171203.doc

Infolist farností Drahotuše,Partutovice a Potštát

Neděle 3. prosince 2017– 1. adventní, sv. Mikuláš a sv. Barbora

 

1.čt.: Iz 63,16-64,7

2.čt.: 1Kor 1,3-9

Ev.:  Mk 13,33-37

Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě: posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky a připravujeme se na setkání s ním, abychom v den soudu stáli po jeho pravici a vešli do nebeského království.

Ž 80Bože, obnov nás, rozjasni

svou tvář a budeme spaseni.

 

Po4/12

Út5/12

St6/12

Čt7/12

Pá 8/12

So 9/12

Ne 10/12

Drahotuše

6:40

6:40

18:30AD

---

16:00

Milenov 17:00

8:00

Partutovice

---

---

17:00

---

6:40

---

9:35

Potštát

---

---

---

17:15

---

---

11:00

 

Na potřeby farnosti: Drahotuše 4,2; Partutovice 2,2; Potštát 6,3. Pán Bůh zaplať

Dnes:*1.adventní,budeme žehnat adventní věnce.

*V novém církevním roce čteme o nedělích z cyklu B, kterým nás provede evangelista Marek.

*Místo kázání dnes uslyšíte pastýřský list.

*Můžete si zapisovat mše sv. na rok 2018

*V Drahotuších a Potštátě se budeme v adventu modlit za rodiny, dosud nevylosované.

* V Partutovicích mší sv. oslaví také sv. Mikuláše

*V 50 Lánech pobožností ve 14:30 uctíme sv. Barboru

*Bude se zpívat  latinské ordinárium (Kanc.509 Missa mundi).

*Společně za Ježíšem –dětisi budou  kolem připraveného betléma nalepovat obličeje, jako symbol těch, které by chtěli, aby byli blíž Ježíši. (V prvním týdnu ty „své“.) Při obět. průvodu dostanou kartičku s úkoly na týden; za splnění si dají obrázek (u textu) k domá-címu betlému nebo misijnímu adventnímu kalendáři, který je do každé rodiny s dětmi.

*Děti v Drahotuších si mohou vzít (z akumulaček) své obrázky křížové cesty, které od postní doby visely na nástěnce. Byla to pěkná ozdoba kostela, ale teď máme advent J.

*Ještě prosíme dnes o poslední návrhy do pastoračních a ekonomických rad.

 

V týdnu: *Začínají roráty. V Drahotuších PO+ÚT 6:40 a v Partutovicích v PÁ 6:40. Po krátké mši sv. je (nejen pro děti) na faře snídaně. Díky všem, kteří ji připraví.

*Modlitební společenství se sejde v PO v 17h na drahotušské faře.

*Sv. Mikuláš může být v Partutovicích oslaven též při mši sv. ve středu v 17:00. V pátek v 17:00 srdečně zveme děti i rodiče do kostela na mikulášskou nadílku.

*Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – slaví se v pátek a doporučuje se účast na mši sv., nekoná se žádný půst. V Potštátě oslavíme již předvečer, v Drahotuších bude mše sv. již v 16h, v Partutovicích ranní roráty.

*Duchovní obnova s Frant.Böhmovou – 17h na faře v Hranicích, potom v 19h mše sv.

 

Příští neděli: Svátost smíření v Partutovicích od 13:30 a v Drahotuších od 14:30

 

Letošní živý betlém v Drahotuších

Jelikož Vánoce slaví celá církev a mnohem víc ta nebeská, věřím, že přispějete všichni. Každý nosí jméno světce, který má svůj atribut jako dárek do jesliček. Scénář už je, ale potřebujeme lidi. Vím, že každý se rád podívá a zažije chvíle úžasu, ale být přímo blízko a při tom, to je ještě lepší a bude to celkově pestřejší. Nebojte se zapojit, nic špatného vás nečeká. Za své ochránce mohou jít děti i dospělí. Emilie Uřínovská a Vojta

 

V Drahotuších a Partutovicích…

Rozsvěcování stromku *Drahotuše na náměstí – Út ve 14:30 vánoční jarmark a v 16:15 se rozsvítí vánoční strom, mezi tím budou školní aj. vystoupení.

