1. Akce Antiochie C

út 1.8. - Pašeráci - bojová dobrodružná hra; sraz v 18:45 na víceúčelovém hřišti v Potštátě

čt 3.8. - Divadlo a táborák - začátek v 18:00 na potštátském náměstí

2. Beseda s biskupem

https://www.signaly.cz/beseda-s-biskupem

 

 

 

3. Infolist

 

Dnes: *V Drahotuších se lze ještě připsat k adoračnímu dni,aby byly jistí 2 lidé.Dík za váš zájem.Též díky všem,kteří umožnili, aby pouť minulou neděli byla opravdu oslavou Boha.

*Antiochia v Potštátě zve v 16:00 na Rodinné hry bez hranic na náměstí

a ve čtvrtek v 18:00 na divadlo a táborák - začátek na náměstí v Potštátě. Díky všem farníkům, kteří spolupracují na tomto misijním díle. Pozvánky nového turnusu najdete také ve farním blogu na Signálech. Můžete tak přicházet i z okolních farností. Kdykoli nás navštívíte, bude se něco dobrého dít a většina lidí bude vědět, kde se nacházíme.

V týdnu: *PO je v Drahotuších adorační den. Nebojte se přijít i nezapsaní. Chvíle před eucharistií jsou výjimečnou příležitostí. Běžně kostel bývá denně otevřený od 6:30 do 19h po mříž. Teď bude od 10 do 18h otevřen celý a na oltáři bude vystavena NSO k veřejné úctě. Pokud uvidíte někoho, jak kouří něco jiného, než kadidlo, klidně ho rázně vyhoďte.

*ST tradiční adorace v 18:30 (následující středu nebude – jsme na táboře)

* v Potštátě končí svou činnost turnus C a začne poslední pod vedením místoděkana, P. Vratislava Kozuba ze Všechovic a kaplana pro mládež děkanátu Valašské Meziříčí, P. Jana Bleši, faráře v Kelči. I proto zde mimo dalších aktivit bude více mší svatých. Po tomto tur-nusu vypukne celostátní setkání mládeže v Olomouci. Působení zakončí poutí k Nanebe-vzetí P. Marie v horním kostele v Potštátě a následné odpolední pobožností v Kovářově.

Příští neděli: *Nebude 18. v mezidobí, ale celá církev slaví svátek Proměnění Páně.

*Avšak v Drahotuších Proměnění Páně nebude, neboť uctí sv. Vavřince, patrona farního kostela a oslaví jej při mši sv. v 8:00. K této příležitosti jste srdečně zváni.

*Tábor začínáme ve 14:30 ve Velkém Újezdě a po tom táboře budou ze všech dětí andílci. Dětí je zatím 20. Chcete-li své dítě ještě přihlásit,učiňte tak, prosím,nejpozději v pátek 4.8.

*BESEDA S BISKUPEM v Potštátě

11:00 mše sv. ve farním kostele, které předsedá Mons. Antonín Basler

14:30 beseda s biskupem na zámku s hudeb. vstupy chrám. sboru; moderuje P. Jan Bleša

16:30 komentovaná prohlídka hřbitovního kostela P.Marie v „režii“ pí Olgy Svobodové

 

Blahopřání

Před týdnem oslavily 80 a 75 let pí Marcela Kubáčová a Marie Sohrová z Partutovic. K řadě pětaosmdesátníků za týden přibude pan Šimon z Milenova. Kéž jim Pán žehná

Infolist

Vychází pravidelně jako týdeník, nicméně o prázdninách to někdy nevyjde a není to, že by se nám nechtělo nebo se nedělo nic nového. V církvi svaté se pořád něco děje. Příští neděli tedy vydání očekávat můžete, po farním táboře (13.8.) však zřejmě nevyjde. Vojta

 

 

Fotky do kalendáře na r. 2018

Díky všem, kteří přispěli fotografiemi z různých míst v kostele i venku, které ještě nebyly zvěčněny v kalendáři. Zatím jsou příspěvky z farností Potštát, (možná Partutovice), Draho-tuše a Všechovice, ale nemnoho. Vzhledem k času dovolených se blíže budeme zabývat kalendářem po farním táboře, tj. od 14.8. Je-li to ve vašich možnostech, zkuste něco na-chystat. Přece jenom tvořit z ničeho dovede jenom náš Stvořitel – já ne. Vojta

 

Ministrantské koloběžky

Mezi 13.-26.8. se vydáme na tradiční třídenní výlet. Jsou ještě 2 volné kolobky

pro věk nad 12 let. Termín se upřesní podle možností posledních zájemců. o.R.

Dolomity v termínu 25.-28.10. za 16E/noc

V českém pastor.domě Velehrad na okraji italských Dolomit plánujeme tradičně v tomto možnost výletů, turistiky či ferrat. V horách je v tomto termínu po sezóně volněji a počasí většinou přeje. Bývá nás v pestrém věkovém složení 15-30. Odjíždíme zřejmě ve středu před půlnocí a já se vracím v so večer. Dá se domluvit i odjezd dříve cca i o 24h. Možno příp. vzít i vlastní auto a vrátit se až 29.10. Lze si i vařit. Přihlášení se do 13.8.o.Rad.

 

Manželská dovolená 21.-23.9.

Zvu manželské páry k dovolené v oblasti polských Tater. Bydlení zřejmě v soukromí za rozumnou cenu. Čekají nás procházky krásnou přírodou, při horším počasí vic pamětihod-ností, mše sv. či čas na společné posezení,modlitbu. Odj. odpoledne, návrat v so večer.o.R.

 

Projekt Vzpomínka na Černý den 03.08.2014.
Tento den IS napadl oblast Šingál.Přátele obracíme se na vás a žádáme o pomoc.Velmi po-těší děti i ženy,které budou vědět, že v těchto těžkých chvílích nejsou sami. Pozor - sbírka končí 1.8.2017.
Pomoc zasílejte na ČR–KB: Roja Sor CZ 1, z.s. – transparentní účet: 107-9237600267/0100. Připojuji odkaz na nadaci RojaSorCZ1, pomáhající Jezídské komunitě v Iráku.Manžely Šárku a Simona Petrovy znám osobně;letos byli hosty na Dnech lidídobré vůle.Loni jsme tam na jejich projekt Medical Point vybrali 0,16mil.Kč.P.P.Gatnar,AOlom.

http://www.rojasorcz1.eu/cs/projekt-vzpominka-na-cerny-den-03-08-2014-projekt-bezi-od-16-07-2017-do-01-08-2017/

 

Letní duchovní setkání s P. Mariánem Kuffou

12. 8. u P. Marie Ve skále v areálu Hotelu Maria Skala v Odrách. Téma „Služba jako dar“. Zač. v 9h, konec v 19 h -mše sv., promluvy, modlitba chval a svědectví Marana Tha ze SR. Během promluv hlídání dětí. O přestávkách sv. smíření či duch. rozhovor. Pátek 11.8 - večerní venkovní film o P. Mariánovi – Všetky moje děti. Možnost přespání v omezené kapacitě v hotelu a chatkách, i ve vlastním stanu na louce. info@credonadacnifond.cz

 

Národní svatováclavská pouť 2017 Praha – Stará Boleslav 27. – 30.9.

28.9. v 10h mše sv. s našimi biskupy na Mariánském náměstí ve St.Boleslavi. Hl. celebrant Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, kazatel Dominik kardinál Duka. Ostatní program: www.apha.cz/narodni-svatovaclavska-pout