Ohlášky pro neděli 14. května 2017

ve farnosti Drahotuše, obec středolesí, mše sv. SO 18:00

 

*Slavíme předvečer 5. neděle velikonoční.

*Zítra je svátek všech matek. Nezapomeňme na naše maminky obdařit je vhodným dárkem. Začíná tak týden pro rodinu, na který CPR Jitřenka připravilo zajímavý program.

*Příští mše sv. zde v kostele by měla být poutní ke sv. Antonínu, zřejmě na sobotu 10. června. Prosím, do této doby dohodněme vhodný čas slavení patrocinia.

 

*v pondělí po státních svátcích opět proběhne výuka náboženství v obvyklých časech. 3-5. třídu bude vyučovat br. Vojtěch. Páteční náboženství již bude mít řádně pan farář.

*Příprava na první svaté příjímání pro rodiče s dětmi začne v tomto týdnu. Rodiče mají navrhnout čas přípravy. Kdy příprava proběhne, se tedy dozví prostřednictvím sms od pana faráře.

*v úterý je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech. Tohoto dne cca v 18h se vrátí do farnosti duchovní správce. Do té doby se v nutných potřebách obracejte na kněze v okolí, příp. na pastoračního asistenta.

*ve čtvrtek a pátek v 17:15 jsou v Drahotuších májové pobožnosti pro děti. V pátek v 16:15 se nacvičuje divadlo. Po oba dny budou i mše sv. v 18:00 již s řádným duchovním správcem farnosti.

*v sobotu je sv. Klementa Maria Hofbauera. Mše sv. s nedělní platností v 18:00 bude v Radíkově a Milenově.

 

*Příští neděle je šestá velikonoční.

*Sbírka je určena na potřeby místní farnosti. Většinou bývá tato sbírka i v Jezernici, Loučce a Podhoří. Její výtěžek se připočítává na účet farnosti, které do sbírky přispějete. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.

*Nedělní mše sv. jsou v obvyklých časech.

*V Kovářově u Potštátu je kaple Panny Marie Pomocné. Ve 14:30 bude poutní májová pobožnost.

 

*Srdečně zveme všechny poutníky na pěší pouť vojenským prostorem na Sv. Kopeček u Ol. v sobotu 27. Května od 8:15, sraz na zastávce u kasáren v Kozlově. Mše sv. na Sv. Kopečku ve 14:00.

 

Ohlášky pro neděli 14. května 2017

ve farnosti Drahotuše, farní kostel – mše sv. v 8:00

 

*Slavíme 5. NE velikonoční. Mše sv. za *i+ členy společenství živého růžence.

*Je svátek všech matek. Nezapomeňme maminky obdařit vhodným dárkem.

*Začíná tak týden pro rodinu, na který CPR Jitřenka připravilo zajímavý program: Kromě obvyklého Vás srdečně zvou v úterý od 15:00 na faru do Hranic, kde bude den otevřených dveří CPR a v sobotu od 9:00 do parku v Hranicích, kde oslaví týden rodin. Těší se na Vaši hojnou účast. Více informací je na letáčcích ve vývěskách kostelů a na jejich webových stránkách.

*Při sbírce na křesťanská média zde v Drahotuších jste přispěli částkou 5700Kč, ve Velké přispěli 500Kč, tedy celkem za farnost Drahotuše 6200Kč. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.

 

*v pondělí po státních svátcích opět proběhne výuka náboženství v obvyklých časech. 3-5. třídu bude vyučovat br. Vojtěch. Páteční náboženství již bude mít řádně pan farář.

*Krátká májová pobožnost bude po mši sv., jinak ve všední dny v PO a ÚT v 18:45 a ve ST po adoraci v 18:30, tj. cca v 18:55. Ve ČT a PÁ je v 17:15 pro děti, v PÁ od 16:15 nacvičujeme divadlo na Noc kostelů.

