170625.doc

*Mše sv. budou zaměřeny pro děti.

*bude obvyklá sbírka na potřeby farnosti. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.

*opět nebude mše sv. v Potštátě, nýbrž na pouti k J.Křtiteli v Lipné, v 11h

Ž 138Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně

*Spolek Triangl Vás zve na divadlo do DKS v Jezernici v 16:00 „Babička to pěkně plete“. Prý si máte vzít kapesník, i když nemáte rýmu.

*v 18h na faře v Drahotuších se sejdou vedoucí farního tábora na poradu.

V týdnu: PO návštěvy nemocných v Partutovicích

ST * Kněží děkanátu mají výjezdní schůzi do Potštátu, Lipné a k PM ve Skále.

*V Potštátě při mši sv. již oslavíme sv. Petra a Pavla, uznávané sloupy církve.

ČT*Je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, doporučuje se sváteční klid a účast na mši sv.

*V Drahotuších se sejde modlitební společenství naposled před prázdninami po mši sv.

* poslední návštěvy nemocných v tomto školním roce.

*Jste zváni do Hrabůvky na svačinku „Hurá, táto, prázdniny“ uspořádané dodatečně ke dni otců centrem pro rodinu Jitřenka Hranice. Začátek akce je v 16:00

SO Prvokomunikanti budou mít spolu s rodinami svátost smíření před prvním sv. přijímáním od 8:30. Zveme i kmotry – přijede o.Petr

Příští neděli: *V Drahotuších přijmou 1. sv. přijímání Daniel Gajdoš, Štěpán Král,Martin Hanzelka,Vítězslav Panáček a Michaela Krejčiří-ková. Kéž zakusí, že je s nimi Pán a farnost je provází modlitbou.

*Mše svaté budou v upravených časech – v Potštátě v 8:15 a v Drahotuších v 11:00

 

Ekumenické bohoslužby v Husově sboru v Drahotuších v úterý 4.7. od 16:00

Čeká Vás společná bohoslužba s duchovními CČSH, CB, ČCE, CASD a také s našimi kněžími. Po bohoslužbě bude i občerstvení. Sbor je velký, proto pozvěte celé Drahotuše.

 

Ze školního výletu

Do autobusu nastoupilo 28 dětí a 5 dospělých. Mnoho kněží na Sv. Hostýně bylo s o. arcibiskupem, takže jsme se potkali jen s některými; děti rozmlouvaly dokonce i s řeholními sestrami;hlavně nad otázkami, které zodpovídaly při soutěži. Cestu nahoru i dolů zvládly skvěle a ve výborném čase. Pak dostaly i vysvědčení za práci v náboženství. Z pár fotek však těžko vytušíte dobrou atmosféru, která byla na výletu: https://www.signaly.cz/fotky/67875 Vojta   

Rubrika blahopřání

*Marie Skalická z Milenova, mezi padesátkami celkem nová, za Bohem putuje stále. Kéž další získává, Boha se zastává, vše k Boží chvále. Farníci, o.R., Vojta

*Ladislav Haša z Jezernice má kulatých ještě více. Jedině; žije farnosti i rodině

*P. Zdeno Vavro, farář ze Spálova slaví 10 let kněžství. Vzpomeňme na něj a provázejme ho svými modlitbami. Kéž ho jeho ovečky poslouchají. J

*Výročí posvěcení olomoucké katedrály PÁ 30. 6. tomu bude 886 let. Slavnostní mši sv. bude celebrovat arcibiskup Jan v 18:00

 

Jak nově s chystáním bohoslužeb a provozem kostela v Drahotuších

Díky všem, kteří se již zapojili a snad ještě i zapojí do starosti o kostel a li-turgii. Klíče,které paní Kučová odevzdala, jsou k dispozici. Aktivně se tedy hledají nové přístupy.Stále však chybí lidi,kteří by se spolehlivě postarali o nachystání liturgie jak při některých řádných bohoslužbách,tak i při pohřbu. Je dobře, když to nemusí dělat past. asistent či dokonce farář osobně. Sice to mohu taky někdy zastat a dě-lám to rád. Přece jen, vyžaduje to nějaký čas navíc, který vždy nemám. Chystání liturgie je služba, která patří prvořadě místním farníkům, já jsem v tom jen taková „nouzovka“. Vojta

d

Pouť z Rybář po Bečvě k Velehradu

Start PO 3.7. v Drahotuších-Rybářích  v 9h. Předpokládané ukončení ÚT po poledni a návrat vlakem domů. Kdo má vlastní člun je i s ním vítán. Zájemci hlaste se do 28. 6., Dop. vozidlo a nocleh budou zajištěny. Přísp. vč. noclehu 100-150Kč / osobu. o.Radomír

 

Letní kino přivítá tříkrálové koledníky

Ve ST 12.7. od 21:00 - Anděl Páně 2. Vstup 20Kč Radka Andrýsková

 

Dny lidí dobré vůle a Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2017

*Út 4.7. – od 8:00 sportovní a kulturní akce, přednášky, výstavy, bohatý program pro děti i dospělé.  16:00 – mše sv. pro zdravotně postižené a pěší poutníky (bazilika), 19:30 Večer lidí dobré vůle. 21:00 – program církevních hnutí a komunit v bazilice, 23:00 mše sv.

*St 5.7. – Mše sv. v bazilice 6:30 a 7:30, v 8:30 novokněží, 9:40 rů-ženec v bazilice. 10:30 – Slavnostní mše sv. (nádvoří před bazilikou), hl. celebrant a kazatel kardinál Ouellet, prefekt kongregace pro biskupy, koncelebrují nejen čeští biskupové. 15h Mše sv. byzanstsko-slovan.ritu (bazilika). Program: www.velehrad.eu

*Na pouť na Velehrad ve ST 5.7. je objednán autobus z farnosti Hranice, odj. 6:45 Hr. – Slávie, U pošty, Šromotovo, Pod farou, Ústí… Přihlásit se v sakristii či na faře v Hranicích

 

Letní duchovní setkání s P. Mariánem Kuffou

12. 8. u P. Marie Ve skále v areálu Hotelu Maria Skala v Odrách. Téma „Služba jako dar“. Zač. v 9h, konec v 19 h -mše sv., promluvy, modlitba chval a svědectví Marana Tha ze SR. Během promluv hlídání dětí. O přestávkách sv. smíření či duch. rozhovor. Pátek 11.8 - večerní venkovní film o P. Mariánovi – Všetky moje děti. Možnost přespání v omezené kapacitě v hotelu a chatkách, i ve vlastním stanu na louce. info@credonadacnifond.cz

 

Ženy na pouti ke studni života

Sv. Hostýn 26.-30.7. Více: www.rodinnyzivot.cz , e-mail: reznickova@arcibol.cz