170604-1.doc

Sk 2,1-11

1Kor 12, 3-13

Jan 20,19-23

Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým Duchem; sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium.

Ž 104Sešli svého Ducha,

Hospodine, a obnovíš tvář země!

 

Po 5/6

Út 6/6

St 7/6

Čt 8/6

Pá 9/6

 

So 10/6

Ne11/6

Drahotuše

---

---

7:40;18:30 AD

18:00

17:00

Středolesí

15:00

8:00

Partutovice

18:00

6:40

---

---

---

9:35

Potštát

---

---

17:15

---

---

Ne 11/6 >>>

11:00

Boňkov 14h

 

 

Dnes: *Sbírka bude věnována na církevní školství.

*V Partutovicích je farní den od 14:00 na faře. Přijďte obohatit farní společenství. Čeká vás společné posezení u dobrot, hudba v režii o. Petra, soutěže pro děti - pokud přijdou a další, co vyplyne ze společného setkání. Díky všem, kteří připravili jak program, tak i faru.

*Děti, které nedostaly přihlášku na výlet, ať si ji vyzvednou v kostele. V úterý 20.6. nás čeká výlet na Sv. Hostýn. Bylo by škoda se ho nezúčastnit.

 V týdnu: *Začíná nám mezidobí 9. týdnem, v lichém cyklu A

PO * žáci z Partutovic nás opustili,nebudou mít náboženství ve své chvíli (škola v přírodě)

ČT * v 16:15 v kostele v Drahotuších si generálně vyzkoušíme, jak nám jde představení, které bude následujícího dne v rámci Noci kostelů.

* v celém národě je Noc kostelů. Také v Drahotuších je bohatý program, více níže.

*U vojenské střelnice za drahotušským letištěm bude v 19h žehnána obnovená Boží muka.

SO *Srdečně jste zváni do Středolesí, kde bude pouť k sv. Antonínu. Mše sv. v 15:00.

Příští neděli: *Církev slaví Nejsvětější Trojici. K této příležitosti je pouť na Boňkově. Pobožnost bývá ve 14:30. Kdo můžete, připutujte.

*Farnost Drahotuše má připravený farní den, který začne ve 14:00. Určitě přijďte a nebudete toho litovat. K tomu, co bude připraveno, prosíme ještě ochotné maminky či babičky nebo jiné dobré kuchaře o kousek pečiva či zákusků na stoly. Přispějete tak k dobré náladě všech zúčastněných. A jestli se děti sejdou, předvedeme i divadlo.

 

Prosba k farníkům

K Božímu Tělu v Drahotuších je třeba sehnat břízky. V místě, odkud bylo čerpáno v předchozích letech, jsou již přerostlé. Kdo ví o nějakém dalším zdroji,nabídněte. FARKA

 

Blahopřání

Pan Antonín Richter slaví 85 roků, kéž tedy udělá ještě mnoho dobrých kroků. K tomu, ať Bůh mu požehnání dá a v dobrém zdraví ho stále zachová. S ním i naší farnosti dobře se daří, kéž je nám příkladem dobrého stáří. Farníci z Drahotuš,o.Radomír,Vojta

31.5. zemřel v Kroměříži Mons. ICLic. Antonín Kupka

Kromě Soběchleb působil tento zlínský rodák v dalších 25 farnostech. Rozloučení s ním bude ve čtvrtek 8.6. v 11:30 ve farním kostele ve Zlíně a v 16:00 v Luhačovicích. RIP.

 

Noc kostelů 9.6. 2017: www.nockostelu.cz

*Centrální nabídku Noci kostelů můžete shlédnout na výše zmíněné internetové adrese.

* Cesta manželů od kostela ke kostelu - Start ve farním kostele v Hranicích mezi 20.a 21.h. Páry dostanou mapku a potřebné informace. Cestou budou plnit drobné úkoly. Zakončení cesty je v kostele Narození PM - U kostelíčka. Pořádá CPR Jitřenka Hranice. *Z blízkých kostelů se můžete podívat např. do Týna nad Bečvou.

 

Noc kostelů konkrétně v Drahotuších

*Odkaz na drahotušský kostel: https://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost1302

*Prosba k farníkům – v rámci programu bychom rádi udělali výstavku různých osobních předmětů náboženské úcty, ke kterým máme nějaký vztah. Kdo by mohl zapůjčit a příp. popsat svůj vztah k tomu, co zapůjčí, prosím, obraťte se na Báru Mečlovou, Jarmilu Voldánovou, příp. na faru do čtvrtečního večera. Děkujeme. PS: Něco bychom měli, ale nemusíme být jediní. Chceme vydat svědectví.

*Budou vystaveny i vymalované obrázky růžence, které děti malovaly v rámci májových.

*Náš program, který vás určitě nemine: Již v 17:00 – mše sv. ; 18:00 nenechte si ujít divadelní hru Noemova archa v podání našich nejmenších a také do 20:00 můžete vystoupit na věž kostela; za odměnu po divadle bude cca v 18:30 malé animované překvapení zvláště pro děti; v 19:00 bude požehnána obnovená Boží muka v Rybářích – můžete si udělat malou pouť; ve 20:00 bude skvělá hudební meditace a ve 20:30 se vám představí farní evangelizační buňky. Zakusíte velikost a sílu společenství.

 

Odpolední pouť za obnovu rodin a duchovní povolání v Olomouci 17.6.

Můžete se zapisovat v kostelích na připravené listy. Zatím jsou téměř prázdné. o.Radomír

Červnové pozvánky z Jitřenky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Setkání v Meditační zahradě

 

Každé PO

8:30

Dopolední klub maminek + MM

17:00

Taneční podvečer pro ženy

ÚT

6. 6.

16:00

Modlitby manželek

17:30

Výroční členská schůze CPR

ST 7. a 28.6.

8:30

Dopolední klub maminek s besedou

17:00

Manželské spolčo

PÁ 9. 6.

20:00

Cesta manželů – kostel Hranice

ST

14. 6.

8:30

Dopolední klub maminek s besedou

17:00

Odpolední Modlitby matek

SO 17. 6.

Děkanátní pouť za rodiny - Olomouc

Út 20. 6.

17:00

Kavárnička s biblickými tanci – fara Lipník

ST21. 6.

8:30

Dopolední klub maminek s besedou

Vík. 23. - 25. 6.

Triduum modliteb matek – kostel Hranice

Pá 30. 6.

16:00

Hurá,táto,prázdniny!! – Svačinka Hrabůvka www.hranice.dcpr.cz

v Lipníku nad Bečvou – ČT 8.6. od 15:00 - bohatý program, vystoupí hudební i taneční uskupení (taneční s. W-Fit, cimb. Muz. Krušpánek, smyč. soubor ZUŠ AD, spolčo Triangl, ZŠ Hranická), blíže seznámit Charitou v Lipníku a Hranicích, vyzkoušet zdra-votnické pomůcky, vyrobit něco pro radost, spoustu zajímavostí, zdarma změřit krevní tlak či glykémii. Těší se pracovníci Charity Hranice

 

CK Palomino si Vám dovoluje nabídnout poutní zájezdy

 Lurdy (La-Saletta) – 10. – 17.8. za 10 500Kč;  San Giovani Rotondo (a další v Itálii) – 14. – 21.10. za 12 900Kč; Mariánská poutní místa (Toledo, Guadalupe, Fatima, Santiago, Lurdy, La-Salletta…) 5. – 16.11. za 14 900Kč. Více: http://palomino.cz