Zlíně

*V sobotu 1.4. v prostorách Střední průmyslové školy ve Zlíně; zač.v 9.30 h. Nebude chybět dopolední mše sv., katecheze otce arcibiskupa Jana, představení děkanátů a svědectví. Odpoledne projevíme evangelizačního ducha celého setkání Cestou víry na náměstí Míru ve Zlíně, kde odpoledne proběhne muzikál Až na smrt v podání společenství TakK. Předpokládaný konec je naplánovaný na 15.30 hod. Jako v Prostějově bude opět páteční večerní předprogram. Letos bude probíhat na Jižních Svazích v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů. http://mladez.ado.cz/zlin2017

 

Arcib.olom. vyhlašuje výběrové řízení – ředitel(ka) Církevní MŠ Svatojánek v Litovli

Nástup 1.8., přihlášení do 24.3. – AO, Centrum pro školy, Wurmova 562/9, Olomouc

 

Konference modliteb a chval 2.-3.6. Praha

K. Lachmanová, P. Húšť, J. Slovák, K.Řežábek, J.G.Čunková, pořádá festival United. www.worshippraha.cz ; Multižánrový křesťanský festival United – koncerty, semináře, workshopy, divadla, filmy, modlitby, poradenství – Vsetín 24.-26.8. www.festivalunited.cz