170827 -1.doc

Iz 22,19-23

Řím 11,33-36

Mt 16,13-20

Bože, ty vedeš úsilí věřících k společnému cíli; uč

nás milovat, co přikazuješ, a toužit po tom, co slibuješ,

 aby uprostřed proměn tohoto světa naše srdce pevně

přilnulo k tomu, v čem je pravá radost.

 Ž138Hospodine, tvá dobrota trvá na věky,

dílo svých rukou neopouštěj

 

Po 28/8

Út 29/8

St 30/8

Čt 31/8

Pá 1/9

So 2/9

Ne 3/9

Drahotuše

---

---

18:30AD

---

18:00

Milenov 18:00

Drahotuše 8:00

Partutovice 9:35

Potštát 11:00

Sbírka na potřeby: Drahotuše 4,5; Partutovice 3; Potštát 4,2

Dnes: Srdečně jste zváni do Potštátu k oslavě patrona města sv. Bartoloměje při mši sv. ve farním kostele v 11:00

 

 

V týdnu: *o. Radomír má dovolenou, tedy lépe řečeno exercicie, tudíž nebude dostupný běžnými komunikačními prostředky a bude vhodné se kontaktovat s hranickými kněžími.

*Faru v Hranicích oživí příměstský tábor s 200 letým námětem Fatimy. Neočekávejte od toho, že se dětem zjeví Panna Maria, ale jistě se alespoň polepší a budou se těšit do školy.

Příští neděli: *týdenní nepřítomnost pana faráře není důvodem k tomu, aby nevyšlo Vaše oblíbené zpravodajství v Infolistu. V církvi se stále něco nového děje, tak ať o tom víte.

*V Partutovicích v kostele sv. Mikuláše bude pokřtěn Mikuláš Anatol Balko.

*Jelikož následující pondělí začne nový školní rok, děti si jistě rády přijdou pro požehnání, které dostanou na závěr nedělní mše svaté. Klidně si mohou donést aktovky, ale prosíme, aby je očistily od pavučin, by byl v kostele zachován pořádek.

Mše sv. na vesnicích v září: *SO 18h – 2.9. Milenov, 16.9. Středolesí, 30.9. Slavíč

*Poutě v 15h – ČT 28.9. ke sv. Václavu Radíkov a NE 17.9. k Povýšení Sv. Kříže Velká

Antiochia má 25 let! – zaslouží si blahopřání

Čeká se velká oslava. Už když se slavilo dvacet, bylo spočítáno, že Antiochie navštívila 44 farností v ČR, takže teď už jsme lehce přes 50. Z bohoslovců bylo vysvěceno na 200 kněží a vystřídalo se 2000 misionářů. Ti, co to zažili, rádi se podělí a kdo se chcete přidat, tak máme radostnou zprávu, že toto dílo stále trvá a pomaličku se rozrůstá jako malé seménko.  Kolika lidem byla ukázána cesta ke spáse, se dá těžko spočítat, ale z plodů Antiochie jsou i křty, svatby či zmíněná kněžská svěcení nebo řeholní sliby a někdy nějaké to uzdravení či pomoc lidským srdcím více se otevřít Kristu, jak to ostatně bylo možno sledovat letos v Potštátě v přímém přenosu. Za to všechno chceme Pánu poděkovat o posledním víkendu v září na Sv. Kopečku u Olomouce. Mše svatá, přednáška, svědectví, hry, vzpomínky a zkušenosti někteří přijdou předat, jiní načerpat. Vše ostatní podstatné a důležité zachycují webové stránky www.antiochia.cz (vyjde to v přespříštím Katolickém týdeníku)

 

Do manželství vstoupí v kostele sv. Mikuláše

Marek Mynář ze Stříteže/L a Petra Hynčicová z Partutovic 16.9. v 9:30 v Partutovicích.

Blahopřejeme

K velké letošní skupině 70-kyň v Partutovicích se připojila i paní Helena Oravová.

Farníci i já jí přejeme hodně vnitřních sil v životních křížích a Boží požehnání. o.Rad.

