170702.doc

 

Út 4/7

St 5/7

Ne 9/7

 

So 15/7

Ne 16/7

Drahotuše

+14:30

18:00

8:00

Út 11/7 7:40;

14/7 18:00

Milenov 18:00

8:00

Partutovice

---

8:30

9:35

Po 10/7 18:00

Středolesí

18:00

9:35

Potštát

---

7:15

11:00

Dle Antiochie

11:00

Na potřeby farnosti:Drahotuše 3,8 ; Partutovice 1; Potštát 5

Dnes: *Pět dětí v Drahotuších přijme první svaté přijímání.

*Mše svaté jsou v jiných časech – Potštát v 8:15 a Drahotuše v 11:00

V týdnu: PO z Rybář se v 9h vydají řekoplavci po Bečvě;návrat v úterý

ÚT*V Drahotuších bude pohřební mše sv., ekumenická bohoslužba se stíhá, nebojte se.

*v 16:00 bude v Husově sboru v Drahotuších společná ekumenická bohoslužba. Přijďte ve velkém počtu. Kázat bude místní husitský farář a bude to jistě velmi hezké, neusnete.

*Po bohoslužbě jste zváni na pohoštění a vzájemné rozhovory.

ST *Slavíme sv.Cyrila a Metoděje. Kdo chcete a již jste se přihlásili,příp.lze-li se ještě v Hranicích přihlásit (581601667), můžete využít jejich poutní autobus Hl.mši sv. v 10:30 s našimi biskupy bude přenášet ČT2, Noe,Proglas aj média.

*Abyste načerpali nejen atmosféru velehradské pouti,upravili jsme i časmšísv.

ČT – SO prožijí někteří farníci na konferenci charismatické obnovy v Brně. Části z ní často přenáší TV Noe. V tuto dobu je tam též o. Radomír.

*V Potštátě začne první turnus Antiochie vedený P. Petrem Utíkalem. Je možné, že si naplánují také vlastní bohoslužby (ale i mnohé jiné akce), na které se budete moci nechat pozvat. Každopádně prosíme o modlitbu za toto dílo.

*v kapli Povýšení Sv. Kříže ve Velké bude svatba. Nutno však říci, že není katolická, tedy také ne jako uzavření svátosti manželství, obřad bude v režii farářky ČCE Pavlíny Lukášové. Určitě se můžete jít podívat.

Příští neděli: *Infolist zřejmě nevyjde, budou jen ohlášky pro připomenutí.

*Mše svaté v Potštátě i v Drahotuších se zas na nějakou dobu vrátí časově do normálu.

*Srdečně jste zváni na pouť do Kyžlířova ke cti Navštívení Panny Marie ve 14:30.

 

Koledníci pozor! Anděl Páně 2 bude, ale jindy!

Až v sobotu 15.7. ve 21:00 v Letním kině v Hranicích. Za Charitu zve R. Andrýsková

 

 

K příspěvkům do Infolistů

Jsem rád, že poslední dobou většinou přichází včas, když vůbec nějaké přichází. Zvláště o prázdninách platí, že příspěvky poslané po čtvrtku mohou zůstat nepovšimnuty. Vojta

 

Prosíme, sledujte aktuální pořady bohoslužeb – o prázdninách se lecos často mění!

Významná blahopřání

* Ve středu 5.7. děkuje Bohu při mši sv. paní Anna Pacáková za požehnaný věk 90 let. Také za farnost se sluší jí poděkovat za vzornou starost o kapličku a o dění v Milenově, a také za nemocné, které v mladším věku navštěvovala se sv. přijímáním. A k tomu ke všemu přejeme hojnost Božího požehnání.

* Duchovní kytička putuje též do Partutovic manželům  Bedřichovi a Jiřině Polusovým, kteří si své ano řekli před  45 lety. Farníci, o. Radomír, Vojta

 

Andělský tábor

* Rodiče již dostali (e-mailem) dopis s potřebami na tábor. Z Drahotuš a okolí si mohou tento dopis vyzvednout od nás, jinak bude zaslán poštou. Stále se lze ještě hlásit, neboť nebyla naplněna kapacita. Informace: https://www.signaly.cz/andelsky-tabor-2  Vojta

* po úterní bohoslužbě se táborová skupina vydá do Velkého Újezdu prozkoumat faru.

 

Út 4/7

16:00

Drahotuše, Husův sbor

Ekumenická bohoslužba

Ne 9/7

14:30

Kyžlířov

Poutní pobožnost k Navštívení P.M.

Ne 16/7

8:00

Drahotuše, farní kostel

Výročí posvěcení kostela

Ne 23/7

8:30

Partutovice

Výročí posvěcení kostela (24/7)

10:00

Drahotuše, sv. Anna

Poutní mše sv. ke sv. Anně

11:00

Boškov

Poutní ke sv. Marii Magdaleně

St 26/7

8:00

Drahotuše, sv. Anna

V den sv. Jáchyma a Anny

Po 31/7

10:00

Drahotuše, farní kostel

do 18:00 – adorační den

Ne 6/8

8:00

Drahotuše, farní kostel

Mše sv. k patronu kostela

Ne 13/8

11:00

Potštát, P.M.

Poutní mše sv. k Nanebevzetí P.M.

14:30

Kovářov

Poutní pobožnost k Panně Marii

15:00

Milenov

Poutní mše sv. k Nanebevzetí P.M.

Ne 27/8

11:00

Potštát, sv. Bartoloměj

Hodová mše sv.

Ne 17/9

15:00

Velká

Hodová mše sv. k Povýšení Sv. Kříže

Čt 28/9

16:00

Radíkov

Poutní mše sv. k sv. Václavu

Poutě, hody a výročí v našich obcích o prázdninách                                                                               Den sv. Ignáce z Loyoly 31.7.

je adoračním pro Drahotuše.

Adorace v PO od 10:00 do 18:00.

I když je to čas prázdnin, věnujme jej společné modlitbě. Brzy bude adorační rozpis, ale již teď si rezervujte čas na Pána. Partutovice i Potštát svůj den zvládli bez potřeby „farní hlídky“,

 

Drahotuše jako největší a sídelní farnost to jistě zvládnou také. Vojta

Dovolené farního personálu

*o. Radomír –3. -4. 7. – Bečva; 6. -8.7. Konference CHO Brno; 16.-25.7. Antiochia v Pot-štátě; 6. – 12. 8. Andělský tábor; 28.8.-1.9. Exercicie Sv.Hora, 14.-16. 9. Manž.dovolená

*Vojta – 17.-20.7. Arcidiecézní ministrantský tábor; 25.7. – 4.8. – Antiochia (k dispozici na faře v Potštátě); 6.-12.8. – Andělský tábor; + zatím nenaplánovaná osobní dovolená

 

Exercicie v srpnu

Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka zvou na exercicie (pro všechny) s P. Janem Szkanderou, 22.– 26. 8. Přihl.: info@premonstratky.cz  do 14. 8.

VELEHRAD 30. 7 – 2. 8.  DC pro všechny P. Miloslav Kabrda SDB;  2. 8. – 6. 8.  pro pedagogy a katechety Mons. Aleš Opatrný; 20. 8. – 24. 8.  pro všechny P. A. Dabrowski OFM; 20. 8. – 25. 8.  pro vysokoškoláky P. Michal Altrichter SJ. Poutní a exerciční dům Stojanov, Salašská 62, Velehrad 687 06, www.stojanov.cz