171126-1.doc

Ez 34,11-17; 1Kor 15,20-28; Mt 25,31-46

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu,poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí. 

Ž 23Hospodin je můj pastýř,nic nepostrádám

 

Po27/11

Út28/11

St29/11

Čt30/11

Pá 1/12

So 2/12

Ne 3/12

Drahotuše

17:00

+14:00

18:30AD

---

17:00

Velká 17:00

8:00

Partutovice

---

18:00

---

17:00

---

Ne 3/12

9:35HODY

Potštát

---

---

17:15

---

---

11:00; 50Lánů14:30

 

Sbírka na Bible: Letos jste podpořili překlady Bible do 4 domorodých jazyků v afrických zemích Togo a Tanzanie. Drahotuše 3,1; Partutovice 1,5; Potštát 2. Pán Bůh zaplať

Soutěž „Bible a my“ - okresní kolo soutěže v Hranicích

Soutěžilo celkem 84 žáků ve 4 kategoriích od 4. (3.) třídy ZŠ až po střední školy. Reprezentovaly nás děti z Drahotuš Simona a Dušan, kteří pravidelně navštěvují nedělní školu v CB a umístili se na 3. a 4. místě, Martin jako náhradník důstojně reprezentoval Partutovice (19., byl také nejmladším účastníkem) a Potštát měl celkem 5 zástupců – Andreu, Kubu, (16. a 15.) Vaška, Šimona (14. a 13.) a Michala (14.). Každý do toho dal svůj um. Díky všem zúčastněným za jejich aktivní nasazení a zájem o biblické vědomosti, které jsou člověku k užitku. Kéž bychom tento zájem ukazovali stále ve svém životě. Vojta

Bohoslužby na vesnicích v prosinci

*SO 17:00- 2. Velká; 9. Milenov; 16. Radíkov; 30. Slavíč / ČT 28.12. ve 14:00 Lipná

Dnes: *Sbírka na potřeby farnosti

*Slavnost Ježíše Krista, Krále. Po mši sv. krátká adorace. Mše sv. pro děti

*Dnes naposledy navrhujte kandidáty do pastoračních a ekon. rad – ať je z čeho volit.

*Koncert Slávka Klecandra a Romana Dostála v 16:00 v kostele v Hranicích.

*První zkouška vánočního zpívání na drahotušském kůru v 16:30. Zveme všechny zpěváky

V týdnu: *Je 34.v mezidobí, poslední týden tohoto církevního roku.

*ve 14h v jídelně ZD Partutovice se sejdou partutovičtí senioři.

*Farní ples v Lipníku – KD Echo

Příští neděli:*1.adventní,budeme žehnat adven.věnce.

*Můžete si zapisovat mše sv. na rok 2018 (v Drahotuších klidně i 2017)

*V Drahotuších a Potštátě se budeme modlit za rodiny,dosud nevylosované.

*V Partutovicích přijměte pozvání na hodovou mši ke sv. Mikuláši.

*Poutní pobožnost ke sv. Barboře bude v Padesáti Lánech ve 14:30.

*Střítežská schola Vás zve na adventní koncert v 16:00 ve střítežském kostele.

*Pro připomenutí budeme o adventních nedělích používat latinské ordinárium (Kanc.503).

Společně za Ježíšem – adventní aktivita dětí v kostele

Po mši sv. si budou děti kolem připraveného betléma nalepovat obličeje – symbol toho, že chtějí (a nejen ony), být blízko Ježiška. Při obět.průvodu dostanou kartičku s úkoly na týden; za splnění si dají obrázek (u textu) k domácímu betlému. Anebo doma mohou mít misijní adv.kalendář (pokusíme se je na neděli zajistit) a nalepí jej na něj místo hvězdiček.

Adventní koncert v Drahotuších

Podvečer 3. NE adventní – 17.12. můžete zažít pěkné rozjímavé chvíle při koncertu.