*v úterý je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech. Tohoto dne cca v 18h se vrátí do farnosti duchovní správce. Do té doby se v nutných potřebách obracejte na kněze v okolí, příp. na pastoračního asistenta.

*Mše sv. ČT v 18:00 – úmysl zadaný a PÁ v 18:00 za rodinu Cigánkovou a DVO.

*Také je mimořádně requiem za + Milana Janíčka a rodinu v SO v 11:00 u sv. Anny v Drahotuších. Po mši sv. bude urna s jeho tělesnými ostatky uložena na rodinném hrobě.

*Prosím tedy ochotné farníky, aby před tím byla kaple připravena. Domluvme se na vhodném termínu a způsobu realizace.

*Příprava na první svaté příjímání pro rodiče s dětmi začne v tomto týdnu. Rodiče mají navrhnout čas přípravy. Kdy příprava proběhne, se tedy dozví prostřednictvím sms od pana faráře.

*v sobotu je sv. Klementa Maria Hofbauera. Mše sv. s nedělní platností v 18:00 bude v Radíkově a Milenově.

 

*Příští neděle je šestá velikonoční. Mši sv. bude mít již o. Radomír.

*Sbírka je určena na potřeby farnosti. Prosím o sdělení jejího výtěžku, který bude zveřejněn již v dalším Infolistu, jež opět vyjde. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.

*Nedělní mše sv. v 8:00 bude za + manžela, švagrovou, synovce a celou * rodinu.

*V Kovářově u Potštátu je kaple Panny Marie Pomocné. Ve 14:30 bude poutní májová pobožnost.

 

*Srdečně zveme všechny poutníky na pěší pouť vojenským prostorem na Sv. Kopeček u Ol. v sobotu 27. Května od 8:15, sraz na zastávce u kasáren v Kozlově. Mše sv. na Sv. Kopečku ve 14:00.

*Již tradiční MAMAZAS připadá na nedělní odpoledne 28. května v Drahotuších.

*CPR Jitřenka také spolupořádá festival o aktivním rodičovství ve dnech 26. a 27. května. Bližší informace budou již v Infolistu příští týden.

Ohlášky pro neděli 14. května 2017

ve farnosti partutovice – mše sv. v 9:35

 

*Slavíme 5. NE velikonoční. Mše sv. za Jana Hybnera, sestru a rodiče.

*Je svátek všech matek. Nezapomeňme maminky obdařit vhodným dárkem.

*Začíná tak týden pro rodinu, na který CPR Jitřenka připravilo zajímavý program: Kromě obvyklého Vás srdečně zvou v úterý od 15:00 na faru do Hranic, kde bude den otevřených dveří CPR a v sobotu od 9:00 do parku v Hranicích, kde oslaví týden rodin. Těší se na Vaši hojnou účast. Více informací je na letáčcích ve vývěskách kostelů a na jejich webových stránkách.

*Májová pobožnost bude dnes a každou neděli v 18:00 a také po mši sv. ve všední dny.

*Při sbírce na křesťanská média zde Partutovicích jste přispěli částkou 1800Kč. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.

 

*v pondělí po státních svátcích by měla proběhnout výuka náboženství. Ovšem protože tento den je také v Drahotuších, bude mimořádně náboženství až ve středu ve 14:15. Potom se již opět budeme scházet v pondělí.

*v pondělí bude mši sv. ještě slavit P. Petr Utíkal v 18:30 za Adolfa Brhela, manželku a DVO.

*v úterý je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech. Tohoto dne cca v 18h se vrátí do farnosti duchovní správce. Již v 19:00 bude zde slavit mši sv. za Annu Haitlovou, manžela a dvě dcery.

*Po dobu nepřítomnosti o. Radomíra stále platí, že v nutných potřebách se obracejte na kněze v okolí, příp. na pastoračního asistenta.

*v sobotu je sv. Klementa Maria Hofbauera. Mše sv. s nedělní platností v 18:00 bude v Radíkově a Milenově.

