171029.doc

Ex 22, 20 - 26; 1Sol 1, 5 - 10

Mt 22, 34 - 40

 

Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku, ať s radostí plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ. 

 

 

 

Ž 18 Miluji tě, Hospodine, má sílo.

 

 

Po30/10

Út31/10

St 1/11

Čt 2/11

Pá 3/11

So 4/11

Ne 5/11

Drahotuše

17:00

16:30

18:30AD

---

17:00

Středolesí 16:00

8:00

Sv. Anna 15:15

Partutovice

---

18:00

---

17:00

---

Uhřínov 15:00

9:35

hřbitov 14:30

Potštát

---

---

PM 17:15

---

---

Velká 17:00

PM 11:00

Lipná 14:00

 

Sbírka na Světové misie Drahotuše 8,8; Partutovice 4,6; Potštát 3,3. Pán Bůh zaplať.

 

Dnes: *Pokud jste čekali hodinu před kostelem, už asi víte, že je zimní čas.

 

*v Potštátě ve 14h ve farním kostele se uskuteční dvojitá křestní bohoslužba

 

*Jsou již k dispozici děkanátní kalendáře na rok 2018. Můžete si je koupit za 55 Kč. Neváhejte! Máte tam jak civilní, tak církevní kalendárium, děkanátní pozvánky i obrázky. V týdnu: PO *na faře v Hranicích se sejdou katecheté k projednání soutěže Bible a my. ÚT *slavíme předvečer slavnosti Všech svatých. Mše sv. v Drahotuších a Partutovicích. Na tuto slavnost biskupové doporučují účast na mši sv. a sváteční klid.

 

ST *Je tedy slavnost Všech svatých. V celé církvi začíná týden modliteb za zemřelé. Odpustky dosáhnete za obvyklých podmínek, tj. sv. přijímání, zpověď, modlitba na úmysl sv. otce (ve spojení s celou církví), Věřím v Boha, 1. a 2. 11. při návštěvě kostela, v ostatní dny do 8.11. při návštěvě hřbitova.

 

*V Potštátě se sejdeme ke mši sv. v kostele Panny Marie a to i v neděli a následující středu. Po mši sv. bude vždy návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé.

 

ČT *Jelikož pátek je první v měsíci, bude po mši sv. v Partutovicích krátká adorace.

 

SO *Animátoři děkanátu a centrum pro rodinu Jitřenka nás zvou na drakiádu do Hranic u Kostelíčka od 15h. Pouštění draků, soutěže, světelný průvod na hřbitov a modlitba za +.

 

*V Uhřínově slaví pouť ke cti sv. Karla Boromejského při pobožnosti v 15:00 a následně potom bude poslední mše sv. před zimní přestávkou v 16:00 ve Středolesí.

 

 

 

Příští neděli: *Je vyhlášena sbírka na Arcidiecézní charitu. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať. K této sbírce je přiložený dopis, který bude dnes čten a zveřejněn i na internetu. *Čekají nás dušičkové pobožnosti výše uvedené.

 

Bible a my – výsledky (postupující a náhradníci)

 

Drahotuše: I. Dušan Gärtner, Simona Gärtnerová, Ludvík Gajdošík ; II.-III. Nebyl zájem

 

Partutovice: I. Anna Margaritto, Šárka Prečová, Adriana Lochmanová, Martin Haitl.

 

Potštát: I. Jakub Uher, Andrea Skřebská, Markéta Podešvová, II. Šimon Klabačka, Václav Jahn, Karolína Peperníková, III. Michael Bartoš, Marek Jahn, Jan Machala. Gratulujeme.

 

Další v partě partovických sedmdesátnic

 

-paní Anně Vašinové - ať Bůh dá zdraví víc - za ni rádi pomodlíme – farníci z Partutovic

 

 

 

Zemřel P. Alois Drábek, poslední drahotušský kaplan P. Josefa Brhela

 

Přišel jako novokněz v r. 1949, do r. 1950 (P. Martin Vévoda, Faráři v Drahotuších s. 35). *1924 ve Slušovicích, + 23.10. v nemocnici Milosrdných sester v Kroměříži, pohřben 27.10. ve Slušovicích.  +R.I.P.

 

Z pouti do Fatimy, Lurd a Monserratu

 

Škoda, že už je za mnou. Bylo to krásných 10 dní. Díky všem, kteří na mě mysleli. Také já jsem myslel na Vás všechny ještě trochu víc, než jsem si poznačil do svého poutního deníčku. Bude-li zájem o nějaké povídání, rád se domluvím na nějakém rozumném čase. Mát-li zájem, fotky jsou u mne na Signálech: https://vvrh.signaly.cz/1710/poutni-denik-lurdy-fatima-monserrat Vojta

 

 

 

Poděkování za ekumenickou bohoslužbu k výročí samostatnosti

 

Díky všem, kteří přijali v úterý pozvání, nebáli se vojáků a zbraní; vyzbrojeni duchovními zbraněmi a přišli ke sv. Barboře do kasáren. Naplnili jsme kapli, a jak jsem si tak všimnul, tak hodně podstatná část osazenstva byla z Drahotuš a nechyběli ani farníci z Partutovic. Společně jsme přispěli nejen svými modlitbami, ale i společenstvím, které následovalo potom u čaje. Kaple byla naplněna takřka do posledního místečka a také vojenští kaplani viděli, že se z toho může stát dobrá a vítaná tradice. Takže příště – při „100“ - zas. Vojta

 

 

 

Další pozvánky z Jitřenky pro připomenutí

 

Zveme ženy na další setkání s Mgr. Irenkou Smékalovou. Téma: "Nestíhám,

 

nestačím" probere v pondělí 6. 11. na faře v Hranicích od 17:30. Je třeba se hlásit.

