170521.doc

Sk 8,5-17

1Petr 3,15-18

Jan 14,15-21

Všemohoucí Bože, dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově, aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo v celém našem životě.

 Ž 66Jásejte Bohu všechny země!

 

Po 22/5

Út 23/5

St 24/5

Čt 25/5

Pá 26/5

So 27/5

Ne 28/5

Drahotuše

---

---

7:40;18:30 AD

18:00

18:00

Slavíč 18:00

8:00

Partutovice

18:00

6:40

---

---

---

Sv. Kopeček 14:00

9:35

Potštát

---

---

17:15

---

---

11:00

Dnes: * v Drahotuších přijmeme svátostí křtu Emmu Marii Hynčicovou z Radíkova.

*Sbírka je určena na potřeby farnosti. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.

*V Kovářově je kaple Panny Marie Pomocné. Ve 14:30 bude poutní májová pobožnost.

V týdnu: *Setkání katechetů – na faře v Hranicích v PO v 19:00

*Slavnost Nanebevstoupení Páně a svatodušní novéna oslavíme ve ST v 17:15 vigilií v Potštátě a ve ČT v 18:00 v Drahotuších. V PÁ začíná modlitba novény.

*Setkání s nekatolickými duchovními – proběhne o čtvrtečním dopoledni v CB

*Cesta světla – mládež děkanátu Hranice Vás zve do Podhoří, začátek v PÁ v 19h.

*Pěší pouť na Sv. Kopeček – nenáročná z Kozlova od kasáren v sobotu v 8:15. V cíli mše sv. ve 14:00. Nebojte se, přijďte a pozvěte známé. Pozor: OP či pas nutno vzít s sebou!

 

Návštěvy nemocných o víkendu v Drahotuších a okolí, Potštát 24.5. , Partutovice 29.5.

 

Příští neděli: *Mše sv. budou zaměřeny na děti.

*v 15h přijme Mons. Martin David v ostravské katedrále biskupské svěcení.

*Je poslední květnová neděle. Odpoledne od 15:00 bude připraven program pro rodinné týmy, který vyvrcholí poslední dětskou májovou a táborákem.

 

Májové pobožnosti pro děti v Drahotuších ČT a PÁ 17:15

V PÁ už v16:15 nácvik divadla na Noc kostelů.Na májové dostanou děti k vy-malování obrázek z růžence a kartičky s růžencovými tajemstvími. Na motiv událostí, jež se v růženci připomínají, je i májový příběh z dětské Bible.Obrázky, které děti vymalují, se na závěr května vystaví v kostele a obdržené kartičky,si nalepí do růžencové knížky,kterou dostanou na poslední dětské májové při MAMAZAS. Na nejlepší čeká překvapení. Vojta

 

Pastorační radav Drahotuších

V pondělí 29.5. na faře v 18:45; noc kostelů, témata o.arcibiskupa, pastor.záležitosti

a v Partutovicích v úterý 30.5. na faře v 18:45: farní den, témata o.a. aj. o.Radomír

 

Červnový výlet pro děti z náboženství

Děti se v týdnu dozví informace o výletě, který se plánuje na 1 den místo školy.

 

Odpolední pouť za obnovu rodin a duchovní povolání v Olomouci 17.6.

Zveme opravdu celé rodiny. Autobus: Drahotuše-Hranice (u Slavie) -Velká-Partutovice-Potštát; můžete se přihlašovat. Začíná se růžencem a vrcholí mší sv. s o. arcibiskupem.

 

Celostátní setkání mládeže v Olomouci - do konce května platí zvýhodněná cena. Rodiny jsou zvány na sobotu 19. 8. Více www.olomouc2017.signaly.cz

 

Časopis Nezbeda - nedopatřením máme dubnové a  květnové číslo až teď

Přihlaste se. Navíc poslali březnový s křížovou cestou, o kterou byl docela zájem. Vojta

Blahopřání za uplynulou dobu

*V době pouti o. Radomíra oslavily požehnaných 85 let paní Zdeňka Kučová,

která se stará o drahotušský kostel a též paní Irena Kršková, zakladatelka a

ředitelka ZUŠ Potštát. Kéž je Pán ve zdraví zachová a mnoha milostmi obdaří.

*V tomto týdnu na dálku přejeme paní Janě Těšíkové, která oslaví 80 let. Se vzpomínkou a poděkováním za významné zapojení v drah. farnosti vyprošujeme jí hodně Božích milostí. *A podobně; včetně sil a optimismu k 70 p.Janu Voldánovi v Partut.. Farníci, o.Rad.,Vojta

 

Farní tábor „Andělský tábor“

Během června bude setkání vedoucích na přípravu organizačních záležitostí tábora. Na táboře je stále dost volného místa. Více: https://www.signaly.cz/andelsky-tabor-2 Vojta

 

Konference charismatické obnovy v Brně 6.-9.7.2017

Najdou-li se zájemci o společnou cestu, příp. ubytování - ať se mi v týdnu přihlásí. o.R.

 

Zveme na Setkání schol v neděli 11. 6. do farního kostela v Hranicích

Začátek 15:00. Účinkující, pište na lenka.mlcak@gmail.com  Každá schola/kapela by měla mít 2 písničky + se naučí společnou závěrečnou „Buď světlem nám“. Na všechny se moc těšíme a doufáme,že s sebou přivedete i další zájemce o dobrou hudbu. Maruška Kaňovská

 

Žehnání opravené Boží muky v Drahotuších – Rybářích

V lesíku mezi letištěm a osadou Rybáře ji požehnáme při Noci kostelů v pátek 9.6. v 19h. Děkuji panu Mir.Dreiseitlovi (fy Auto Drei) za její obnovení po mnoha letech. o.Radomír

 

Zveme na spolčo T-club v sobotu 27. 5. v 15:30 na faře v Hranicích

Téma vděčnost. Potřebovali bychom naše spolčo trochu oživit novými lidmi, ať se může-me vyvíjet dál, proto díky, když pozvete své známé, sourozence apod. Maruška a Lenka

 

Festival o aktivním rodičovství „U kocoura Mikeše“ Hranice, 1. máje 328  Podporován CPR Jitřenka Hranice 26.5. 16:10-19:00 –o efektivním rodičovství–50Kč; SO27.5.  – 9 -19h –120Kč (oba dny 150Kč; 1 přednáška 50Kč). Symptotermální metoda plánování rodičovství, těhotenství, porod a šestinedělí, očkování dětí, alternativní pedagogické směry (např. montessori), zdravé stravování nejen dětí, zdravé přebalování dětí, nošení dětí v šátku… Rezervace: festival.hranice@g-mail.com  K. Mezereková

 

Naléhavý úmysl apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc květen

Za nová kněžská povolání  –  proti pokušení malomyslnosti se modleme k Pánu, aby posílal dělníky na svou žeň, aby nám dával kněze zamilované do evangelia, schopné stávat se pro bratry jejich bližními; prosme, aby byli živým znamením milosrdné Boží lásky.

 

Stanovisko české biskupské konference k současnému politickému dění v ČR

Bratři a sestry, milí spoluobčané, dobře chápeme rozhořčení společnosti nad současnou závažnou politickou situací v naší zemi. Aktuální dění v ČR doprovázíme modlitbou a žehnáme všem, kterým leží na srdci blaho naší země. Věřící vyzýváme k modlitbě za vyřešení současné vládní krize a chceme všechny ujistit, že podporujeme myšlenky demokracie, založené na pravdě, spravedlnosti, vzájemné úctě a zodpovědnosti při vědomí, že vládnout znamená sloužit. Čeští a moravští biskupové