170430-0520.doc

Modlitby a texty jsou uvedeny pouze pro 3. neděli velikonoční.

Sk 2,14.22-28

1Petr 1,17-21

Lk 24,13-35

 Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny;  dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení. 

Ž 16Ukaž mi, Pane, cestu k životu

Pouze mše sv.

Drahotuše

Partutovice

Potštát

1.-5/5

Pá 5/5 18:00

Po 1/5 18:30

---

So 6/5

Velká 18:00

---

NE 7/5

8:00

9:35

11:00

8.-12/5

Pá 12/5 18:00

Po 8/5 18:30

Út 9/5 18:00

So 13/5

Středolesí 18:00

---

---

NE 14/5

8:00

9:35

11:00

15.-19/5

Čt 18/5 18:00

Pá 19/5 18:00

Po 15/5 18:30

Út 16/5 18:30

St 17/5 17:15

So 20/5

Sv. Anna

+ 11:00

Milenov 18:00

Radíkov

18:00

NE 21/5

8:00

9:35

11:00

22.-26/5

St 24/5 7:40

ČT a PÁ18:00

Po 22/5 18:00

Út 23/5 6:40

St 24/5 17:15

SO 28/5

Slavíč 18:00

Sv. Kopeček 14:00 pěší pouť

NE 28/5

8:00

9:35

11:00

Dnes: * autobusem na Sv. Hostýn z Drahotuš v 9:15.

*V Potštátě křest Elišky.

*Po bohoslužbách o. Radomír jede na dovolenou až do 16.5.

*PO Začnou májové (v Dra-hotuších se domluví přesně)

*ÚTv Potštátě si ve 12:15 uděláme malý výlet s dětmi do Kovářova.

*ST (každou)v Drahotuších v 18:30 adorace a májová

*ČT po (dětské) májové v Drahotuších modl. společ.

* v 16:15 v Drahotuších – nacvičování divadla a dětská májová pobožnost

Příští neděli 7.5.: *Mše sv. bude slavit P. Pavel Šupol, vicerektor AKS Olomouc

*Nevyjde Infolist, ale jen malé ohlášky, které budou zveřejněny na internetu.

*V Drahotuších bude mše sv. s průvodem s hasiči a oslaví sv. Floriána

*V Partutovicích bude prázdněji, neboť mají sv. Floriána v Jindřichově.

*Sbírka bude na křesťanská média.Prosím o nahlášení výtěžků do příštích ohlášek.

 

Poděkování za adorační den farnosti Partutovice a adorační den v Potštátě

*Děkujeme všem adorantům, že zastupovali před Pánem modlitby celé arcidiecéze v Partutovicích a také těm, kteří nemohli přijít, ale jinak se připojili ke společné modlitbě. Také bohoslovci AKS Olomouc se pravidelně modlí za farnosti, které mají adorační den. *Adorační den farnosti Potštát bude v úterý 9.5. od 11:30. Prosíme, zapisujte se na adorační rozpis. Za zapojení v modlitbě a adoraci očekávejte nebeskou odměnu. o.R.,Vojta

 

Pastorační potřeby v době dovolené

Pro zaopatřování a pohřby; v Drah. na faře budu hlavně dopoledne, jinak se obracejte na kněze v Hranicích, (581 601 667 nebo na P.Petra Utíkala v Jezernici 736 522 840. Vojta

g

Mše sv. za farníky budu na cyklopouti sloužit takto:

Ve středu 3.5. v Santiagu za Potštát a prázdniny s Antiochií, v pátek 5.5. na „konci světa“ ve Finisteře za Partutovice a v sobotu 13.5. ve Fatimě za Drahotuše. Adeus. o.Radomír

K řadě „kulatých“ jubilantek se dnes připojujepaní Marie Remešová 80, má tedy teprve 70.

A vyslovujeme přání, ať ji Boží ruce chrání.

A v Drahotuších Annu Fuksovou-má fakt 80.      Farníci z Partutovic, o. Radomír, Vojta

 

Brázdův běh

Zveme běžce do Partutovic v pondělí 8.5. od 16h u horní točny. Vše zajištěno. Jaroslav Hybner

 

Potštátské slavnosti PÁ 16.6.-SO 17.6.

Mše sv. za město Potštát v PÁ v 17:00. MÚ zve i na ostatní program. www.potstat.cz

 

Celostátní setkání mládeže v Olomouci

Do konce května zvýhodněná cena.Zvláště zveme rodiny na so 19. 8., kdy pro ně bude celodenní program. http://olomouc2017.signaly.cz

 

Pouť k P.Marii Lurdské v Petřkovicích u St.Jičína 7.5. v 15h

Program: modlitba,zpěv,mše sv.v 16h, agapé u ohně. Zve modlitební společenství ze Špiček

Konference charismatické obnovy Brno

Termín: 5. -9.7. Motto bude:"Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového Ducha" (Ez 36,26) Hostem letošní konference bude: P.Daniel Ange. Zájemci i o ubytování; prosím potřebné údaje do středy, kdy to budu vyřizovat. http://konference.cho.cz  Vojta

 

Nejbližší poutě na Sv. Hostýně

V neděli 14.5. na mši sv. v 10:15 zve všechny podnikatele a jejich rodiny otec arcibiskup Jan. Přihlášky do 5.5. [email protected]  Pouť křesťanských médií – v sobotu 27. 5. – mše sv. v 10:15; 12:00 Anděl Páně s Proglasem; 13:00 program na pódiu; 15:00 Cesta světla; 16:00 závěr. Více: https://www.signaly.cz/pout-krestanskych-medii-2017

 

Biskupské svěcení Mons. Martina Davida

Jste zváni NE 28.5. v 15:00 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. http://www.doo.cz

 

Pozvánky z Jitřenky www.hranice.dcpr.cz  / z Centra pro rodinný život Olomouc

ST - každá

8:30 Dopolední klub maminek s besedou

ST 3.; 17. a 31.5.

17:00 Odpolední Modlitby matek

PO 8. 5.

8:30 Pouť rodin – Sv. Hostýn

UT 9. 5.

16:00 Modlitby manželek

ST 10. ; 17.; 31.5.

17:30 Kurz Klíč pro rodiče

ČT 11. 5.

17:30 Setkání pro ženy

Vík. 12. – 14. 5.

Víkend rodin - Bezuchov

PO 15.; 22.

a 29. 5.

8:30 Dopolední klub maminek + MM

17:00 Taneční podvečer pro ženy

ÚT 16. 5.

15:00 Den otevřených dveří

SO 20. 5.

9:00 Slavíme týden rodin – park Hranice

ÚT 23. 5.

17:00 Kavárnička s biblickými tanci

ST 24. 5.

17:00 Manželské spolčo

ČT 25. 5.

17:30 Kurz Klíč pro rodiče

ÚT 30. 5.

16:00 Den dětí v klubu rodičů

Pouť rodin a modliteb za nejmenšíPod záštitou Mariana Jurečky a ve spol. s KDU-ČSL, Maticí svatokopeckou a Hnutím modliteb za nejmenší zveme rodiny a děti v neděli 21. 5. na pouť rodin na Svatý Kopeček. Mše sv. v 10.30 -Mons. Josef Hrdlička, po mši sv. bude v ambitech následovat občerstvení, koncert a program pro děti…

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi na Sv. Hostýně víkend 2.–4. 6. Provází Mons. Adam Rucki. Připraven souběžný program pro rodiče i děti. Zabezpečeno hlídání dětí. Pro děti jsou připraveny katecheze a hry. Informace a přihlášky na www.rodinnyzivot.cz; [email protected].