170326.doc

Sbírka na potřeby farnosti: Drahotuše 4,1; Partutovice 3,9; Potštát 5,4

Dnes: *Je 4. neděle postní, zvaná Laetare, tedy „veselme se!“ Nedivte se, vidíte-li na oltáři květiny a pana faráře v růžovém ornátu. Právě jsme překročili polovinu postu.

*Kdo jste zaznamenali ze mše sv. pouze požehnání, už asi víte, že se změnil čas.

*Na polovinu postu bývá misijní koláč. Příspěvky, které za něj dáte, jsou odeslány na Světové misie. Díky farníkům, kteří tak někomu ulehčili začátek druhé půle postu.

V týdnu: *Kvůli slavnostem minulého týdne je trochu upraven pořad bohoslužeb. Také všednodenní bohoslužby budou přecházet na letní čas.

Úterý *připojí se někdo na poslední jarní běžky po mši sv.v Drahotuších? Možná stihneme

*v 18:00 až bude otec arcibiskup Jan slavit v katedrále v Olomouci requiem za + kardinála Miloslava Vlka, jehož pohřeb jste mohli sledovat v přímém přenosu v sobotu.

Čtvrtek – po mši sv. v Drahotuších – setkání modlitebního společenství

Pátek *Začíná víkend arcidiecézního setkání mládeže ve Zlíně.

*Po mši sv. v 18h na Sv. Kopečku vychází Železní poutníci putující přes noc na Svatý Hostýn. Kdo se chcete přidat, neváhejte. Trasa je 50km. Odj.od fary v Drah. v 17:15.

Příští neděli: *Svát. křtu v Partutovicích při mši sv. farnost přijme Magdalenu Brhelovou.

*Zpovídání před Velikonocemi v Partutovicích od 15:00 (v Drahotuších až v NE 9.4. od 16:30 do 17:30). *Začíná týden modliteb za mládež.

Sobotní mše sv. na vesnicích v 18h

1.4. –Velká, 8.4. –Milenov a Středolesí, 22.4.Radíkov, 29.4.Slavíč

 

Holubi ve věži drahotušského kostela

Je prosím třeba zabezpečit před vnikem (nejlépe vnitřním pletivem 3x200cm x130cm) a odklidit výrazné stávající následky.o.Radomír

 

Noc kostelů 9.6.2017

Prosím toho, kdo nám vloni pomohl vyrobit datumovku na baner na kostel, aby se mi co nejdříve ozval – bude-li to možné i letos. Děkuji . o.Radomír

 

Při příležitosti 7. Výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ - mše sv. na Velehradě

v sobotu 22.4. v 10:00 v bazilice, celebruje o. arcibiskup Jan. Po mši sv. bude přednáška P. Michala Altrichtera SJ „Otec Špidlík – učitel modlitby“ Čes.prov.TJ, Arcib.ol., Aletti

 Národní pochod pro život a rodinu v sobotu 22. 4. v Praze

S plnou podporou České biskupské konference i mojí. V situaci, kdy mini-sterstvo soc. věcí předkládá Koncepci rodinné politiky, která ruší ochranu rodiny postavené na trvalém svazku muže a ženy a otevřené pro přijetí dětí považuji za potřebné, abychom projevili svou podporu rodině. Arcib. Jan

 

Pouť charity pro zaměstnance, jejich rodiny, příznivce a dobrovolníky

V SO 28.4. na Sv. Kopečku . 9:00 – modlitba růžence cestou ze Samotišek, 10:00 mše sv. v bazilice s Mons. Josefem Hrdličkou, 11:15 varhanní vložka, koment. prohlídka baziliky, občerstvení z vl. zásob, soukromá návštěva ZOO či program pro velké i malé v ambitech

Duchovní obnovy v klášteře sester sv. Kříže v Kroměříži pro dívky

7. – 9.4. s Annou Marií Zelíkovou (dívky 14-17let) – téma: „Stojí tvůj život za to?“ a 12. – 14.5. „Otče náš, jenž Jsi na nebesích“ (dívky 10-13 let). Vede sr. Emanuela Vévodová. Přihlášky včas na duchovniobnova@seznam.cz či tel. 733 741 766. Zve Marta Koukalová

 

Poutní dny v Kroměříži 7. a 8. 4.

Souhrn akcí při Bolestném pátku (před Květnou nedělí), kdy se koná tradiční pouť. Letošní novinka: výstava Pod kůži Marsya - restaurátor a malíř Fr. Sysel (19272013) a otevření expozice Kabinet kresby a grafiky - Kresby starých mistrů. Pá 7.4. – program: 9 h Otevření výstavy v Arcib. zámku; 14h  Přednáška o restaurování oltáře 14 sv. pomocníků v kostele P. Marie; 17 h Vernisáž výstavy. Program bohoslužeb: Kaple PM Bolestné u sv. Mořice - 6.30  Mše sv.; Loď kostela sv. Mořice 8h - Mše sv. se studenty AG; 9h Mše sv. – slaví arcibiskup Jan; 11h mše sv.; 13h – Křížová cesta a svátostné požehnání; 17h mše sv. So 8.4. – program: 14h Komentovaná prohlídka výstavy Pod kůží Marsya v Arcibiskup-ském zámku vedená  restaurátorkou a malířkou Marií Dočekalovou, dcerou F. Sysla.  http://www.obnova-arcibiskupskych-sbirek.cz/cz/ a https://www.zamek-kromeriz.cz/cs

 

Pozvánky z Jitřenky

Seminář o 1. pomoci ÚT 28. 3. od 17h v Měst. knih. v Hranicích - vede Soňa Daniecová.

Beseda s nejčtenějším českým spisovatelem současnosti, historikem PhDr. Vlastimilem Vondruškou v úterý 4. 4. od 18:00 v Koncertním sále (Zámecká ul. 118).  Vstupné: 70,- Kč, studenti 40,- Kč. Vstupenky v březnu v předprodeji v městské knihovně v Hranicích

Klíč ke zdravým vztahům v rodině květen 2017 fara Hranice. Kurz bude vždy ve středy od 17:30 a to: 10. 5., 17. 5., 25.5.(čtvrtek), 31.5. Cílí na posílení rodičovských kompetencí, zamyšlení se nad přístupem a způsobem komunikace s dětmi. Je veden interaktivně, s testy k určení různých typů našeho jednání ve stresových situacích, návrhy na řešení nevhod. stereotypů. Pro stálou sk.8–15 osob. Závazně přihlásit do 30.4. Vede Ing. P. Mečkovský M.A., lektor a poradce v oblasti rodiny a manželských vztahů,zakladatel hnutí pro muže SAM(Společenství Aktivních Mužů). Cena kurzu 700/pár, 500/jeden www.hranice.dcpr.cz

 Pouť tatínků a dětí ke svatému Josefovi dělníkovi  

Zveme tatínky s dětmi na pouť ke sv. Josefovi do Dubu /Moravou v pondělí o st. svátku 1.5.  Program: 14.00 mše sv. v poutním chrámě Očišťování P. Marie. Od 15 h. bude zábavně-naučný program pro děti i tatínky ve formě přehlídky řemesel a tvořivostí. V 18h společné posezení u táboráku. www.rodinnyzivot.cz Kontakt: Josef Záboj, (587 405 292, zaboj@arcibol.cz