 

Beseda pro maminky, které jsou doma s dětmi v pondělí 30. 11. v 8:30 na faře

 

v Hranicích v rámci dopoledního klubu. Markéta Zlámalová se podělí o své zku-

 

šenosti s výchovou dětí 3 - 6 let podle Marie Montessori. Za CPR Lenka Pchálková

 

 

 

Drahotušská farní kuchařka -Cuketová(hokaidová) pomazánka

 

Měli jsme ji možnost ochutnat při poděkování za úrodu v Drahotuších. Suroviny: 200 ml oleje, 500g cibule, 3lžičky sladké papriky, 1,5kg cukety (hokaido), 100ml sójové omáčky, 80 g vegety, 1/2 lžičky chilli (nemusí být), 1 lžička zázvoru, 2 palice česneku, 2 větší rajské protlaky. Postup: Na oleji zpěníme cibuli, přidáme česnek, papriku a cuketu, dusíme 15 min. Přidáme zbylé koření a ještě 15 min. podusíme. Nakonec přidáme rajské protlaky a necháme projít varem. Naplníme sklenice a sterilujeme 25 min. při 80°C. Použijeme na topinky, špagety, pod maso.Dobrou chuť. Recept i ochutnávku poskytla Jana Orságová.

 

 

 

Adventní pozvání sester Vincentek z Kroměříže

 

Duchovní obnova pro muže – P. Jan Szkandera – SO 2.12. Kroměříž, Klášter sester Vincentek od 9:00 – dop. 2 přednášky, soukromá adorace, svátost smíření, odp. přednáška nebo diskuse, v 17h mše sv. Do ST 29.11. na  ces.prov@vincentky.cz

 

Panna Maria, Matka naděje - duchovní obnova pro ženy - P. Adam Rucki 15. – 17. 12.  (možnost účastnit se i jen sobotního programu) Klášter sester vincentek Kroměříž S sebou: Bibli, spacák, osobní věci, dobrovolný příspěvek. Prosíme, přihlaste se do 8. 12. ces.prov@vincentky.cz  ( 731 604 430 Malý Val 1553, Kroměříž. www.vincentky.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPIS PREZIDENTA A ŘEDITELE ARCIDIECÉZNÍ CHARITY OLOMOUC

 

KE SBÍRCE NA CHARITU

 

 

 

Přečtěte laskavě při všech bohoslužbách tuto neděli, dne 29. října 2017. Děkujeme Vám.

 

 

 

Bratři a sestry,

 

příští neděli 5. listopadu se bude v našich kostelích konat tradiční sbírka na Charitu. Charitní dílo je podstatnou částí služby církve a je i přirozeným projevem osobní víry každého křesťana. S pomocí Boží a Vás, dobrých a ochotných lidí, je dnes Charita v naší diecézi skutečně velkým a dobrým dílem církve. Není možné vyjmenovat všechny služby a druhy pomoci, to by bylo na mnoho stran. Ale alespoň pro lepší představu – ve více než 200 registrovaných zdravotních a sociálních službách pomáháme ročně téměř třiceti tisícům potřebných všech věkových kategorií, od seniorů a lidí s postižením, přes matky s dětmi, až po lidi na okraji společnosti. Tuto pomoc zajišťuje na 1500 pracovníků a stovky dobrovolníků. K zabezpečení takového díla je zapotřebí velké množství finančních prostředků, ročně celkem více než 700 milionů korun a sbírka na Charitu je důležitou součástí. Především tam, kde není možné získat prostředky jinou cestou. Každý rok Vám trochu více představujeme jednu z mnoha činností. Letos bychom Vás chtěli seznámit s tím, že Charita zasahuje i při mimořádných událostech. V posledních třech letech řešila 27 takových situací. Pomáhala například lidem ve dvou případech při lokálních povodních, patnáctkrát spolupracovala na pomoci lidem po požárech rodinných domů, pětkrát pomáhala po havárii čí výbuchu v domě. Charita Uherský Brod významně spolupracovala s Hasičským záchranným sborem při odstraňování následků výbuchu ve Vrběticích.

 

Řada charitních pracovníků je speciálně proškolena pro zvládání pomoci v mimořádných situacích i v rovině psychologické. Charity jsou zapojeny do Integrovaného záchranného systému. Prosíme, abyste podle svých možností přispěli příští neděli na Charitu, protože se bez Vaší pomoci neobejdeme. Rádi bychom Vás povzbudili ke štědrosti heslem, které nás oslovilo u našich přátel na Ukrajině: „Když bereš, naplňuješ ruku, když dáváš, naplňuješ srdce.“ Děkujeme Vám a Pán Bůh zaplať všem štědrým a ochotným dárcům. Budeme na Vás pamatovat při mši sv. v kapli Božího milosrdenství na Arcidiecézní charitě Olomouc v každé úterý v 7.30 hod.

 

Jménem Arcidiecézní charity a celého charitního díla

 

Mons. Bohumír Vitásek, prezident a Václav Keprt, ředitel