Navrácen z Lurd a Fatimy zveřejňuji oba listy, které vyšly. Na následující týden je spoustu pozvánek, využijte toho.

Neaktuální list: 171015.doc

List aktuální: 171022.doc

Iz 45,1-6;

1Sol 1,1-5

Mt 22,15-21

Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré a v tvých rukou je celý náš život; dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným srdcem. 

Ž 96 Vzdejte Hospodinu moc a slávu

 

Po23/10

Ú24/10

St25/10

Č26/10

Pá27/10

So 28/10

Ne29/10

Drahotuše

---

---

18:30AD

---

18:00!

Slavíč 18:00

8:00

Partutovice

17:00

9:00

---

---

---

---

9:35

Potštát

---

---

9:00

---

---

---

11:00

Sbírka na potřeby farnosti Drahotuše  3,1; Partutovice  4,8; Potštát 4. Pán Bůh zaplať.

Dnes: *Je misijní neděle a s tím spojena sbírka na Světové misie

Světový den misií je příležitostí pro to, aby misijní srdce křesťanských společenství vychá-zelo vstříc naléhavým a rozsáhlým potřebám evangelizace svou modlitbou, svědectvím života i společenstvím majetku. Misie jsou srdcem křesťanské víry. Papež František

*mše sv. zaměřena i na děti.

*v Potštátě poděkování za úrodu

*v Drahotuších bude pokřtěna Justýna Dreiseitlová a Elen Anna Stryková

*Střípky z voršilských misií;doplněk misijní neděle na faře v Drahotuších

Na 17h srdečně zveme na neobvyklé setkání, kde nám sestra Marie-Anna Linhartová, OSU při videoprezentaci povypráví o díle jejich řádu v různých částechsvěta.

V týdnu: * soutěž Bible a my bude v Drahotuších již v pondělí odpoledne

PO *na faře v Partutovicích po mši sv. –beseda o Lurdech a Fatimě dle Vojtova deníku.

ÚT *mladší žáci v Partutovicích budou mít opět mimořádně ve 14h náboženství.

*v 17:00 jste srdečně zváni na ekumenickou bohoslužbu do kaple sv. Barbory v hranických kasárnách. Bohoslužbu povedou zástupci 7 církví. Je k připomínce 99. výročí vzniku samostatné československé republiky a pozváni byli i zástupci okolních obcí.

ST*Modlitební společenství v Drahotuších bude ještě před adorací – v 17:15

*adorace v Drahotuších bude s Vojtou v 18:30; mše sv. pouze páteční s o. Petrem

*do 8.11. lze při modlitbě za zemřelé na hřbitově jim vyprošovat odpustky za obv. podm.

*Děti i o.Radomír mají podzimní prázdniny,  proto mše sv. v Drahotuších až v 18:00

Příští neděli: *Nezapomeňte na změnu času, jinak se o hodinu pomodlíte.

*v Potštátě ve 14h ve farním kostele se uskuteční křestní bohoslužba

 

Návštěvy nemocných

V pondělí budu navštěvovat v Drahotuších a v úterý 10-12h v Partutovicích. o.R.

 

Blahopřejeme do Partutovic k osmdesátinám

Paní Zdeňka Blahová je včera oslavila. Kéž ji neopouští od Boha síla, jeho požehnání. Ať každý vidí, že Bůh ji stále chrání. FARKA a farníci

 

Svatební ohlášky „est post“ – spíše blahopřání

Vojtěch Šubrt z Hrabůvky a Věra Macolová z Olomouce si řekli ANO 21.10. v Hejčíně

 

Bible a my  - souhrnné výsledky ze všech našich ZŠ budou v příštích IL

  • Vánoční balíčky na Ukrajinu

V čase vánoc poputují z olomoucké arcidiecéze balíčky s dárky 341 dětem z dětských domovů a chudých rodin ve městech Ternopil, Kolomyja, Lopatyn a Bortniky na Ukrajině.

Balíček v hodnotě 900 – 1 200 Kč mohou pro konkrétní dítě připravit jednotlivci, rodiny. Balíček má obsahovat pouze nové věci – oblečení, boty, hračky, školní pomůcky, NE potraviny ani cukrovinky. Termín odevzdání balíčku je 4. 12. 2017 na Charitě Hranice, Purgešova 1399. Předání balíčků proběhne během řecko-katolických Vánoc v pol.ledna.

Kdo chce dopravu a zajištění akce Vánoční balíček podpořit také finančně, může své příspěvky poslat na účet Arcidiecézní charity Olomouc 4030207/0100. Děkujeme!

  • Hledáme dobrovolníky pro národní potravinovou sbírku - NPS

Charita Hranice se v sobotu 11.11. zapojí do NPS. Cílem je získat vybrané potraviny a hygienické zboží, pro konkrétní rodiny v nouzi. Vybrané potraviny nám budou moci tento den věnovat nakupující v hranickém Kauflandu v 8 - 20h. Proto hledáme dobrovolníky, kteří budou rozdávat nakupujícím letáky, vybírat potraviny od nakupujících či balit potraviny do krabic ve skladě. Vzhledem k délce sbírky budou vytvořeny dvě skupiny dobrovolníků 8 -14h a 14 - 20 hodin. Vše domluvíme podle vašich časových možností. Informace, o balíčcích na Ukrajinu i jak se do NPS zapojit – jako dobrovolník či dárce získáte u Radky Andrýskové na 733 755 881 nebo [email protected]

Dušičky a Všichni svatí

 

Út 31.10. mše sv. Vigilie všech sv.

St 1.11. mše sv.

Všichni svatí

Čt 2.11. mše sv. Vzpomínka na +

Ne 5.11. pobož. na hřbitově

Drahotuše

---

18:00

---

15:15

Partutovice

17:00

---

17:00

14:30

Potštát PM

---

16:30+pobožnost

---

Po mši sv. v 11h

Lipná

---

---

---

14:00

 

Pozvánky z Jitřenky

Beseda pro maminky,které jsou doma s dětmi, PO 30.10. v 8:30 na faře v Hranicích v rámci dopoledního klubu. Markéta Zlámalová se s námi podělí o své zkušenosti s výchovou dětí 3 - 6 let dle Marie Montessori.

Ženy na setkání s Mgr. Irenkou Smékalovou. Téma "Nestíhám, nestačím" PO 6. 11. na faře v Hranicích od 17:30. Na toto setkání je třeba se hlásit.  Za CPR Lenka Pchálková

 

Pouť v ke sv. Karlu v Uhřínově a poslední předzimní mše sv. ve Středolesí

Začneme pobožností v kapli v Uhřínově v 15:00 a potom se přesuneme do Středolesí, kde bude v 16:00 mše sv. z nedělního předvečera. Obojímu bude předsedat P. Petr Utíkal

 

Konference o evangelizaci 10.–11. 11. v Regionálním centru v Olomouci

Hledáme způsoby, jak oživit farní společenství, jak se přiblížit k lidem hledajícím nebo na periferii farnosti. Církev se zrodila a rostla z poslušnosti prvních křesťanů Ježíšovu slovu: „Jděte a získávejte mi učedníky ze všech národů.“ Také dnes ožívá a roste tam, kde jsme společenstvím, jež se netočí kolem sebe, ale jsme křesťany, kteří s pokorou, láskou a odva-hou přináší radostnou zvěst evangelia do tohoto světa. Všichni jsme pozváni stávat se částí církve vycházející, jak nás zve papež František. Konference chce povzbudit a inspirovat na cestě. Info a přihlášky: www.credonadacnifond.cz, nebo 725 062 300. P. Vojtěch Koukal