170416.doc

Dnes je součástí i krátký list otce arcibiskupa k Velikonocům a pozvání na Antiochii a farní tábor. Zatím se jedná o provizorní vydání z Bílé soboty před polednem.

 

www.antiochia.cz

Sk 10,34-43

Kol 3,1-4

Jan 20,1-9

Bože, tvůj jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe; 
prosíme tě: dej, ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu, 
a obnov nás svým Duchem, abychom směřovali k tobě do nebeské slávy. 

 Ž 118Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho!

 

Po 17/4

Út 18/4

St 19/4

Čt 20/4

Pá 21/4

So 22/4

Ne 23/4

Drahotuše

8:00

---

18:30 AD

18:00

18:00

11h-křest

8:00

Partutovice

9:00

---

---

---

---

Radíkov

18:00

9:35

Potštát

10:00

---

17:15

---

---

11:00

Sbírka na potřeby farnosti: Drahotuše 3,6; Partutovice 1,8; Potštát 4,6

Postní almužna: Počet odevzdaných pokladniček / celkový výtěžek

Drahotuše - 9 /1875Kč; Partutovice - 15 / 2995Kč; Potštát - 12 / 3780Kč

Dnes: *Proběhne žehnání pokrmů, které jste si přinesli. Prosíme, nejezte je před požehnáním,byť vypadají jedle. Porušili byste eucharistický půst.

*Sbírka je určena na Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci

*Emeritní papež Benedikt slaví 90. Ať mu Pán dá sílu i v modlitbě, jíž nás stále provází.

*V Drahotuších si můžete zapisovat na květnové mše sv.

*Tam se i zapisujte, kdo máte zájem 30.4. na pouť na Sv. Hostýn.

*Děkujeme všem,kteří se jakkoliv zapojili do oslavy Velikonočních svátků   

a kéž si prožitou radostze ZmrtvýchvstaléhoPána nenecháme jen pro sebe

V týdnu: *Slaví se velikonoční oktáv – nekoná se tedy žádný, ani páteční půst. Probíhá novéna k Božímu milosrdenství, které vrcholí v neděli 2. velikonoční.

Středa – dopoledne v Hranicích o. Radomír s kněžími děkanátu se účastní děkanátní rady

Čtvrtek *S nekatolickými duchovními se sejdeme v Hranicích na faře ČCE.

*Po mši sv. v Drahotuších se sejde modlitební společenství

Sobota – národní pochod pro život v Praze doporučuje otec arcibiskup Jan.

Příští neděli: Neslavíme sv.Vojtěcha, ale tam, kde jsou děti,bude dětská mše

 

 Májové pobožnosti

O.Radomír má do 16.5. dovolenou.Prosím ty,kteří vedou májové,aby sdělili, kdy a kde budou probíhat. Co vím - tak v Drahotuších byly denně kromě SO v 18:45(když se najde ochotná pomoc, dětské mohou být 2x týdně), v neděli poslední roky po mši sv.; kaple PM Lurdské bude otevřena denně v 6:30 – 19:30; Milenov NE-PO-ST-PÁ 19:00; v Partutovicích v NE večer a po mší sv.; v Potštátě budou bývat letos denně v 18:30,avšak ve far.kostele, a v Kovářově bývaly denně kromě ST.Vojta

 

Adorační den Partutovice v úterý 25.4.

Mše sv. již ráno v 6:40, adorace potrvá do 14:30. Prosíme, rezervujte si čas na Pána.

 

Přednáška o arcibiskupu Theodoru Kohnovi: čtvrtek 20. 4. v 19h na faře v Hranicích

Je spojen se Skaličkou u Hranic;v Drahotuších světil hlavní oltář r. 1901. Farnost Hranice

 

Pouť farnosti Drahotuše již tradičně v této době 30.4.2017 na Sv. Hostýn. J.Těšík

Křestní duben - aktuálně

Drahotuše 22.4. Marlene Kateřina Ševčík

Potštát 23.4. Miriam Kuchtová

30.4. Eliška Kubalíková a Josef Kulišťák

 

