170618.doc

Dt 8, 2-3.14-16

1Kor 10,16-17

Jan 6,51-58

Pane Ježíši Kriste, tys za nás obětoval své

tělo a krev a ve svátosti oltářní zůstáváš mezi

námi; dej, ať slavíme památku tvého umučení

 s takovou úctou, aby nám účast na tvé oběti

stále přinášela ovoce vykoupení.

 

Ž 147Jeruzaléme, oslavuj Hospodina!

 

Po 19/6

Út 20/6

St 21/6

Čt 22/6

Pá 23/6

So 24/6

Ne 25/6

Drahotuše

---

Sv. Hostýn 9:15

+15:00

18:30AD

18:00

18:00

Radíkov 18:00

8:00

Partutovice

18:00

18:00

---

Hranice, ČCE 19h

Hranice 19:00

Slavíč

18:00

9:35

Potštát

---

---

17:15

Lipná 11:00

 

 

Dnes:* Slavíme slavnost Těla a Krve Páně v Drahotuších a Partutovicích. Po mši sv. bude vždy průvod k oltářům v obci. V Potštátě se tedy tuto neděli mše sv. ruší.

*Také Sv. otec slaví Slavnost Těla a Krve Páně. Kdo chcete, pusťte si v 19h TV Noe.

V týdnu: PO – děti čeká poslední výuka náboženství (kromě prvokomunikantů)

ÚT *S dětmi, které navštěvovaly náboženství, jedeme na výlet na Sv. Hostýn. Zastávky autobusu: Partutovice OÚ 7:30…dolní konec, Olšovec rozc. 7:35, Drahotuše 7:50. Na výletě děti dostanou také vysvědčení – mohou se těšit na samé 1.

*Na Sv. Hostýně uvidíte spoustu kněží. Kdo chcete, prožijte s nimi pouť za jejich posvěcení. Výletní autobus už bude asi plný, nicméně jede ještě linkový či vlak.

*Navštívíte-li hranický kostel, můžete se stavit na adoraci, mají totiž adorační den.

*v Partutovicích bude mše sv. mimořádně v 18:00 kvůli školnímu výletu.

ČT*v 19h v kostele na Šromotově nám. v Hranicích bude modlitba Taize, viz níže

* Církev slaví Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Doporučuje věřícím účast na mši svaté i sváteční klid a upouští od pátečního postu. Mše sv. je jen v Drahotuších.

*A o této slavnosti Vás také zve hranická mládež na studentskou mši v 19h v kostele.

SO *Církev slaví Slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Kdo bude na večerní mši sv., oslaví tak zároveň i neděli.

*otec arcibiskup Jan vysvětí v 9:30 v olomoucké katedrále na kněze Jana Berku z Přerova. Obdařte je svými modlitbami. Pamatujme v modlitbách také na duchovní povolání.

Příští neděli: *Mše sv. budou zaměřeny pro děti.

*bude obvyklá sbírka na potřeby farnosti. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.

*opět nebude mše sv. v Potštátě, nýbrž v Lipné, kde v 11:00 oslaví hodovou mší sv.  včerejší Slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

 

Pouť z Rybář po Bečvě k Velehradu

Jako každoročně se na ni vydáme s o.Petrem a dalšími „řekoplavci“. Start je v pondělí 3.7. v Drahotuších-Rybářích  v 9h. Předpokládané ukončení v úterý po poledni a návrat vlakem domů. Kdo má vlastní člun je i s ním vítán. Zájemci hlaste se do 28. 6., abychom věděli, kolik nás bude a mohli zařídit vybavení. Doprovodné vozidlo s věcmi a nocleh budou zajištěny. Přísp. včetně noclehu je 100-150Kč / osobu. o.Radomír

Pouť na Turzovku

Jsou ještě volná místa z Hranic v so 24.6., odjezd 7.00 z Hranic, zpět v cca 15.30 Pořádá farnost Hranice. Kontakt na paní Fekarovou 734135814, případně na mne. M. Brázdová

 

Blahopřání k padesátinám

*Václav a Ludmila Kučerkovi jsou 50 let spolu – Bůh ať jim stále žehná u man-

želského stolu. Ať žijí spolu ještě mnoho času, ať všichni vidí v manželství krásu.

*Varhanní píšťaly zapískaly Karlu Kotrlovi 50, ať stále zakouší, že ho má Bůh rád.

 

Úmysly mší sv. na prázdniny

Vzhledem k tomu, že o prázdninách bude v Potštátě Antiochia, je dost pravděpodobné, že v té době budou mít také více bohoslužeb. V Partutovicích bývá ve všední den 1 mše sv. a v Drahotuších budou zpravidla dle možností a zájmu 2 mše sv. Je však aktuální potřeba, aby byl zájem projeven, neboť prozatím jsou v Drahotuších volné i mnohé neděle. Vojta

 

Poděkování a prosby

*Moc Vám děkujeme za krásné požehnání „Boží muky“. Bylo to opravdu moc hezké.

Máme pár fotek, ale prosíme ty, kteří fotili a natáčeli, zda by poskytli svůj záznam.

Chtěli bychom to doplnit k těm fotkám z průběhu oprav a pak stáhnout na CD nebo flešku.

 S pozdravem Marie Knápková,776585257,knapkova.marie@seznam.cz

*Farní den v Drahotuších proběhl nádherně. Možná se zdá, že nás bylo méně, ale léto je plné akcí, kde je třeba dobrých lidí. Díky všem, kteří přišli posedět a také těm, kteří lecos připravili. Také díky účastníkům poutě v Boňkově. Tvořili jsme společenství v přírodě a nebyly třeba kolotoče. Pan Adolf Mildner doprovodil mariánské písně na foukací harmoniku a vůbec se hodně zpívalo. Každý přispěl tím, co může rozdávat. Vojta

 

Ekumenické bohoslužby

*Aktuální pozvání je na čtvrtek 22.6. od 19h ve sboru českobratrské církve evangelické v Hranicích, kde společně prožijeme modlitby Taize, které si pro nás připravili o. Petr, místní farářka Pavlína a chválová skupina Triangl Jezernice, Loučka a Podhoří.

*Další pozvánka je do Husova sboru v Drahotuších, kde tradičně v úterý 4.7. od 16:00 oslavíme Mistra Jana Husa, Cyrila a Metoděje, sv. Prokopa a 500 let reformace. Čeká Vás společná bohoslužba s duchovními církve československé – husitské, bratrské, českobratrské evangelické, adventistů sedmého dne a také s našimi kněžími. Po bohoslužbě bude i občerstvení. Sbor je velký, proto pozvěte celé Drahotuše.

*Poslední pozvánka je hodně do budoucnosti a to na bohoslužbu do kaple sv. Barbory v hranických kasárnách. Plánuje se na úterý 24.10. nebo pondělí 30.10. v 17:00, bude otevřena pro veřejnost a na programu bude i beseda s vojenskými kaplany o jejich službě.

 

Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci.

Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve.  Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: https://olomouc2017.signaly.cz

 

Mezinárodní křesťanský festival Awakening Europe v Pražské Tipsport Aréně

29. 6. - 2. 7. Těšíme se na setkání s Vámi na společné oslavě a vyvýšení Pána Ježíše Krista v našem národě a v srdci Evropy. Informace http://www.awakeningeurope.com/event-cz