171105.doc

 

Mal 1,14; 2,2-10; 1Sol 2,7-13

Mt 23,1-12

Všemohoucí a milosrdný Bože, ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, abychom ti mohli správně a věrně sloužit; zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání, ať bezpečně směřujeme k svému cíli a splní se na nás tvá zaslíbení. 

Ž 131 Opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji.

 

Po 6/11

Út 7/11

St 8/11

Čt 9/11

Pá 10/11

So 11/11

Ne 12/11

Drahotuše

17:00

---

18:30AD

---

17:00

Milenov 18:00

8:00

Partutovice

---

18:00

---

17:00

---

9:35

Potštát

---

---

+15:00

---

---

---

11:00

Dnes: *Je sbírka na Arcidiecézní charitu.  Za dary Pán Bůh zaplať.

*Dušičkové pobožnosti: Potštát – po mši sv. na hřbitově u kostela PM, Lipná 14:00, Partutovice 14:30 a Drahotuše 15:15

V týdnu: *Do středy na hřbitově vzpomeňte v modlitbě na zemřelé a na úmysl sv. otce – spojíte-li to se sv. přijímáním a sv. zpovědí v blízké době, získáte jim plnomocné odpustky.

PO – po mši sv. v Drahotuších bude modlitební společenství

ST – v Potštátě začneme cvičit divadlo na vánoce v 16:00 na faře.

ČT – v Partutovicích po náboženství se připravuje divadlo na Mikuláše.

 

Soutěž Bible a my

Gratulujeme všem postupujícím do okres. kola, které bude ve středu 22.11. na Domečku v Hranicích.Témata: I.Apoštolové z evangelií, II. Josef Egyptský, III. Prorok Eliáš. V týdnu nás mohou postupující kontaktovat, poradíme jim, příp. do školy zašleme materiály k přípravě. O dopravě se včas dozvíte. Vojta

 

Pozvánky z Jitřenky

Rodičům

Besedy„sourozenecké vztahy“ – ČT 9.11. v 17:00 a ČT 23.11. „Téměř na odchodu, aneb co nás nejvíc tíží při výchovně dospívajících“ Mgr. Marie Kaňovská na faře v Hranicích.

Všem

Adventní tvoření (adventní věnec, dekorace) – ČT 30.11. v 15:00,

Malá adventní duchovní obnova s Fany Böhmovou téma „Drakobijce, aneb jak bojovat boj se sedmihlavým drakem“ – PÁ 8.12. v 17:00 na faře v Hranicích, násl. v 19:00 „studentská“ mše sv.

Ženám

Setkání s Irenkou Smékalovou – PO 6.11. v 17:30,

Víkend na Sv. Hostýně od 19. do 21.1. 2018 – povede paní Marcela Kořenková z Olomouce,

Dětem

Lucerničková vycházka za sv. Martinem – ÚT 14.11. v 16:00 sraz na faře v Hranicích,

Táborníček – setkávání dětí, které se účastnily příměstských táborů – hry, povídání, tvoření, děti 5 – 14 let i ty, které na táboře nebyly – PÁ 17.11. výjimečně 9:00 do 11:30 a dále v PÁ 15.12. od 16:30 na faře v Hranicích.

Pravidelné programy:

Klub maminek PO a ST 8:30, Modlitby matek – sudá ST 16:30, Modlitby manželek – 1x měs. ÚT 21.11. v 16:00, taneční podvečery – PO 14:50, kavárnička s biblickými tanci – ÚT 7.11. a 5.12. od 17:00, manželské spolčo 1x měs.  Za CPR Lenka Pchálková

 

Modlitby za rodiny v adventu

Dvě minulá postní období jsme se modlili formou „vylosovaných“ lístečků za všechny rodiny v jednotlivých obcích. Z iniciativy z Drahotuš vzešel požadavek domodlit se za chybějící rodiny o tomto adventu. Prosím tedy farníky těch obcí, kde se to též nestihlo,aby nám dali vědět a případně se v tomto adventu také modlili.o.Rad.

 

Národní potravinová sbírka v Kauflandu v Hranicích SO 11.11. v 8:00-20:00

Pod záštitou Charity Hranice. Cílem sbírky je vybrat konkrétní potraviny a hygienické zboží, které budou distribuovány konkrétním rodinám v nouzi. Vybrané potraviny nám budou moci tento den věnovat nakupující zákazníci. Dobrovolníci (mohou se ještě hlásit) budou rozdávat nakupujícím letáky, vybírat potraviny nebo balit do krabic ve skladě (dvě směny 8:00-14:00 a 14:00-20:00).  Více informací pro dárce i dobrovolníky získáte od

Radky Andrýskové, tel. 733 755 881, e.mail: radka.andryskova@hranice.charita.cz

 

Farnost Špičky nás zve k žehnání a poslechu opravených varhan

Mši sv. v 10:00 - biskup Mons. Antonín Basler a inaugurační varhanní koncert v 16:00 – účinkují: Jan Gottwald, P. Angelik Mička OP, MUDr. Pavel Jansa, Ph.D., Mgr. Kateřina Jansová, Ing. Josef Vacula. Vstupné dobrovolné na opravu varhan. Pavel Vacula

 35. výročí úmrtí P. Antonína Šuránka *29. 5.1902, + 3. 11. 1982

Spirituál kněžského semináře v Olomouci. Celý svůj kněžský život obětoval pro formaci kněží. Vzpomínková bohoslužba obětovaná za svatost kněží a nová povolání bude v úterý 7. 11. od 16:00 v kapli sv. Antonína na Blatnické hoře - modlitba Korunky Božího milosrdenství, mše svatá, adorace za kněze. Pobožnost u hrobu P. Antonína Šuránka na hřbitově v Ostrožské Lhotě. Dobrý Bože utíkáme se k tobě s velkou důvěrou a prosíme o vyslyšení našich proseb za kněze a nová kněžská povolání v našich moravských diecézích na přímluvu tvého služebníka otce Antonína. P. Josef Červenka

„Poselství křesťanských Vánoc“

Zveme všechny, kdo se chtějí zapojit do služby lektorů programu „Vstupy do škol s náboženskou tematikou“, na tento úvodní seminář s názvem - první ze série vánočních programů a přibližuje dětem základní poselství Vánoc. Lektoři se na semináři dozvědí také více o možnostech spolupráce se školami – v ÚT 28. 11. od 16.30 do 18.00 v budově kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc. Více informací: Helena Polcrová, Centrum pro školy, Arcibiskupství olomoucké; e-mail: polcrova@arcibol.cz , tel.: 587 405 255

 

Den Bible – NE 19.11. – nabídka možného programu

Oslavme Den Bible ve farnosti i v rodině. Zaměřme dnešní den na Boží slovo. Nemusím hned přečíst celou Bibli, ale zkusit alespoň něco: *Přečíst si úryvek z Bible, *S dětmi si přečíst příběh z Bible, mluvit o něm a pokusit se ho umělecky ztvárnit (nakreslit, postavit,…) * s dětmi si prohlédnout všechny Bible, které máme doma (stará a vzácná vydání, Bible pro děti … *Podívat se společně na film s biblickou tématikou *Pomodlit se s dětmi biblický růženec *Jít na biblickou hodinu, *Pustit si na internetu biblickou přednášku *Poslouchat pořad Bible v liturgii a rádiu Proglas, *Přečíst si komentáře k jednotlivým nedělním čtením, *Uspořádat ve farnosti výstavu různých vydání Bible, které mají farníci doma, *Číst Bibli ve farnosti nepřetržitě 24 h www.biblickedilo.cz