170716.doc

Ž 65Semeno padlo na dob-

rou půdu a přineslo užitek

 

Po 17/7

Út 18/7

St 19/7

Čt 20/7

Pá 21/7

So 22/7

Ne 23/7

Drahotuše

---

---

---

---

18:15

Radíkov

18:00

Sv. Anna

10:00

Partutovice

18:00

---

---

18:00

---

---

8:30

Potštát

7:00

7:00?

17:15

---

7:00?

---

Boškov

11:00

 

Dnes: *V Drahotuších slavíme výročí posvěcení kostela

Ž 45 Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího

*Je sbírka na potřeby farnosti. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.

*Turnus A Antichie v Potštátě vystřídá turnus B vedený o. Radomírem. Násle-

dujících 10 dní bude o. Radomír „farářem“ na faře v Potštátě. Těšte se na další akce.

*ve 14h vás ještě „starý turnus“ zve na potštátskou faru ke společnému posezení.

V týdnu: *Pořad bohoslužeb je jiný. Přijdete-li ke kostelu a mše sv. bude jindy, než jste čekali, můžete se klidně pomodlit. Bůh ví, že jste chtěli být na mši, ke které je třeba i kněz.

*V pondělí 31. 7. bude v Drahotuších adorační den farnosti. Již se průběžně zapisujte do časů od 10:00 do 18:00. Bude-li o pouti adorační papír ještě poloprázdný, nebude to hezké.

*ST nebude v Drahotuších eucharistická adorace, ale klidně se sejděte k modlitbě

*PO-ČT nenajdete na faře v Drahotuších ani pastoračního asistenta. Toužíte-li moc po něm, hledejte ho v Praze mezi 75 ministranty a kněžími na putovním táboře.

*bude od 9:00 úklid kaple sv. Anny v Drahotuších. Prosíme všechny ochotné ruce, aby pomohly a následující pouť byla dobře nachystána. V neděli v 9h bude třeba silných mužů, kteří pomohou s pódiem před kaplí a ochotnýchženk výzdobě.Všem,kdosezapojí,vřeleděkujem křesťanským „Pán Bůh zaplať“

*SO-NE (možná už v PÁ večer) začne v Drahotuších poutní veselí. Abyste mohli před tím někde utéct, bude otevřen farní kostel včetně boční kaple k modlitbám, a to i v neděli.

Příští neděli: *Měla by být 16. neděle v mezidobí, ale každá farnost slaví něco jiného.

*V Drahotuších si klidně pospěte až do 10:00, teprve tehdy bude mše sv. před kaplí sv. Anny, kterou bude celebrovat hranický kaplan P. Jaroslav Endlicher.

*V Partutovicích oslaví výročí posvěcení kostela (žalm viz min. neděli v Drahotuších). Ale pozor! Vstaňte o 1h dřív, jinak přijdete o mši sv. s o. Jaroslavem, která je již v 8:30

*V Potštátě se opět neotevře farní kostel. Mše sv. bude v 11:00 v Boškově, kde slaví pouť ke sv. Marii Magdaleně. Netoužíte-li po poutním veselí, přijeďte! Ani letos nebyly pozvány kolotoče aj. atrakce. Farníci na tyto věci příliš nedbají. L

Možná příští neděli nevyjde Infolist (kdy ho připravit?), ale uvidíme

 

Farní tábor

Už se moc těším na 15 dětí, které se přihlásily na Andělský tábor (někteří se ještě hlásí). Program tábora už je předpřipravený. Chcete-li se ještě při-hlásit, stále do kapacity 28 dětí je otevřena tato možnost. Vedoucí tábora se sejdou k detailnějšímu projednání programu v pátek v 19:00 Vojta

 

Pozvání na víkendovku na faru v Partutovicích Pá 28. a SO 29.7.

Na této víkendovce vítáme všechny, kdo chtějí nějak ovlivnit podobu akcí v tomto děkanátu na příští tři roky. Budeme sestavovat pastorační plán, to znamená, že

budeme hodnotit dosavadní tři roky, jak co proběhlo, co by se mohlo zlepšit, co se animátorům povedlo, jak fungují spolča, scholy a ministranti v děkanátu apod.

Prostě je to pro všechny, co jim není jedno, co se v tomto děkanátu děje. Ale nebojte se, nebude se jenom debatovat, ale i hrát, zpívat, modlit, pokud bude dobré počasí, tak třeba i opékat špekáčky. Čas příjezdu a odj. upřesníme. Maruška Kaňovská a Lenka Mlčáková

 

Antiochia v Potštátě

Díky moc týmu turnusu A za jejich působení, které nebylo vůbec lehké. Když jsem však ve středu přišel na jimi pořádaný táborák s hudbou na farním dvorku (vlastně na mši sv.), bylo to jako na takovém farním dnu. Sešlo se ke čtyřicítce lidí od nejmenších po největší, rodiny i jednotlivci, věřící farníci i místní občané a podpořila je svou účastí i evangelická farářka s rodinou. A to Antiochia teprve začíná… a jistě takových akcí bylo víc. Vojta

 

Antiochia vyvrcholí Celostátním setkáním mládeže – Pozvání pro všechnu mládež!

Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste nelenili doma: https://olomouc2017.signaly.cz

 

Arcidiecézní pouť rodin na Sv. Hostýně

V neděli 26.8. v 10:15 s o. arcibiskupem Janem. www.rodinnyzivot.eu

 

Noví pomocní biskupové

Jak již víte ze sdělovacích prostředků, Svatý otec František o Slavnosti svatých Cyrila a Metoděje jmenoval pro Arcibiskupství olomoucké dva pomocné biskupy: Mons. Antonína Baslera, kancléře Arcibiskupství, který byl jmenován titulárním biskupem diecéze Vaga v dnešním Tunisku, a Mons. Josefa Nuzíka, generálního vikáře, který se stává titulárním biskupem diecéze Castra Galbae na území dnešního Alžírska. Jejich biskupské svěcení bude 14. 10. v 10:00 v katedrále sv. Václava v Olomouci.  Ode dne jejich svěcení je možné na příslušném místě v eucharistických modlitbách uvádět za jménem diecézního biskupa také jména pomocných biskupů. Všem děkuji za modlitby o nového bis-kupa.Asi jste se modlili dobře,když jsem dostal zrovna 2.arcibiskup Jan

Změny v děkanátu Hranice

Soběchleby opouští P.Vitalij Molokov,odeslaný do Červené Vody v dě-kanátu Zábřeh a vystřídá ho P.Josef Červenka,dosud působící v Lidečku

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc červenec

Za solidaritu s rodinami jihoamerické Venezuely a s jejich zemřelými, kteří byli zavražděni během pouličních manifestací – modleme se za ukončení násilí a hledání pokojného a demokratického řešení současné krize.