 

*Příští neděle je šestá velikonoční. Mši sv. bude mít již o. Radomír.

*Sbírka je určena na potřeby farnosti. Prosím o sdělení jejího výtěžku, který bude zveřejněn již v dalším Infolistu, jež opět vyjde. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.

*Nedělní mše sv. v 9:35 bude za *i+rodinu Maršálkovou.

*V Kovářově u Potštátu je kaple Panny Marie Pomocné. Ve 14:30 bude poutní májová pobožnost.

 

*Srdečně zveme všechny poutníky na pěší pouť vojenským prostorem na Sv. Kopeček u Ol. v sobotu 27. Května od 8:15, sraz na zastávce u kasáren v Kozlově. Mše sv. na Sv. Kopečku ve 14:00.

*Již tradiční MAMAZAS připadá na nedělní odpoledne 28. května v Drahotuších.

*Také se můžeme pomalu chystat na farní den, který je naplánován na neděli 4.6.

*Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme v Partutovicích v neděli 18.6., tentokrát již v čase běžné nedělní mše sv., tedy v 9:35

*CPR Jitřenka také spolupořádá festival o aktivním rodičovství ve dnech 26. a 27. května. Bližší informace budou již v Infolistu příští týden.

 

Ohlášky pro neděli 7. května 2017

ve farnosti potštát – mše sv. v 11:00

 

*Slavíme 5. NE velikonoční. Mše sv. za *i+rodinu Foltasovu a DVO.

*Je svátek všech matek. Nezapomeňme maminky obdařit vhodným dárkem.

*Začíná tak týden pro rodinu, na který CPR Jitřenka připravilo zajímavý program: Kromě obvyklého Vás srdečně zvou v úterý od 15:00 na faru do Hranic, kde bude den otevřených dveří CPR a v sobotu od 9:00 do parku v Hranicích, kde oslaví týden rodin. Těší se na Vaši hojnou účast. Více informací je na letáčcích ve vývěskách kostelů a na jejich webových stránkách.

*Májová pobožnost bývá denně v 18:00 ve farním kostele a také v kapli v Kovářově.

*Při sbírce na křesťanská média jste přispěli částkou 2800Kč. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.

 

*v úterý je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech. Tohoto dne cca v 18h se vrátí do farnosti duchovní správce.

*Po dobu nepřítomnosti o. Radomíra stále platí, že v nutných potřebách se obracejte na kněze v okolí, příp. na pastoračního asistenta.

*ve středu bude již obvyklá výuka náboženství, tedy cca v 15:15 v Kovářově a mše sv. bude v 17:15  za Boží požehnání pro * rodinu.

*v sobotu je sv. Klementa Maria Hofbauera. Mše sv. s nedělní platností v 18:00 bude v Radíkově a Milenově.

 

*Příští neděle je šestá velikonoční. Mši sv. bude mít již o. Radomír.

*Sbírka je určena na potřeby farnosti. Prosím o sdělení jejího výtěžku, který bude zveřejněn již v dalším Infolistu, jež opět vyjde. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.

*Nedělní mše sv. v 11:00 bude za *i+rodinu Feglerovou, Buržákovou a Podešvovou a DVO.

*V Kovářově u Potštátu je kaple Panny Marie Pomocné. Ve 14:30 bude poutní májová pobožnost.

 

*Srdečně zveme všechny poutníky na pěší pouť vojenským prostorem na Sv. Kopeček u Ol. v sobotu 27. Května od 8:15, sraz na zastávce u kasáren v Kozlově. Mše sv. na Sv. Kopečku ve 14:00.

*Již tradiční MAMAZAS připadá na nedělní odpoledne 28. května v Drahotuších.

*Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme v Partutovicích v neděli 18.6., tentokrát již v čase běžné nedělní mše sv., tedy v 9:35

*CPR Jitřenka také spolupořádá festival o aktivním rodičovství ve dnech 26. a 27. května. Bližší informace budou již v Infolistu příští týden.