170806.doc

Dan 7,9-14

2Petr 1,16-19

Mt 17,1-9

Bože,tys při slavném proměnění svého Syna v přítomnosti Mojží-še a Eliáše upevnil víru apoštolů a ukázals, co nás čeká, až bude dovršeno naše přijetí za tvé děti;pomáhej nám, ať tvého Syna posloucháme a následujeme ho, abychom jako jeho spoludědici měli účast na jeho slávě.

 Ž 96Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.

 

Po 7/8

Út 8/8

St 9/8

Čt 10/8

Pá 11/8

So 12/8

Ne 13/8

Drahotuše

---

---

+15:00

---

---

Středolesí 18:00

8:00

Milenov 14:30

Velký Újezd

18:00

---

---

17:30

18:00

---

8:00

Partutovice

---

18:30

---

---

---

---

9:35

Potštát

7:30

7:30

---

17:15

7:30

---

PM 11:00

Kovářov 14:30

Dnes:*Nebude 18. v mezidobí, ale celá církev slaví svátek Proměnění Páně

*Avšak v Drahotuších Proměnění Páně nebude, přednost má úcta ke sv. Vavřinci, patronu kostela a oslaví jej při mši sv. v 8:00. Jste srdečně zváni.

Ž 111 Blaze muži, který se slitovává a půjčuje.

*Děti,které se přihlásily na tábor,už se zajisté moc těší.Těší se i všichni ve- doucí,takže ve 14:30 začínáme ve Velkém Újezdě a po táboře budou všechny děti andílci

*Mši svatou v Potštátě slaví v 11:00 biskup Mons. Antonín Basler, ve 14:30 na dvoraně zámku v Potštátě bude beseda s biskupem, v 16:30 prohlídka kostela Panny Marie. Mši svatou a besedu doprovodí zpěvem potštátský chrámový sbor. Při besedě pozve pan starosta René Passinger o. biskupa také na příští rok k oslavám 700 let města Potštátu.

V týdnu: *Jelikož probíhá farní tábor, mše sv. i adorace byly omezeny až na Potštát, kde působí poslední turnus Antiochie. V pastorační potřebě se potštátští obracejte na kněze na faře; jinak v Hranicích.

*Týden je plný světců: PO – nez. památka Sixta II., papeže; ÚT památka Sv. Dominika, kněze; ST svátek Sv. Terezie Benedikty od Kříže (Edity Stein); ČT svátek Sv. Vavřince, mučedníka; PÁ památka sv. Kláry, panny; a SO se dočkáte vytouženého mezidobí.

*Ve středu má nový turnus Antiochie jako vrcholnou akci pouť na Sv. Hostýn. Rovněž je v plánu žehnání domů v Kovářově a Boškově. Více informací se jistě dozvíte v Potštátě.

Příští neděli: *v Potštátě poděkujeme poslednímu týmu Antiochie za jejich působení. Vrcholí tedy místní poutí k Nanebevzetí Panny Marie a mše sv. v 11:00 bude právě v kostele Panny Marie. Odpoledne pak bude v Kovářově obvyklá pobožnost ve 14:30.

*Také v Milenově mají připravenou pouť k Nanebevzetí Panny Marie a mši sv. budou slavit s o.Radomírem v místní kapli ve 14:30

*Bohužel nevyjde Infolist, tak vše podstatné se dozvíte při ohláškách.

*Můžete si zapět tyto žalmy: Při slavení 19. neděle v mezidobí –

Ž 85 Pane, ukaž nám své milosrdenství

Při slavení Nanebevzetí Panny Marie (a 15.8.) – na Sv. Hostýně je hlavní pouť!

Ž 44 Po své pravici máš královnu ozdobenou ofirským zlatem.

 

Po turnusu C Antiochie v Potštátě

Spolu s Milanem, Lukášem a Jindřichem jsme více do hloubky poznali farnost. Proputovali jsme jí křížem krážem přes různé akce, které jsme nabízeli také jako naše svědectví. Na 1. pohled jsme byli slabší turnus, postrádali více hlavně mladých misionářů, ale to nám nahradili všichni, s kterými jsme se setkávali a kteří se nechali zlákat a napojit na Krista. Pro mě byla velkým zážitkem pouť,kde jsme o Antiochii svědčili ve Spálově a vzbudili zájem p. faráře. A protože o. Radomír pozval pana biskupa, mnoho radostí nám dalo zařizování této návštěvy, se kterou nám pomáhali úplně všichni oslovení. Při akcích jako zálesácký den,rodinné hry bez hranic, malování triček, hře „paše-ráci“, pokladovce i divadle a táboráku bylo cítit, že na to nejsme sami a byla vždy dobrá nálada. Nejvíc se asi líbilo malování triček a při bohoslužbách chtěly být andílky všechny děti. Více: https://vvrh.signaly.cz/1708/po-turnusu-c-antiochie-v-potstate-2017 Vojta

Web farností – změny

Jelikož současný webhosting nám neposkytuje služby v potřebné kvalitě a rozumné ceně, v blízké době budou zřízeny nové webové stránky díky Tomáši Voldánovi. Zároveň, kdo používal mou e-mailovou adresu vojta@antiochia.cz, tato nebude platit a budu dostupný na vasek.hybl@seznam.cz . Od 1.9. zřejmě nebude  ani rasid@antiochia.cz či farka@antiochia.cz . Děkuji za trpělivost s 1,5roku provizoria. Vojta

V týdnu od 14.8.: *V Potštátě se slavilo Nanebevzetí Panny Marie v neděli, v Partutovicích bude v předvečer slavnosti a v Drahotuších oslaví v úterý. Biskupové doporučují účast na mši svaté a sváteční klid.

*V Drahotuších opět bude pravidelná středeční adorace v 18:30

*V sobotu 19.8. bude na Sv. Hostýně pouť pedagogů.

*Od úterý15. do neděle 20. 8. je celostátní setkání mládeže v Olomouci!

V rámci setkání mládeže v Olomouci je na sobotu 19. 8. plánována – jako již tradičně – pouť rodin. Program je naplněn a připraven pro vás!

V neděli 20.8. : *je také 20. neděle v mezidobí, opět se dočkáte Infolistu a čeká Vás sbírka na potřeby farnosti. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.

Křestní neděle ve farnostech:                                                                                                                                                                                                                                               Drahotuše 20.8. Jonáš Heryán,  Potštát 27.8. Nikola Svobodová a Partutovice 2.9. Mikuláš Anatol Balko

Autobusová pouť do Čenstochové 9. 9. 2017

– přihlašujte se v kostelích na připravené listy. Více 20.8. o.Radomír

 

Po 14/8

Út 15/8

St 16/8

Čt 17/8

Pá 18/8

So 19/8

Ne 20/8

Drahotuše

---

18:00

18:30 AD

---

18:00

Radíkov 18:00

8:00

Partutovice

18:00

---

---

---

---

---

9:35

Potštát

---

---

17:15

---

---

---

11:00