170528.doc

Sk 1,12-14

1Petr 4,13-16

Jan 17,1-11

Bože, náš nebeský Otče, vyznáváme, že tvůj Syn, Spasitel světa, je s tebou ve tvé slávě; dej, ať také poznáváme, že nás neopouští, ale podle svého slibu zůstává stále s námi.

Ž 27Věřím,že uvidím blaho

 

od Hospodina v zemi živých.

 

Po 29/5

Út 30/5

St 31/5

Čt 1/6

Pá 2/6

So 3/6

Ne 4/6

Drahotuše

---

Rožnov P.R.

10:30

18:30 AD

18:00

18:00

10:30

20:00 vigilie

8:00

Partutovice

18:00

18:00

---

---

---

Velká 18:00

9:35

Potštát

---

---

17:15

---

---

11:00

 

Sbírka na potřeby farnosti Drahotuše 4; Partutovice 2,7; Potštát 4,7. Pán Bůh zaplať.

Dnes: *Mše sv. budou zaměřeny na děti.

*v 15h přijme Mons. Martin David v ostravské katedrále biskupské svěcení.

*Je poslední květnová neděle. Od 15h při MAMAZAS připraven program pro rodinné týmy, který vyvrcholí poslední dětskou májovou a táborákem.

V týdnu: PO *Prosíme ochotné partutovské farníky, aby se společnými silami ujali úklidu farních prostor před farním dnem. Začne se v 8:00. Děkujeme.

*o. Radomír navštíví v Partutovicích nemocné.

*Členové drahotušské pastorační rady se sejdou v 19h na faře.

ÚT*o.Radomír provází pouť Charity do Rožnova \R., mše sv. 10:30

*Členové PR v Partutovicích se sejdou po mši sv. k jednání na faře.

ČT *Po mši sv. v Drahotuších se sejde modlitební společenství.

* Návštěvy dalších nemocných v drahotušské farnosti

*v 16:15 se sejdou děti k nacvičování divadla na Noc kostelů

SO *Již dlouho nebyla ministrantská schůzka, proto se těšíme v 9h na faře v Drahotuších.

*Oslavíme vigilii Seslání Ducha Sv. v Drahotuších ve 20:00.

Příští neděli: *Sbírka bude věnována na církevní školství.

*V Partutovicích se plánuje farní den od 14:00 na faře. Přijďte obohatit farní společenství.

 

Soboty na vesnicích: 3.6. 18h Velká; 10.6. 15h Středolesí (poutní); 17.6. 8h ráno Milenov; 24.6. v 18h Radíkov (s oslavou 85.*p. Ant. Richtra) a Slavíč

 

Ještě k MAMAZAS a májovým

Dnes děti dostanou malou brožurku Růženec pro děti, do které si dolepí obrázky s jednotlivými tajemstvími růžence – dostanou tedy i chybějící obrázky. Také mohou donést obrázky, které vymalovávaly. Ty pak budou vystaveny v kostele. Vojta

 

Blahopřání

70 tomu let,co povolána na svět je paní Olga Svobodová,služebnice Boží.Ať Bůh ji v lásce zachová,vždyť Jemu ráda slouží.Pro farnost drahá je nad všechno zboží, ať všechny její tužby jsou ke cti a chvále Boží.Farníci z Potštátu,o.Radomír,Vojta

Blíží se slavnost Těla a Krve Páně

Letos ve ČT 16.5. Mše sv. bude pouze v Potštátě v 17:00. V neděli 18. 6. oslaví tuto slav-nost v Drahotuších mší sv. v 8:00 a průvodem na náměstí, v Partutovicích v 9:35 mše sv. a po ní průvod ke 4 oltářům v obci a v 11:00 v Podhoří, také s průvodem po obci. Nedělní mše sv. v Potštátě, Jezernici a Loučce se ruší, jak je zvykem. Kdo sleduje Boží Tělo z Říma, tak letos papež František přeložil tuto slavnost až na neděli. Přímý přenos od 19h. 

 

Červnový výlet pro děti z náboženství

Onen 1 den místo školy bude úterý 20. června. Děti v náboženství dostanou přihlášku, kterou bude třeba nejlépe do příštího náboženství odevzdat katechetovi.

 

Odpolední pouť za obnovu rodin a duchovní povolání v Olomouci 17.6.

Zveme opravdu celé rodiny. Autobus: Drahotuše-Hranice (u Slavie) -Velká-Partutovice-Potštát; můžete se přihlašovat. Začíná se růžencem v 15h, dále adorace v 16:00 a vrcholí mší sv. v 17:00 s o. arcibiskupem.

 

Národní pouť na Velehradě 5. července – pozvání

Všechny kněze a věřící zveme k účasti na národní pouti. Hlavní mše sv. začíná v 10:30. Tentokrát bude výjimečným hostem kardinál Marc Ouellet, prefekt kongregace pro biskupy. P. Petr Přádka SJ, farář,  arcibiskup Jan a ostatní biskupové ČR

 

Potštátská pozvání

Vernisáž výstavy ze života manželů Krškových v SO 10.6. od 14:00 v domě paní Krškové pod záštitou starosty Potštátu k příležitosti 85. narozenin paní Ireny Krškové.

Potštátské slavnosti – proběhnou v PÁ a SO 16. a 17.6 –zajímavý program,

zahájení mší sv. za město v PÁ 16.6 v 17:00. www.potstat.cz

 

Pozvánky z Hranic

Hubertská mše – troubená  – v pátek 2.6. v 17:00 ve farním kostele přede-

vším pro maturanty Střední lesnické školy Hranice. Všichni jsou zváni.

Pouť u Kostelíčka – ke cti sv. Antonína, v neděli 11.6. v 10:00.

Pouť Charity do Rožnova pod Radhoštěm – do dřevěného městečka Valaškého muzea, odj. v úterý v 9:00 z Hranic, Šromotova. Mše sv. s o. Radomírem v 10:30 v kostelíčku sv. Anny, potom prohlídka muzea. Zájemci hlaste se u R. Andrýskové 733 755 881

 

Noc kostelů 9.6. 2017: www.nockostelu.cz

*Centrální nabídku Noci kostelů můžete shlédnout na výše zmíněné internetové adrese.

*V Drahotuších (https://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost1302) se můžete těšit kromě mše sv. v 17:00  a výstupů na věž také na divadlo dětí „Noemova archa“, žehnání Boží muky u Rybář v 19:00 a na další program, který se jistě zpřesní na setkání PR.

* Cesta manželů od kostela ke kostelu - Start ve farním kostele v Hranicích mezi 20.a 21.hod. Páry dostanou mapku a potřebné informace. Cestou budou plnit drobné úkoly. Zakončení cesty je v kostele Narození Panny Marie - U kostelíčka. Pořádá CPR Jitřenka Hranice. Farnost Hranice má také zajímavý program.

*Z blízkých kostelů se můžete podívat např. do Týna nad Bečvou.

 

Zájezd do Dolomit s farností Kelč 11. – 18.6. - ještě je 10 volných míst

Kdo by měl zájem, kontaktujte pí Helenu Zábranskou 731 621 213 duhranice01@ado.cz