Infolist s dodatečnou opravou chyb si můžete klidně pročíst:

171112.doc

Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno,

 co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších

Mdr 6, 12-16; 1Sol 4,13-18;

Mt 25,1-13

překážek svobodně sloužit.

Ž 63 Má duše po tobě žízní,

Hospodine, Bože můj!

 

Po 13/11

Út 14/11

St 15/11

Čt 16/11

Pá 17/11

So 18/11

Ne 19/11

Drahotuše

17:00

+15:00

18:30AD

---

17:00

Radíkov 17:00

8:00

Partutovice

---

18:00

---

17:00

---

9:35

Potštát

---

---

17:15

---

---

---

11:00

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc listopad

Za mírnost a vnímavost vůči lásce. Modleme se za to, abychom se vyhýbali pýše a marnivosti, byli skromní a nechali se utvářet láskou, která přichází od Boha.

 

Sbírka na Arcidiecézní charitu  Drahotuše 3,1; Partutovice 2,9; Potštát 3,5

 

Dnes: Mše sv.slouží o.Jan Bleša z Kelče (výměna s o.R); končil prázd.Antiochii v Potštátě * Díky všem, kteří se přidali (jako dárci či organizátoři) k nár. potravinové sbírce, kterou včera pořádala Charita Hranice v tamním Kauflandu.

V týdnu: *Ti, kteří se stali finalisty soutěže Bible a my, dostanou přesné instrukce k účasti na okr.kole v Hranicích ve středu 22.11. od cca 8:00 „na domečku“.

PO * oslavíme sv. Anežku Českou. V Soběchlebích a jinde mohou slavit fatimský den. To můžeme také v Drahotuších na faře po mši sv. (Vojta)

ÚT * CPR Jitřenka pořádá Lucerničkovou vycházku za sv. Martinem v16:00 na faře v Hranicích. Nejen Martinové berte lucerničky, jinak nic neuvidíte.

ST * na faře v Soběchlebích, v den biskupa a učitele církve sv. Alberta Velikého, sejde se děkanátní rada, zač. mší sv. v 9:15 s o. Jiřím a kázáním o. Petra

* Mezinár.den studentstva či Sametovou revoluci oslavíme pam. sv. Alžběty Uherské.

*Dětem se jistě bude stýskat po škole, proto CPR Jitřenka připravila nejen pro své příměstské táborníky měsíční setkání „Táborníček“ od 9:00 do 11:30 na faře v Hranicích.

Příští neděli: *Je den Bible, ke kterému nám kardinál Dominik

Duka píše. Nebojme se něco udělat více pro hlásání a přijímání

Božího Slova. Třeba více dávejme pozor, když lektoři čtou

čtení a kněz evangelium či kázání, abychom si donesli výraz-

nější povzbuzení pro celý týden. Akční nabídky přinesl minulý Infolist.

*Tento den bude také sbírka na Bible – na potřeby farnosti až 26.11.

*Papež František tento den poprvé vyhlásil Světový den chudých

 

Setkání ekonomické rady v Drahotuších

K jednání se sejde zítra, hned po skončení mše sv. na faře v Drahotuších. o.Radomír

 

Blahopřání  do Drahotuš

Manželům Janu a Marii Čmielovým ke 45 výr. společného života vyprošujeme u Pána požehnání a radost ze vzájemné opory a jak to jen půjde i to zdraví. Farníci a Farka

Dodatečná gratulace

Jistě jste si všimli v děkanátním kalendáři (píše se to každý rok), že náš milý otec arcibiskup Jan oslavil letos v ÚT 7. 11. 25 let od převzetí úřadu olomouckého arcibiskupa. Kéž ho stále Pán obdařuje svými dary, aby byl našim dobrým pastýřem. Vojta a o. Radomír

Advent se kvapně blíží - návrh rorátů

V Drahotuších v době adventní, která už se kvapem blíží, budou rorátní bohoslužby pro děti PO a ÚT v 6:40, večerní mše sv. v PÁ 17:00 a v Partutovicích v PÁ v 6:40, večerní mše sv. před tím ve ČT v 17:00.  Jako obvykle prosíme ochotné ženy na organizaci a vytvoření snídaňových dobrot. V brzké době se pokusíme dát dohromady pořad vánočních bohoslužeb, abychom to mohli publikovat a mohli jste se také vyjádřit. Vojta

 

