170409.doc

Mt 21, 1-11

Iz 50, 4-7

Flp 2,6-11

Mt 26,14-27,66

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal svého Syna: stal se člověkem, 

ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže; dej, ať také my za všech

okolností konáme tvou vůli, abychom tvého Syna

následovali a měli účast na jeho vzkříšení. 

 Ž 22Bože můj, Bože můj,

proč jsi mě opustil?

 

Sv. týden

Čt 13/4

Zelený

Pá 14/4

Velký

So15/4

Vigilie

Ne 16/4

Boží hod

Po 17/4

velikonoční

Drahotuše

Út 11.4. – 7:40

St 12.4. – 18:30AD.

16:00

sv. Anna 9h– KC

16:00 obřady

21:00

8:00

8:00

Partutovice

Po 10.4. – 18:00

18:30

19:00 obřady

18:30

9:35

9:00

Potštát

St 12.4. - 17:15

16:00

17:30 obřady

19:00

11:00

10:00

 Misijní koláč: Drahotuše 6,8; Partutovice 7,4; Potštát 0,9

Dnes: *Je Květná neděle a žehnají se ratolesti.

*Vrcholí naše postní úsilí v almužně.Krabičky postní almužny se přináší s obět. dary. Pokud někdo zapomněl doma, prosíme, doneste během týdne. Děkujeme.

*Sbírka bude věnována na potřeby farnosti. Za vaše dary Pán Bůh zaplať.

*Ještě naposledy si můžete vylosovat rodinu, za kterou se budete modlit.

*v Drahotuších od 16:30 do 17:30 bude příležitost k velikonoční svátosti smíření s otci Radomírem, Petrem a Stanislavem z Lipníka/B. a od 18h v Potštátě s o. Petrem

V týdnu: Pondělí – návštěvy nemocných v Partutovicích

Středa *v 15:00 prosíme muže i ženy v Drahotuších, aby se společně podíleli na velikonočním úklidu a přípravě kostela. Díky za každého, kdo se tak rozhodne.

*Probouzení broučků v Partutovicích, začátek v 18h, příprava od 17h

Čtvrtek – Sobota – velikonoční třídenní

*Prosíme ministranty, aby na tyto bohoslužby přišli alespoň s 15 min. předstihem pro zachycení změn v liturgii sv. týdne.

Zelený čtvrtek *v 9:30 je v katedrále v Olomouci mše sv. se svěcením olejů

*Při večerní mši se slaví památka poslední večeře Páně. V Drahotuších a Partutovicích při dostatku mužů bude mytí nohou. V Potštátě slaví mši sv. i pak vigilii otcové dominikáni.

*Po mši sv. se obnaží oltáře a vysuší svěcená voda. Je vhodné setrvat chvíli v adoraci.

*V Partutovicích začne klapotání modlitbou u kostela v 19:30. Další časy viz minulý IL.

Velký pátek *Tento den je dnem přísného postu od masa i půst újmy.

*Začíná novéna k Božímu milosrdenství

*v Drahotuších v určených časech (viz min. IL) se bude hrkat na kostelní věži.

*U sv. Anny začne v 9:00 křížová cesta. Kdo si chce pospat, tak u Kostelíčka v 10:00.

*Po pátečních obřadech začne adorace u Božího hrobu. V Drahotuších trvá až do 10:00 Bílé soboty. Prosíme, zapisujte se na jednotlivé časy.

Bílá sobota* Pán odpočívá tiše v hrobě a my očekáváme vzkříšení. U Božího hrobu je pokladnička na Boží hrob v Jeruzalémě. Za Vaše příspěvky Pán Bůh zaplať.

Příští neděli: *Proběhne žehnání pokrmů, tak si něco přineste.

*Sbírka je určena na Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci

Základní umělecká škola v Potštátě zve na absolventský koncert

ve středu 12.4. v 18:00 v sálku ZUŠ. Srdečně zdraví Karel Kotrla

 

Pouť farnosti Drahotuše na Sv. Hostýn – 30.4. v 9:15 z náměstí.

