171119.doc

Př 31,10 a násl.; 1Sol 5, 1-6;

Mt 25,14-30

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem sloužit. 

zakopaná hřivna

Ž 128  Blaze každému,kdo se bojí Hospodina

 

Po 20/11

Út 21/11

St 22/11

Čt 23/11

Pá 24/11

So 25/11

Ne 26/11

Drahotuše

17:00

---

18:30AD

---

17:00

Slavíč 17:00

8:00

Partutovice

---

18:00

---

17:00

---

9:35

Potštát

---

---

17:15

---

---

---

11:00

Dnes: *Je den Bible a bude také sbírka na Bible

*Papež František tento den poprvé vyhlásil Světový den chudých

V týdnu: PO *po mši sv. v Drahotuších – modl. společenství na faře

ST * Soutěž Bible a my v Hranicích (odj.: Partutovice 7:12, Potštát 7:20, Drahotuše 7:30)

*Z důvodů soutěže Bible a my odpadá v Potštátě 1.náboženství ve 12h;další i divadlo bude

ČT * Dopolední setkání v CB (církvi bratrské) s křesťanskými duchovními

*„Fatimské události v obrazech a dění dnes“ s o. Fr. Dostálem v 18:30 na faře v Hranicích

Příští neděli: *Sbírka na potřeby farnosti

*Slavnost Ježíše Krista, Krále. Po mši sv. krátká adorace. Mše sv. pro děti

*Koncert Slávka Klecandra a Romana Dostála v 16:00 v kostele v Hranicích

 

Návrh vánočních bohoslužeb

 

So23/12

Ne24/12

Po25/12

Út26/12

Čt28/12

Pá 29/12

So30/12

Ne31/12

Drahotuše

Slavíč

17:00Kon

8:00

15:00OB

22:00

8:00

8:00

15:00 ŽB

---

17:00

Slavíč 17:00

a Po 1/1

8:00

Partutovice

17:15

19:00

9:35

9:00

---

---

---

9:35

Potštát

16:00

13:30OB

20:30

11:00

10:00

Lipná 14:00

---

---

11:00

* KON – předvánoční koncert; OB – otvírání betléma; ŽB – živý betlém.

*V SO 23.12. bude mše sv. ze 4. neděle adventní, stejně tak 24.12. v 8:00 v Drahotuších. K tomu upozorňujeme, že mše sv. v neděli 24.12. večer jsou již ze Slavnosti Narození Páně (vigilie nebo v noci) a jde tedy o zasvěcený svátek – jinak řečeno – jen účastí na „půlnoční“ nesplníte nedělní povinnost a zasvěcený svátek („dvě mouchy jednou ranou“).

*Vánoční zpovídání NE 10.12. Partutovice od 13:30, Drahotuše 14:30-16:00

Výstava betlémů a vánočních tradic od 24.11. do 21.12. –

Galerie M+MJurikova ul. – u „malého“ nádraží. Zahájení výstavy je v pátek 24.11. v 17:00. Návštěvníky přivítá soubor trubačů ze ZUŠ Potštát a dětský pěvecký sbor Cantabile. Otevřeno denně od 9:00 do 17:00. Srdečně zvou pořadatelé.

 

Modlitby za rodiny – připomínám připravení krabiček se jmény rodin na 3.12. Díky. o.R.

Volby do pastoračních a ekonomických rad

V našich farnostech je třeba již volit nové členy, neboť někteří se nám nějakým způsobem vzdálili, nebo si již netroufají apod., a je též třeba „dát šanci“ novým (nejen mladým). Volby se budou konat o třetí adventní neděli. Své (doma sepsané) tipy na nové členy rady vhazujte do připravených krabiček vzadu v kostele či předejte osobně; nejpozději 3.12.

Na nástěnce rovněž možno shlédnout jmenný seznam aktuálních členů rad. o.Radomír

 

Adventní kalendáře olomoucké arcidiecéze

Tradiční průvodce adventem „na ledničku“ je k dispozici v kostelích za 10 Kč. Neváhejte!

 

Gratulace do „Ameriky“ (pro neznalé - samota poblíž Heltínova)

Manželům Františkovi a Marii Šindlerovým, kteří slaví 65 let manželství.

Bůh ať jim dává stále sílu, ať si udržují lásku i víru. o. Radomír, Vojta.

PS: Za toto jubileum budou děkovat při mši svaté ve středu 22.11. v Potštátě.

 

Zapisování mší svatých na rok 2018

*Často se dávalo na výroční mše za zemřelé, které pro rodinu také byly spojeny s návštěvou hřbitova. Ale má velikou cenu prosit i za živé. Mše svatá má nedocenitelnou hodnotu a jsme při ní spojeni s celou církví v jedno společenství s Kristem. K tomu také přidáváme svůj úmysl.

*Jako již tradičně, začíná se na 1. neděli adventní, která letos připadá na 3.12.

*V Drahotuších se tak děje většinou v sakristii po nedělní mši sv., v Partutovicích to má na starosti paní Terezie Schwarzová, v Potštátě pan František Klabačka. Vojta

 

Blížící se hody a pouť

*Na 1. neděli adventní  - 3.12. v Partutovicích při mši sv. v 9:35 nejen budou požehnány adventní věnce, ale také oslavíme patrona kostela – sv. Mikuláše.

*A za pár hodin pak oslavíme sv. Barboru v Potštátě, Padesáti Lánech při pobožnosti ve 14:30. Kapličku obohatí soška sv. Barbory z portugalské Fatimy.

 

Duchovní obnovy na Sv. Hostýně do konce roku

24.11.-26.11. pro hasiče a pro členy Matice svatohostýnské -vede Mons.Jan Graubner, - I.skupina http://hostyn.cz/inf_syst/poute_slavnosti_pozv/d_c_hasici_17.pdf
1.12.-3.12. obnova pro členy Matice svatohostýnské - II.skupina; 5.12. - 9.12. Ignaciánské provází P. Josef Čunek SJ a 12.12.-16.12. Ignaciánské P.František Lízna SJ, téma: Pociťovat velikou radost s Ježíšem zmrtvýchvstalým, kontemplace o lásce. http://hostyn.cz

A CPR Jitřenka pořádá víkend pro ženy 19.-21.1. 2018 „Rodinná mapa jako jedna z cest k osobnímu růstu.“ Provede Marcela Anežka Kořenková. [email protected] 

 

Komunita Blahoslavenství Dolany – Adventní duchovní cvičení pro všechny

„Maranatha – Přijď, Pane Ježíši ČT 30.11. večer - NE 3.12. oběd  - vede Pavel Mikšů.  Přednášky, osobní čas adorace, společná liturgie, možnost duch. rozhovoru a zpovědi. „Tvůj Otec vidí, co je skryto“ ČT 7.12. več.- NE 10.12. oběd – vedou P. Vojtěch, sr. Lucie -Vstoupit do milosti života nazaretské rodiny a spolu s Marií a Josefem se učit prožívat svou každodennost s Ježíšem. http://www.blahoslavenstvi.cz/poradame

 

Adventní duchovní cvičení na Velehradě www.stojanov.cz

30.11. – 3.12.              Mons. Vojtěch Šíma a 3.12. - 7.12.       P. Antonín Dąbrowski OFM

.