Tak již netrpělivě očekáváte Infolist. Konečně zase vyšlo Vaše oblíbené nedělní čtení. 

170820.doc

Bože,tys připravil všem,kdo tě milují,dary větší, než jsme schopni si představit; vlej nám do srdce vroucí lásku, abychom tě milovali za všech okolností a nade všechno, a tak abychom dosáhli toho, že se na nás vyplní tvá zaslíbení převyšující všechny lidské tužby.

Iz 56, 1.6-7

Řím 9,1-5

Mt 15,21-28

 Ž 67Ať tě,Bože,velebínárody,

ať tě velebí kdekterý národ.

 

Po 21/8

Út 22/8

St 23/8

Čt 24/8

Pá 25/8

So 27/8

Ne 28/8

Drahotuše

---

7:40

18:30AD

---

18:00

Slavíč 18:00

8:00

Partutovice

18:00

---

---

17:00

---

---

9:35

Potštát

---

---

---

---

---

---

11:00

 

Dnes:*Je sbírka na potřeby farnosti. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.

*Končí Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Ti, co tam byli alespoň na část, jistě nelitovali. K tomu ještě dopis s papežským pozdravem:Svatý otec vyjadřuje duchovní blízkost u příležitosti 6. CSM v Olomouci, jehož mottem je „Nebojte se!“ a které se také inspiruje Mariiným chvalozpěvem: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.“ (Lk 1,49) Svatý otec František vyprošuje hojné vylití darů Ducha Svatého pro plodné putování na cestě dobra. Všechny mladé v České republice svěřuje nebeské ochraně Panny Marie a prosí o modlitbu za svou službu nástupce svatého Petra. Zároveň uděluje ze srdce přítomným biskupům, kněžím a řeholníkům a zvláště všem drahým mladým apoštolské požehnání, přinášející pokoj a duchovní horlivost.“Kardinál Pietro Parolin,státní sekretář

*V Drahotuších přijme křest Jonáš Václav Heryán, syn Josefa a Jany Heryánových

*malá pozvánka na TV Noe – repríza filmu Bůh v Krakově v 16:15 – docela si odpočinete

*Na Sv. Hostýně je orelská pouť. Mši sv. v 10:00 celebruje Mons. Vojtěch Cikrle.

V týdnu: *v úterý nás čeká děkanská vizitace. Prosíme kronikáře o kroniky.

*o. Radomír bude 22.-24.8. s ministranty na výletě. Středeční adorace bude (Vojta).

*v sobotu je arcidiecézní pouť rodin na konci prázdnin na Sv. Hostýně. Mše sv. je v 10:15, celebruje arcibiskup Jan, další viz http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/2#arcipout17

 Příští neděli: Srdečně jste zváni do potštátského farního kostela k oslavě patrona města sv. Bartoloměje při mši sv. v 11:00

 

Děkanátní kalendář 2018

Farní kalendář je nyní aktuálně ve stádiu finálních příprav.

Již je připravena jeho textová část, nicméně stále se ještě čeká na ochotné fotografy. Vojta

 

Farní e-maily

Po dohodě se současným provozovatelem hostingu, který nadále, avšak levněji, bude poskytovat služby doméně www.antiochia.cz budou e-maily farka@antiochia.cz, rasid@antiochia.cz i vojta@antiochia.cz nadále v provozu. Avšak těším se na nové farní stánky, jejichž doménu budeme mít přes Mitranet. Vojta

Farní tábor

Díky moc všem, kteří mohli zakusit dobrodružství andělského tábora ve Velkém Újezdě. Myslím, že jsme si to docela užili s 20 dětmi i námi 10vedoucími vč. kuchyně. Výborně se osvěd-čili vedoucí, kteří s námi jezdili na tábor jako školáci a docela se těším na příští pokračování. Už to nebude Anděl Páně, ale zase něco jiného. Možná potáborové setkání bude v podobném duchu, ale to se, milí táborníci, nechte překvapit. Kdo chcete shlédnout fotky, podívejte se na farní Signály, kdo scénky, podívejte se na můj kanál youtube. (Mimochodem, na konci tábora jsem říkal, že si to asi na 14 dní odskáču). Vojta

 

Ten, komu budem blahopřát, ať ví, že Bůh ho má stále rád!

Paní Miroslava Skříčilová z Velké oslaví v týdnu své 80 a pí Marie Šindlerová

z „Ameriky“ už překročila 85. Blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání.

 

Autobusová pouť do Čenstochové 9. 9. 2017

Odjíždíme v 7h z Drahotuš, návrat do 20h. Podle počtu přihlášených z Partutovic tam buď bus zajede a nebo budou přivezeni. Z ostatních míst je třeba přijet; pokud by se něco nezměnilo. Cena bude 300Kč (děti 150Kč). V 50ti místném busu je obsazeno již 35 míst.  Program zastávek není dosud připraven, na místě bude čas zajít si na oběd. o.Radomír

 

Setkání v Zámecké zahradě (v Hranicích) s Charitou Hranice

Pro všechny lidi dobré vůle máme ve čt 24. 8. od 14:00 do 18:00 zábavný program. Div. představení Studia Bez Kliky, vystoupení zdravotních klaunů,  pro děti bude připraven skákací hrad a tvoření v dílničce nízkoprahovky Fénix., bude také koutek pro seniory. V průběhu odpoledne zahraje kapela Nejistota. Za Charitu Hranice zve Radka Andrýsková

Poutě na Vřesovou Studánku

Letošní poutě budou 26.8. a 9.9. ve 14:30. Více: www.vresovastudanka.cz 

 

Modleme se za Venezuelu

Bratři a sestry, Venezuela prožívá těžké chvíle. Zemí zmítají nepokoje, obyvatele sužuje chudoba, mnoho lidí je mrtvých, zraněných a zadržených. Jsme katolická, tedy všeobecná církev, a to kromě jiného znamená, že když se děje něco špatného či bolestného na druhé straně planety, tak se nás to týká. Vyzývám Vás tedy k modlitbě za tuto zkoušenou zemi, aby v ní zvítězilo právo, základní svobody člověka i respekt a láska k bližnímu. Kardinál Dominik Duka, OP, arcibiskup pražský a předseda ČBK

 

Sympozium   Hradec Králové  – Koclířov, středa 4. 10. – sobota 7. 10. 2017Českomoravská Fatima v Koclířově přijímá přihlášky na teologicko-pastorální sympozium o Fatimě. Začne ve středu 4. 10. v Hradci Králové v novém Adalbertinu a mší sv. v 18. 30 v katedrále Sv.Ducha na Velkém nám. 5.-7.10. bude pokračovat v ČM Fatimě v Koclířově. Hlavní přednášející: Mons.Dominik Duka OP,Mons.Tomáš Galis,Mons.Jan Vokál a Mons. Vlastimil Kročil. Ukončení na svátek P.Marie Růžencové na 1.mariánskou sobotu mší sv. a odevzdáním naší země Neposkvrněnému Srdci P.Marie a skrze ni zasvěcením Bohu. Účastnický poplatek 300 Kč nebo 90 Kč/den (pro předem přihlášené). Na požádání lze za- jisti ubytování i stravu. Přihl.:recepce@cm-fatima.cz 731 646 800, www.fatima2017.cz