Pozvánky z Jitřenky

Pěší pouť rodin na svatý Hostýn

PO  8. 5.  - pořádá děkanát Přerov, CPR Ráj Pavlovice a CPR Jitřenka Hranice. Na Sv. Hostýně bude ve 14 h mše sv.za naše rodiny. Společně -  autobusem z Hranic (Šromotovo náměstí) v 7:55, nebo z Bystřice – kam můžete dojet vlastním autem - (autobusové nádraží) v 8:30 na Tesák (Rajnochovice - Tesák), odtud pěšky asi 8 km - Individuálně – autobusem nebo vlastním autem do Bystřice, odtud pěšky nebo autobusem; zpět  Bystřice - 16:38 www.hranice.dcpr.cz , [email protected]

 

Ministrantský den „Po stopách Dona Boska”v sobotu 29. 4. se v Lipníku / B


 Koncert duch. hudby SmíšenýPS Moravan z Kroměříže - SO 22. 4. v 17h v Lipníku/BečvouSraz je v 8:45 v Lipníku/B u fary. S sebou svačinu, pláštěnku, sport.oblečení, 20Kč a dobrou náladu. Více: [email protected] Těší se ministranti děkanátu

Za doprovodu malého komorního orchestru zazní díla barokní - A.Vivaldi,G.Palestrina, A.Corelli) a z 20. stol. –


 
Z. Randal Strope, V.T.Courtney,O.Gjeilo. Vstupnédobrov.!V.Peška

 

 

Děkuji v Drah.p.J.Těšíkovi za „zákrok“ ve věži kostela, kéž se i najde „řešitel“ sv.Anny. R

Blahopřejeme

V Partutovicích ke kulatinám dalším vrstevnicím–Mariím: Sendlerové a Bláhové. Ať jim Pán dopřeje další radosti: z práce,z potomků, ze života,… i z pevné víry.


https://www.signaly.cz/andelsky-tabor-2

 

List arcibiskupa Jana k Velikonocům: Drazí bratři a sestry,

v tyto dny plné velikonoční radosti si nově uvědomujeme, kdo vlastně jako křesťané jsme. Jsme velikonoční lidé, kteří se zrodili z Kristovy lásky, která vzala na sebe hříchy všech lidí i s jejich důsledky. Kristus zanesl naše hříchy na kříž. Tam za nás zemřel, ale pak vlastní mocí vstal z mrtvých, protože svou smrtí smrt zrušil. Moc smrti spočívá v tom, že všemu bere smysl. On dal své smrti smysl, když ji obětoval za spásu světa. Tak se ukázalo, že proti lásce je i smrt bezmocná. Při nočním bdění o svaté noci jsme obnovili svůj křestní slib, abychom si připomněli náš vlastní křest, v němž jsme byli ponořeni do Kristovy smrti, umřeli jsme hříchu a zrodili se k novému životu v milosti. Stali jsme se novým stvořením. Proto už nemůžeme žít jako pohané, i když žijeme uprostřed lidí, kteří Krista neznají, kteří mají jinou kulturu a jinou morálku. Na křtu jsme pro svět umřeli, spolu s Kristem jsme byli pohřbeni, ale dostali jsme Boží život, život milosti. V postní době jsme často hleděli na Kristovu tvář, abychom vnímali jeho lásku a zároveň čerpali sílu k novému rozhodnutí být svobodný od světa a žít s Kristem a pro Krista, který nás uchvátil. Křesťanský život je sice náročný, ale krásný. Denně se přesvědčujeme, že vlastní silou nedokážeme žít dokonale, ale víme, že všechno je možné pro toho, kdo věří, kdo počítá s Boží milostí. Velikonoce nejsou jen dny radosti, ale i síly a naděje. Ti, kteří se setkali se Vzkříšeným, se stali jeho svědky a hlasateli, protože velikonoční zkušenost si nemohli nechat pro sebe. Proto každému z Vás přeji a vyprošuji odvahu žít novým životem se stále znovu opakovanou zkušeností velikonoční víry. Mějte odvahu žít jako křesťané. Každý, kdo se narodil z Boha, vítězí nad světem. Rozdělte se s lidmi ve svém okolí o radost z Boha a zkušenost víry. Požehnané Velikonoce přeje arcibiskup Jan