 

*Omluvy, **poděkování a ***velikonoční bohoslužby

*V minulém IL chybně uvedena data svátečních dní;už jsou správně.Dík potštátským! Voj.

*Svátost smíření v Potštátě bude v náhradním termínu a to tuto neděli v 18:00. o. Petr

**Děkujeme ženám v Drahotuších za jarní úklid fary. Zase je trochu útulněji. Taktéž farníkům v Partutovicích za očistu kolem fary, takže to vypadá líp. o.Radomír, Vojta

***Kdyby chtěl někdo zavítat o svátcích někde jinde, pořad bohoslužeb v celé arcidiecézi najde na této internetové adrese: http://www.ado.cz/obsah/velikonoce-2017

 

Adorační dny našich farností

*Nejbližší máme v Partutovicích a to v úterý 25.4. – na svátek sv. Marka. Mši svatou slaví již ráno v 6:40 a adorace potrvá až do 14:30. Prosíme, rezervujte si čas na Pána.

*V Potštátě je v úterý 9.5. Začne výstavem NSO v 11:40 a vyvrcholí mší sv. v 18:00.

*V prázdninovém čase je v Drahotuších a to v pondělí 31.7. – ještě bude upřesněno.

 

Pozvánky z Jitřenky

Odpolední klub s minikatechezí –vždy v ÚT v 16:00 na faře v Hranicích a to: 18.4. „Jaro“, 16.5. „Moje rodina – hledáme kořeny“ a 30.5. „Den dětí“

Setkání pro ženy: „Mužství a jeho moc“ – ve ČT 27.4. od 17:30 do 20:00 vede Mgr. Petr Smékal. Přihlásit do 20.4. - cena v rámci projektu Zdravá rodina, dům na skále 150Kč.

Příměstský tábor: pro děti od 6 (5) do 14 let na faře v Hranicích. Začátek denně v 8:00 mší sv. v kostele, pak vycházky do okolí, sport, hry, výtvarné dílny. Ukončení v 15:00, zajištěna dopolední svačina a oběd, cena 600Kč. Hlavní vedoucí Marie Kaňovská. Přihlášky cprhranice@ado.cz I. turnus – „Z Egypta do zaslíbené země“ 17. – 21.7. (od 5let) a II. turnus – „Putování do Fátimy“ 28.8.-1.9. www.hranice.dcpr.cz

 

Kurzy Alfa - Jak být církví, která vychází na periferie - zve nás papež František

Jsou velmi dobrým nástrojem evangelizace. Seminář o Kurzech Alfa v na Sv. Hostýně ve 5.–7. 5. Povzbuzení a inspirace pro ty, kdo chtějí začít, víc se dovědět, ale i když už je znají. Info a přihláška: www.credonadacnifond.cz  P. Vojtěch Koukal

 

 

Národní pochod pro život a rodinu v sobotu 22. 4. v Praze

S plnou podporou ČBK i mojí. V situaci, kdy min. soc. věcí předkládá Koncepci rodinné politiky, která ruší ochranu rodiny postavené na trvalém svazku muže a ženy a otevřené pro přijetí dětí považuji za potřebné, abychom projevili svou podporu rodině. Arcib. Jan

 

V pátek 7. 4. jmenoval papež František  pomocného biskupa ostravsko-opavského

Mons. Martina Davida a ustanovil jej titulárním biskupem Tucca di Numidia

 

Naléhavý úmysl apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc duben

Za oběti neštěstí a pronásledování – za oběti neštěstí přívalových dešťů v kolumbijském městě Mocoa, za oběti válečného násilí v Kongu a za obyvatele Venezuely a Paraguaye, aby se nenechali znechutit v hledání politického řešení konfliktů ve svých zemích.