Gratulace do Potštátu

Manželům Františkovi a Márii Klabačkovým, kteří slaví 45 let manželství.

Díky jim za službu v chrámu Páně, též místní farnost pamatuje na ně.

Bůh ať jim dává stále sílu, ať si udržují lásku i víru. o. Radomír, Vojta a farníci

 

Mikulášská nadílka v Partutovicích – PÁ 8.12. v 17h v kostele sv. Mikuláše

Zveme všechny děti, malé i velké. Těší se děti z místní ZŠ s divadelním představením a svatý Mikuláš se svoji družinou. Moc prosíme, zda by se nenašla ochotná maminka, nebo babička, která by napekla perníky do mikulášských balíčků. Jana Brhelová

 

Adventní zastavení s literaturou a hudbou – NE 3.12. 18:30

v hranické Galerii Synagoga - Herec Josef Somr a světoznámý varhaník a cembalista Jaroslav Tůma. Návštěvníci uslyší umělecký přednes J. Somra, novely spisovatele Julia Zeyera Zahrada mariánská. Literaturu oživí umělec Jaroslav Tůma; na cembalo zahraje skladby od J. S. Bacha a hudbu dalších starých mistrů. Vstupné 170Kč v předprodeji a 220Kč na místě. Předprodej v Turistickém infocentru v Hranicích. Pořádají MKZ Hranice spolu s CČSH. Srdečně zve Ing. Naďa Jandová, ředitelka MKZ a Jaroslav Křivánek, farář

 

Duchovní obnova a studentská mše v Hranicích – PÁ 8.12.

Malá adv. duch.obnova s Fany Böhmovou -„ aneb jak bojovat boj se sedmihlavým drakem“ – PÁ 8.12. v 17:00 na faře v Hranicích, násl. v 19:00 „studentská“ mše sv.

 

Benefiční koncert na opravu kostela v Černotíně – SO 9.12. v 18:00

Lucie Hilscherová (mezzosoprán) a Linda Sítková (varhany) s programem skladatele jako Bach, Caccini, Dvořák apod.Vstupné dobrovolné. Srdečně zve Farnost a Obec Černotín

 

Děkanátní pouť do Svaté země 3. – 10.3. 2018, cena 18 100 + 100 USD.

CK Awertour (www.awertour.cz ) –info cca 2 týdny před začátkem pouti. Odlet z Katowic – Tel Aviv busem do Betléma – bazilika Narození, Pole pastýřů, Jeskyně mléka; Ain Karim – Nar. Jana Křtitele a Navštívení PM / Genezaretské jezero – Hora Blahoslavenství,Kafarnaum, Tabgha, plavba po jezeře, řeka Jordán, Kána Galilejská / Nazaret–bazilika Zvěstování a kostel sv. Josefa, Hora Tábor, Haifa / Jeruzalém – Betfage, Olivová hora, Dominus Flevit, Getsem. zahrada,HrobPM, zeďnářků,Hora Sion–Večeřadloa Usnutí PM/Betanie,Jericho,Mrtvémoře Kumrán, Masada /Jeruzalém – + cesta,Boží hrob. H.Zábranská 731621213 duhranice@ado.cz

 

Nová farní kuchařka v Drahotuších: Kakaový kynutý chléb

Suroviny: 300ml mléka, 30g másla (hery), 1 vejce, lžíce medu, 30-100 g cukru (dle chuti), 1 lžička soli, 1 lžička skořice, 225g polohrubé, 225g hladké, 1 kostka kvasnic (pečeme-li v pekárně tak 1/2 kostky), 50g kakaa. Postup: Do mléka dáme cukr a kvasnice. Mezitím dáme do mísy vše ostatní, přidáme vzejitý kvásek a vymícháme. Po hodině dáme do vymazané 

hranaté formy nebo na plech a necháme kynout. Pečeme na 200°C. Dobrou chuť. J.V.