170917.doc

Sir 27,33-28,9; Řím 14,7-9

Mt 18,21-35

Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš; ujmi se nás, ať poznáme tvou moc a dobrotu, a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem.

 

 Ž 103 Hospodin je milosrdný a milostivý

 

Po 18/9

Út 19/9

St 20/9

Čt 21/9

Pá 22/9

So 23/9

Ne 24/9

Drahotuše

---

7:40

18:30AD

---

18:00

Slavíč 16:30

8:00

Partutovice

18:00

---

---

17:00

---

Střed. 18:00

9:35

Potštát

---

---

17:15

---

---

---

11:00

Dnes: *Sbírka na potřeby farnosti. * V Potštátě křtiny Nikoly Terezie Svobodové

*Pokud jste dnes přijeli do kostela na kole, zúčastnili jste se (možná nevědomky) této celonárodní akce. Kdo viděl pečlivě letošní děkanátní kalendář, ten toho zajisté všimnul.

*Doporučujeme tedy nastartovat svá kola a vydat se na hody do Velké, mše sv. v 15h.

Odp. žalmu ve Velké:        Nezapomínejte na Boží skutky!

V týdnu: *Pomalu začne náběh na nově sestavený pořad bohoslužeb šk.rok 2017/18

*Týden s Charitou Hranice – PO 18h – mše sv. v Hranicích (potom na faře se sejdou katecheté k jednání o náboženství a Bible a my). ÚT 19h – v Zámeckém klubu v Hranicích – Psi Páně (Dominikáni). ST 18:30 – Lipník – mše sv. a ČT– Sv. Hostýn. Více plakát.  

ST – dopoledne mají kněží pravidelnou měsíční schůzku.

ČT * schůzka na evangelické faře v Hranicích k ekumenické bohoslužbě v kasárnách

* V Partutovicích jako první se začnou děti učit náboženství ve 14h. Milí rodiče, připravte je na to, Vojta začne zostra – zkoušením. Všem Matoušům – všechno nejlepší!

SO– od 8:00 do 18:00 proběhne zahrádkářská výstava na osad. výboře v Drahotuších. Výpěstky můžete nosit v pátek od 15h

Příští neděli: *Děti se jistě těší na speciální mši sv. pro ně, než jim začne náboženství.

*Též se doporučuje pouť do olomoucké katedrály za Pannou Marií Fatimskou. Začne se uvítáním sochy v 9:50 a násl. v 10h mší sv. s biskupem Mons. Josefem Hrdličkou a vyvrcholí při setkání diecéze v 15:00. Doporučovali nám to biskupové, proto i my vřele doporučujeme toto osobní setkání.

 

Další setkání při putování sochy Panny Marie Fatimské

SO 23.9. Ostravská katedrála od 10h; PO 25.9. – Sv. Kopeček od 16h, v 18h – mše sv. ; ÚT 26.9. – Velehrad; ČT 28.9. – při národní pouti ve Staré Boleslavy, příp. v Králíkách; PÁ 29.9. – Frýdek-Místek a Maria Hilf; SO 30.9. – Sv. Hostýn a Žarošice; ST 4.10. od 17:00 Hradec Králové, tím začíná Teologicko-pastorální sympozium o Fatimě, které pak pokračuje do 7.10. v Koclířově. Hl.bohoslužba a odevzdání se P. Marii proběhne v SO 7.10. v 10:30 tamféž. Hl. celebrant Mons. Dominik kardinál Duka. Informace a přihláška na sympozium na webu: www.fatima2017.cz

Blahopřejeme všem Ludmilám a zvláště té Fekarové do Velké ke kulatinám; žehnám.o.R

Naše poutě na Sv. Hostýn

*Kdo má dobré nohy, pojďte pěšky! V sobotu 7. 10. o svátku P.Marie Růžencové. Vychází se z rána –v 6:15 o.Radomír požehná poutníkům a ve 14:00 oslaví společně mši sv. na Sv. Hostýně. Je to jen 24 km o. Radomír

*Autobusem až nahoru – NE 15.10. v 9:15 z Drahotuš, nám. přesně dle jízdního řádu. Jelikož je třeba si zajistit místenku v autobuse, zapište se v Drahotuších v kostele. Za místo sezení v kostele neručíme! Ing. J. Těšík

 

Studentská mše

PÁ 29.9. bude opět v 19h studentská mše v Hranicích. Hostem bude o. místoděkan Mons. Vratislav Kozub ze Všechovic. Studentské průkazy s sebou. Vzkazuje Maruška Kaňovská

 

Ekumenická bohoslužba v kapli sv. Barbory v hranických kasárnách

Rozkaz: v úterý 24.10. v 17:00 budou nastoupeni duchovní křesťanských církví na hranicku. Bohoslužbu provedou:  P. Mgr. Ing. Radomír Šidleja, P. Mgr. Petr Utíkal, Mgr. Jaroslav Křivánek, Mgr.Pavlína Lukášová a kpt. Mgr. Roman Lukáš, Ladislav Melkus, Josef Kubík, ThBc. Přítomni budou také Npor.Mgr.Rostislav Strojvus,kaplan 71. mechanizovaného praporu Hranice a kpt. Mgr. Daniel Waclawek, kaplan 7. mechanizované brigády Hranice a pohovoří o službě vojenských kaplanů v armádě ČR. Spolu s nimi nastoupí všichni věřící. Přijďte tvořit společenství s Kristem a armádou ČR! Npor. Mgr. Rostislav Strojvus &spol.

 

 

Manželská dovolená s ubytováním na faře

Pokud jsou nějací zájemci prožít 5.-7.říjen v přírodě vých. Čech, ozvěte se mi. o.Radomír

 

Pozvání na biskupské svěcení v olomoucké katedrále

S vděčností oznamujeme, že papežem Františkem byli pro Olomouckou arcidiecézi jmenováni pomocní biskupové: Mons. Mgr. Antonín Basler a Mons. Mgr. Josef Nuzík. Svěcení přijmou v SO 14.10. v 10:00 v Dómě sv. Václava v Olomouci. Přijměte, prosím, pozvání na tuto slavnost a zůstávejte s námi v modlitbě za naše biskupy. Arcibiskup Jan

 

Kdo zamýšlí jet s CK Voma Třebíč (a se mnou) 12. – 21.10. do Lurd a Fatimy

Jsou ještě místa. Nicméně v PÁ 20. a SO 21.10. proběhnou volby do Poslanecké sněmovny – voliči si mohou zařídit voličský průkaz. Info: www.ckvoma.cz Vojta

 

Pozvánky z Jitřenky na zbytek září a v říjnu – již v nově upravené klubovně!

*PO 18. a 25.9. od 8:30 klub maminek a v 17:30 tance pro ženy; ST 20. a 27. 9. 8:30 klub maminek s besedou +20.9. v 17:30 modlitby matek; ÚT 26.9. v 16h – modlitby manželek;

PÁ 22. – NE 24.9. v 17:30 modlitební triduum modliteb matek

*7. ročník na jednom laně – v neděli 8.9. od 14-18h v lomu Gabrielka u Týna nad Bečvou. Horský průvodce Standa Bartošek – Slaňování ze skal, lanovka pro odvážné, lehčí lezení na skalách, výstup po lanovém žebříku, nízké lanové překážky, šplh do korun stromů, chůze po napnutém laně. Cyklopřilbu, 30Kč dítě, 50Kč dospělý, 120Kč rodina

*Dále se připravuje:  PÁ 6.10. Láska, plodnost, rodina; PÁ 27. od 16h a SO 28.10. od 9h do 17h – kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství. L. Pchálková