170402.doc

duben, květen 2017.pdf

Ez 37, 12-14

Řím 8,8-11

Jan 11,1-45 9,1144141

Bože, tvůj Syn nás tak miloval, že se z lásky vydal na smrt za spásu světa; dej nám svou milost, abychom i my milovali své bratry a zůstávali v tvé lásce. 

 Ž 130U Hospodina je slitování,

hojné u něho je vykoupení.

 

Po 3/4

Út 4/4

St 5/4

Čt6/4

Pá 7/4

So 8/4

Ne 9/4

Drahotuše

---

---

7:40

18:30 ADORACE

18:00

18:00

Středolesí

18:00

8:00

Partutovice

18:00

18:00

---

---

---

Milenov 18:30

9:35

Potštát

---

---

17:15

---

---

11:00

 

Dnes: *Svát. křtu v Partutovicích při mši sv. farnost přijme Magdalenu Brhelovou.

*Zpovídání před Velikonocemi v Partutovicích od 15:00

*Děkujeme za sbírku k misijnímu koláči. Její výtěžek se dozvíte příště.

*V dubnu je v Drahotuších stále dost místa na zapsání mše sv., tak neváhejte.

V týdnu: pondělí – 18:30 katecheté v Hranicích usednou k  velikonoční večeři

středa – v Potštátě bude sv. smíření od 16:50 s o. Radomírem a od 17:50 s o. Petrem

pátek – je první v měsíci. Během týdne budou navštíveni nemocní.

Příští neděli: *Je Květná neděle a žehnají se ratolesti.

*Vrcholí naše postní úsilí. Krabičky postní almužny budou přineseny v obětních darech.

*Sbírka bude věnována na potřeby farnosti. Za vaše dary Pán Bůh zaplať.

*v Drahotuších od 16:30 do 17:30 bude příležitost k velikonoční svátosti smíření.

 

 

Probouzení broučků v Partutovicích

*Zveme všechny malé děti od školky do 2. třídy s jejich rodiči na jarní probouzení broučků na „Škaredou středu“ 13.4. od 18h  do cca 19h na faru do Partutovic. Když je stihneme všechny probudit, dojdeme až k pokladu.

*Prosím starší žáky, aby pomohli s nachystáním dobrodružství pro malé broučky. Na faře se sejdeme již v 16:50. Vojta

 

Sobotní mše sv. na vesnicích v 18h

1.4. –Velká, 8.4. –Milenov a Středolesí, 22.4.Radíkov, 29.4.Slavíč

 

Klapotání v Partutovicích a Drahotuších

*Zelený čtvrtek po mši (odletí zvony do Říma), celý Velký pátek a ráno Bílé soboty bude místo zvonění zvonu klapotání. Připomeneme tím velikonoční události a blížící se vzkříšení, které zvony slavnostně ohlásí opět o mši sobotní Velikonoční vigilie.

*Na to v Partutovicích srdečně zveme všechny děti, obzvláště kluky. Začneme na Zelený čtvrtek v 19:30 od kostela, o Velkém pátku  a Bílé sobotě od has. zbrojnice (7:00, 12:00, 18:00 a Bílá SO 7:00) Na starosti to má Davča Lehnert, Zbyněk Hercík a Vojta Remeš.

*V Drahotuších máme hrkač přímo ve věži. Kdo chce, může přijít na Velký pátek v 7:55, 11:55, 14:55, 15:40 a 18:55, pak už je ticho až do Vigilie. Vojta

 

Ukončení „pohřebního provozu“ kaple v Drahotuších

Vzhledem k tomu, že se nenašel nikdo ochotný zajistit otevírání kaple před cca 2-4 pohřby ročně, které tam obvykle bývají, jsem nucen ukončit možnost pohřbů od sv.Anny.  o.Rad.

Blahopřání do Partutovic

Paní Ludmila Jahnová oslavila 85 let. Díky za její příklad radosti a pokory a vyprošujeme hojnost Božího požehnání a všechny kroky správným směrem. Farníci, o. Radomír, Vojta

 

Postní almužna

můžete přinést a odevzdat své skládací postní pokladničky při mši svaté. Výnos Postní almužny v Charitě Hranice je každoročně určen na pomoc lidem, kteří potřebují finanční pomoc. Vaše almužna jim pomůže jejich nepříznivou životní situaci lépe zvládnout.

Znáte-li někoho ve Vaší farnosti nebo obci, kdo naši pomoc potřebuje, napište jeho jméno + adresu, případně jakýkoliv jiný kontakt a dejte jej spolu s ušetřenými penězi do pokladničky. Všimněte si, kdo je tím potřebným, a zaměstnanci Charity Hranice se budou Vašimi náměty zabývat. Radka Andrýsková, Charita Hranice

Dovolená o. Radomíra

Od 1. do 16.5. bude o. Radomír na pouti ve Fatimě. NE a SO zůstanou nezměněny, Partutovice – mše sv. jen PO a 16.5. i ÚT večer, Potštát – jen ÚT 9.5. a Drahotuše v PÁ  Zastupovat bude zpravidla P. Petr Utíkal. Náboženství: skoro beze změn, zastupovat bude Vojta. V PO 15.5. bude jen v Drahotuších a Partutovice v náhradním termínu.

 

Bohoslužby ve svatém týdnu

 

Ne20/3

Květná

Čt 24/3

Zelený

Pá 25/3

Velký

So26/3

vigilie

Ne27/3

Boží hod

Po 28/3

velikonoční

Drahotuše

8:00

16:00

sv. Anna 9:00 – KC

16:00 obřady

21:00

8:00

8:00

Partutovice

9:35

18:30

19:00 obřady

18:30

9:35

9:00

Potštát

11:00

16:00

17:30 obřady

19:00

11:00

10:00

 

Pozvánky z Jitřenky

PO3., 10. a 24. 4.

8:30Dopolední klub maminek + MM

17:00Taneční podvečer pro ženy

ÚT 4. 4.

17:30Beseda pro rodiče – Lipník nad Bečvou

ST - každá

8:30Dopolední klub maminek s besedou

ST 5. 4.

17:00Odpolední Modlitby matek

ČT 6. 4.

15:00Velikonoční tvoření

ÚT 18. 4.

16:00Odpolední klub rodičů s minikatechezí

ST 19. 4.

17:00Odpolední Modlitby matek

17:00Manželské společenství

ÚT 25. 4.

16:00Modlitby manželek

17:00Kavárnička s biblickými tanci

ČT 27. 4.

17:30Setkání pro ženywww.hranice.dcpr.cz

"Nastavit hranice, nést důsledky"

v Lipníku/B v Charitě s Ing. P. Mečkovským v úterý 4. 4.

 

3. seminář o farních buňkách

V Dolanech od 8. do 11.6.  – prezentace systému FEB, sdílení zkušeností od nás i ze zahraničí, inspirace a pomoc pro ty, kteří by chtěli začít, modlitba, mše sv., adorace, materiály… P. V. Koukal

 

PRAHA – 10. ministrantský putovní tábor PO17. 7. – ČT 20. 7.

Budeme bydlet na Hradčanech v klášteře bratří kapucínů.  Navštívíme krásná místa v Praze a okolí. Těšíme se na vás, milí ministranti,  že spolu zažijeme krásné okamžiky  (jako vždy při cestě autobusem, při hrách, při modlitbě, při mši svaté atd.). Je to pro hochy od 4. třídy.  P. Martin Vévoda:, herzog@email.cz , P. Karel Hořák, k.horak@email.cz  Prosíme vaše duchovní správce, aby vám na pouť přispěli. Srdečně zve také Vojta