170423.doc

Infolist 23. dubna 2017– 2. neděle velikonoční

farností Drahotuše,Partutovice a Potštát

Sk 2,42-47

1Petr 1,3-9

J 20,19-31

Bože, ty o Velikonocích vždy znovu oživuješ víru

svého lidu; prosíme tě:opatruj a upevňuj v nás, cos

nám daroval, ať všichni stále hlouběji chápeme, co

to pro nás znamená, že jsme byli obmyti křtem,

znovuzrozeni z Ducha svatého a vykoupeni krví tvého Syna.

 Ž 118Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý,

jeho milosrdenství trvá na věky.

 

Po 24/4

Út 25/4

St 26/4

Čt 27/4

Pá 28/4

So 29/4

Ne 30/4

Drahotuše

---

---

7:40

18:00

18:00

Slavíč

18:00pouť

8:00

9:15na Sv. Hostýn

Partutovice

18:00

6:40

-14:30AD

18:30 AD

---

---

---

---

9:35

Potštát

---

---

17:15

---

---

---

11:00+křest

Sbírka na kněžský seminář: Drahotuše 4,8; Partutovice 2,2; Potštát 1,4

Boží hrob v Jeruzalémě: Drahotuše 2; Partutovice ?; Potštát 0,6

Dnes: Vrcholí novéna k Božímu milosrdenství. Mše sv. je však z 2. neděle velikonoční a bude zaměřena k dětem tam, kde jsou děti. V Potštátě přijmou dvě z dětí svátost křtu. Jmenují se Miriam a Josef Václav

V týdnu:ÚTv Partutovicích slavíme adorační den. Adorace začne po mši sv. v 6:40 (cca v 7:10) a potrvá do 14:30. Prosíme, rozdělte si adorační služby. Děkujeme.

– Zveme děti v Drahotuších na nacvičování divadla v 16:45 na faře. Více níže.

SO *Ve Slavíči oslavíme sv. Josefa, dělníka při večerní mši sv. s nedělní platností.

*Udělají-li si ministranti čas, mohou jít v Lipníku ve stopách Dona Bosca od 8:45.

Příští neděli: *Drahotuše míří autobusem na Sv. Hostýn. Budete-li ráno na mši sv., pospěšte, ať Vám neujedou. Odjezd autobusu je jako obvykle v 9:15.

*V Potštátě přijmeme novorozenou křesťanku Elišku. Modleme se za ně všechny.

*Po bohoslužbách o. Radomír odjede na dovolenou. Nasedne na autobus do Santiaga de Compostela a dále pojede s ostatními cyklisty, kde se ve vrcholu pouti setká se Sv. otcem Františkem ve Fatimě. Jeho dovolená potrvá do 16.5., více níže.

 

 

PO

ÚT

ST

ČT

SO

NE

Drahotuše

18:45

18:45

18:55

17:15D

17:15D

---

Po mši

Milenov

19:00

---

19:00

---

19:00

---

19:00

Partutovice

Po mši

Po mši

18:00

---

---

---

18:00

Potštát - FK

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

Kovářov

18:30

18:30

18:30

18:30

18:30

18:30

18:30

     Májové pobožnosti

 

*Májové pro děti budou v Drahotuších ve ČT a PÁ. Pak může být též po mši sv.

*Kaple PM Lurdské -denně otevř.6:30-19:30

*K Panně Marii Pomocné v Kovářově poutní májová pobožnost v NE 21.5. ve 14:30.

*MAMAZAS v Drahotuších se plánuje jako vždy na poslední neděli v květnu – tj. 28.5. Vyvrcholí tradičně májovou pobožností a táborákem. Vojta

 

Divadlo k Noci kostelů

Zveme všechny předškoláky a školáky k nacvičování divadla, které bude probíhat v 16:45 každý pátek od 29.4., kdy si divadlo představíme - až do Noci kostelů. Věřím, že nás to bude bavit. V květnu po nácviku budou dětské májové. Vojta a maminka Helena

 

Náboženství a vše ostatní v době dovolené o. Radomíra

*NáboženstvíV Potštátě již od této středy se přesouvá na čas ve středu po plavání. V době dovolené bude v úterý ve 12:15. V Partutovicích – ruší státní svátky, PO 15.5. bude nahrazeno ve ST 17.5. ve 14:15. V Drahotuších bude zastupovat Vojta beze změn.

*Pastorační potřeby – ve finančních záležitostech, při potřebě sňatku nebo křtu či na další důležité věci, je třeba vyčkat příjezdu duchovního správce, pro zaopatřování a pohřby může nasměrovat pastorační asistent, jinak se spíše obracejte na kněze v Hranicích, tel. 581 601 667 nebo na P. Petra Utíkala v Jezernici 736 522 840.

*Bohoslužby – neděle budou beze změn, soboty na vesnicích dle rozpisu, ve všední dny pouze v Partutovicích v PO 18:30 a ÚT jen 17.5. v 18:30; v Potštátě pouze v adorační den, na který se již můžete zapisovat v ÚT 9.5. – začne adorací v 11:30 a vyvrcholí mší sv. v 18:00. V Drahotuších mše sv. pouze v PÁ 18:00, adorace ST 18:25 a jinak májové, příp. bohoslužby slova dle rozpisu. Všednodenní mše sv. bude celebrovat P. Petr Utíkal.

*Infolist – poslední vyjde příští neděli a pak až 21.5.; po obě neděle budou zveřejněny jen krátké nutné ohlášky. Hasiči v Drahotuších nepřijdou o svou slavnost v neděli 7.5., kdy oslaví sv. Floriána.  Vojta , o. Radomír

 

Výlet dětí z náboženství

Bude jako každoročně; nyní je ve fázi hledání termínu. Více v květnu.

 

Zpovědní služba diecézních kněží na Sv. Hostýně

Na víkend 6. a 7.5. připadá na kněze našeho děkanátu. Zpovídat budou

kněží z Hranic, z Oseku/B. a v neděli o. Petr. Kdo chcete, zavítejte.

 

24. mezinárodní hasičská pouť na Sv.Hostýně v sobotu 29.5.

Průvod 9:45, mše sv. 10:15 a sv. požehnání ve 13:00.

Více zde: https://www.signaly.cz/24-mezinarodni-hasicska-pout

 

Koncerty pop gospelové skupiny Goot Work (dřív Paprsky)

V sobotu 29.4. v 19:00 v sokolovně ve Spálově nebo v neděli 30.4. v 16:00 ve farním kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích – vstupné předprodej 150Kč (např. Infocentrum Hranice), na místě 200Kč. Více: www.gootwork.cz

 

Oáza živé církve 2017

7.-23.7. Desná u Tanvaldu a 21.7.-6.8. Deštná u Jindřichova Hradce pro mládež 14-25 let.

Zážitková obnova určena k rozvoji víry a křesťanské zralosti. Cílem je odvézt si osobní vztah k Ježíši a k církvi. Během programu se mladí učí rozjímat Písmo sv., modlit se, postavit svůj život na Ježíši a sdílet se s vírou s druhými. P. Jan Rajlich, jan@op.cz

 

Z Centra pro rodinný život pěší pouť pro NEZADANÉ na Svatý Kopeček

NE14. 5. ve 12.30 u katedrály sv. Václava v Olomouci - do baziliky Navštívení PM na Sv. Kopečku v 15:00 mše sv., konec cca 17:30  Prosíme o přihlášení předem do 9. 5. Pouť je cca 8 km (2h chůze). Více a přihlášení reznickova@arcibol.cz  www.rodinnyzivot.cz