Nepřehlédněte v děkanátním kalendáři 2018… Společenský večer farností ve Velké

V sobotu13. 1. místo fatimské pobožnosti budeme slavit od 19:30 v sokolovně. K tomu je třeba„Velké“ téma a hodně ochotných rukou.Bude i nějaké organizačních setkání. Farka

 

12. farní ples v Lipníku

V pátek 1. 12. od 20h v KD Echo Lipník zase si zatančíte s Faťamorgánou a přijmete vřelé pohoštění a zábavu místní farnosti. Při vstupu ve středověkém kostýmu obdrží pár malou pozornost. Vstupenky s místenkou na faře v Lipníku i ve Vinotéce u Františka. ŘKF Lipník

 

Moravsko-slezská křesťanská akademie pořádá přednášku s P. Františkem Dostálem na téma „Fatimské události v obrazech a dění dnes“. Přednáška se bude konat v sále na faře v Hranicích ve čtvrtek 23. 11. po večerní mši svaté v 18.30 Lenka Mlčáková

 

Farní odpoledne s koncertem Slávka Klecandra a Romana Dostála (OBOROH)

NE 26. 11. v 16.00 ve farním kostele v Hranicích. Zároveň jste zváni na setkání, které se uskuteční po koncertu v sále na faře. Drobné pohoštění s sebou je vítáno. Martin Jagoš

 

24. nejen lyžařský zájezd do ST. MARTINA in GSIES  v italských Dolomitech

27.12.ráno – 3.1. ráno.  Cena  3500,- Kč (cesta+strava) +110,- Euro (ubytování v past.domě VELEHRAD). Děti do 10 let sleva!! I když se jedná o lyžařský týden, nevyloučeno sáňko-vání, bobování, běžky či i chození pěšky. Ceny lanovek a vleků jsou od 30,- Euro na den u malých vleků až do 50,-Euro u velkých ve střediscích Sexten a Kronplatz do nichž se bude dojíždět. www.dolomitisuperski.com. www.pdvelehrad.cz. Více: P.P.Gatnar,Wurmova 9,771 01 Olomouc,587405401, 731402011

 

O dni světovém dni chudých 19.11.

„Milujme skutky, nikoliv slovy“ V poselství papež vysvětluje, že rozhodnutí ustanovit Svět. den chudých je proto,aby „křesťanská společenství po celém světě mohla prokázat Kristovu laskavost vůči těm, kteří nejvíce potřebují pomoc“. Papež František bude tento den slavit mši sv. ve Vatikánu a započne novou tradici: každoročně bude na tento den pozváno 500 chudých či bezdomovců na oběd do audienční haly Pavla VI. ve Vatikánu, přičemž papež František letos přislíbil svoji účast. Ostatní lidé v nouzi budou dostávat jídlo zdarma v institucích, které budou součástí této iniciativy. Papež řekl: „Právě proto, že se díval upřeně na Krista, byl František schopný ho vidět a sloužit mu při péči o chudé lidi“. Poselství uzavřel slovy, že „chudí nejsou problém, ale jsou zdrojem pro čerpání esence evangelia pro naše životy“.

web: http://farka.antiochia.cz;  farka@home.mitranet.cz;

( fara: 581 616 139, o.Radomír 731 626 515, Vojta 732 670 688

 

 

 

 

 

 

 

Dopis Dominika kardinála Duky ke dni bible

Vážení přátelé,  Zvláště v době, kdy na nás doléhají výzvy kulturních změn v našem okolí, je čím dál naléhavější věnovat se ještě intenzivněji biblickému apoštolátu. Také v minulém roce se Biblické dílo snažilo přispět svými aktivitami ke zvládání tohoto nesnadného procesu. Papež František píše ve své předmluvě k Bibli pro mládež: „Bible není k tomu, abyste ji založili do knihovny, ale spíše proto, abyste ji drželi v rukou často, denně ji četli, ať sami nebo spolu s někým.“ Snažíme se naplňovat tuto jeho výzvu v podobě různých biblických kurzů, při kterých napomáháme nejen mladým lidem k důkladnějšímu porozumění Písmu svatému. Uskutečňování různých aktivit vyžaduje podporu, bez níž bychom nemohli ve své práci pokračovat. Rád bych tedy poděkoval za Vaše modlitby i finanční podporu pro příští rok. Na internetových stránkách Biblického díla (www.biblickedilo.cz) najdete užitečné náměty pro realizaci biblického apoštolátu ve svém prostředí.  S vděčností za Vaši podporu Vám žehnám Dominik kard. Duka, předseda správního výboru ČKBD