 

Možný čas potáborového setkání v tč.„džungli“ farní zahrady v Drahotuších

Jelikož náš tábor byl andělský, jeví se jako nejvhodnější neděle „mezi andělskými svátky“ 1.10.  od 15:00. Informace k tomu ještě budou. Očekávám případné připomínky. Vojta

 

Výuka náboženství

Připomínám povinnost rodičů, kterou dali při svátosti křtu – ohledně náboženské výuky dítěte. Náboženství se vyučuje až do 9 třídy.  Přihlášky pro nové žáky jsou v kostelích.

 

Nové obrázky pro děti

Sada samolepek v tomto školním roce bude inspirovaná nedělními evangelními úryvky, současně půjde o celoroční příběh dvou prvňáčků Johanky a Jonáška, kteří budou pronikat do světa školního i liturgického roku. K sadě samolepek proto doporučujeme si objednat i metodiku s příběhy Johanky a Jonáška, bez ní samolepky ztrácejí svou výpovědní hodnotu. … Knížečky dostanou děti o příští neděli.

 

Autobusová pouť do Čenstochové 9. 9. 2017

Odj v 7:00 z Drahotuš, Velká u Veličky 7:10, Partutovice - kostel 7:20, návrat do 20h. Cena je 350Kč (děti 150Kč). Autobus je již obsazen.  Zastávka bude po cestě tam i zpět, na místě bude čas zajít si na oběd. o.R.

 

42. Mohelnický dostavník - tradiční hudební festival

ČT 31. 8. na hradě Bouzově a od PÁ 1. 9. až NE 3. 9. pokračuje v areálu městských sadů v Mohelnici. Z programu: PÁ od 19h koncert skupiny Hrnek z Hlučína v kostele sv.Prokopa v Lošticích. „Scéna TV Noe“ PÁ od 19.30 na hl. scéně a „Scéna Radia Proglas“ NE v 9 h rovněž na hl. scéně.  TV NOE bude zde celou dobu.  V rámci festivalu bude mše sv. v NE od 7.30 na tzv. Duhové scéně. www.mohelnickydostavnik.cz  Pavel Aligátor Nenkovský

 

Jeden z poutních zájezdů do Lurd, Fatimy a Monserattu 12. – 21.10. za 13650Kč

Jelikož k Fatimě mám svůj vztah a doprovod bude dělat P. Pavel Hödl, naplánoval jsem si tento: http://www.ckvoma.cz/cz/nabidka_zajezdu/spanelsko_spanelsko/hotel/pout05.html

Kdo chcete, můžete se přidat, ještě tam jsou volná místa. Vojta

 

Poděkování za celostátní setkání mládeže v Olomouci

Organizátoři CSM v Olomouci co nejsrdečněji děkují všem, kteří toto setkání podpořili svou modlitbou, obětí či jakýmkoli jiným způsobem. Věříme, že hojnost plodů tohoto setkání bude vidět i v našich farnostech. Jménem Sekce pro mládež ČBK P. Jan Balík

 

ŘKF Spálov Vás srdečně zve na pouť k Panně Marii ve Skále

NE 10. 9. od 9. 00 modlitba chval pod vedením hudební skupiny Záblesk, v 10:00 mše sv. - P. Dariusz Sputo. Ve 14:00 koncert skupiny Záblesk a od 15:00 přednáška P. Dariusze obohacena fotoprezentací o jeho výpravě na Himaláje. Srdečně Vás zveme!P.Zdeno Vavro

 

Ministrantská pouť v sobotu 9. září 2017 v Uherském Brodě

Zveme všechny ministranty naší arcidiecéze. Pouť a program je poděkováním za jejich službu. Přihlášky na webu ministranti.info. Pro starší ministranty se letos otevírá dvouletý kurz MiniFor (Ministrantská formace). Ve čtvrtek 28.9. je plánován Florbalový min. turnaj v Olomouci. Více na ministranti.info. P. Jiří Kupka, biskupský delegát pro ministranty