*Partutovice před OÚ – NE 10.12. v 16h, v 17h Ventyl „Dokud nás …nerozdělí.“

Adventní koncerty *SO 16.12. v 16:30 v Partutovicích PS Ondráš z Nového Jičína

*NE 17.12. v Drahotuších budou v 18:30 Hraničáci. Pozvěte všechny Vstupné dobrovolné

 

Časopis Nezbeda

Pro Vaše děti k dispozici za 200Kč (300 s Cvrčkem) či jen Cvrček 100Kč/rok. Vojta

 

Společenský večer farností – jak uvádí kalendář: v sokolovně Velká 13.1.

Přijímáme tipy na téma a bude třeba se do konce roku sejít a plánovat… o.Radomír

 

Benefiční koncert na opravu kostela v Černotíně – SO 9.12. v 18:00

Lucie Hilscherová (mezzosoprán) a Linda Sítková (varhany) s programem skladatele jako Bach, Caccini, Dvořák apod. Vstupné dobrovolné. Srdečně zve farnost a obec Černotín

 

Prosincové pozvánky z Jitřenky na faru do Hranic do 20.12.

Každé PO v 8:30  Klub maminek + MM a 14:50 Tance pro ženy; ÚT 5.12. v 17:00 Biblické tance a 19.12. v 16:00 Modlitby manželek (kostel); každá ST od 8:30 Klub maminek (není 20.12.) a 16:30 odpolední MM; ST 13.12. v 17:00 manželské spolčo;

 a PÁ 15.12. v 15:30 – Táborníček za CPR Lenka Pchálková

 

Signály.cz spouštějí webové stránky https://www.modlisezaprezidenta.cz

Jejich cílem je iniciovat vlnu modliteb za prezidentské volby,kandidáty, voliče i budoucí hlavu ČR. K modlitbě za vládní představitele vybízí už sv. Pavel v 1Tim: „Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.“ Proč se modlit? Abychom mohli vést život pokojný a klidný – jak řekl papež František ve své promluvě v Domě sv. Marty 18. 9. 2017. J.V.

 

Služba lektora Božího slova

Po 14 letech, kdy v naší arcidiecézi probíhá vzdělávání laiků, se v této službě začíná stále více probouzet touha srozumitelně předávat Boží slovo při liturgii. O tom, co pro to v této zodpovědné službě může laik udělat, se dovídá během praktických cvičení „kultura řeči“ pod vedením MgA. Martiny Pavlíkové. Více na www.kulturaslova.cz, kde je k dispozici i poslech nahrávek nedělního čtení. I zde se uplatňuje služba lektora, který je interpretem čtení z nedělní liturgie. Nahrávky poskytují tři interpretační verze: 1. i 2. čtení, mužský a ženský hlas. Interpretem třetí nahrávky je M. Pavlíková, evangelium načítá kněz.

 

Inzerát drahotušským farníkům: Na hřbitově vedle kaple sv. Anny je k dispozici hrobové místo i se zachovalým pomníkem. Informace na 770 142 151 nebo 728 703 560

web: http://farka.antiochia.cz;  farka@home.mitranet.cz;

( fara: 581 616 139, o.Radomír 731 626 515, Vojta 732 670 688

 

 

 

 

 

Pastýřský list pro 1. neděli adventní

Drazí přátelé, vstupujeme dnes do Adventu, který je letos mimořádně krátký. To znamená, že máme málo času na vánoční přípravy, ale nemyslím jen na dárky a úklidy, ale především na přípravu nového vstupu Spasitele do současného světa, který potřebuje spásu. Od lidí, kteří se Bohu vzdálili, často slyším, že prý přestali věřit proto, že se zklamali, nebo proto, že se nenaplnilo jejich očekávání, když necítili nějaký užitek ze své zbožnosti. Je mi líto, ale takoví lidé měli asi hodně mylnou představu o Bohu. Udělali si z něj služebníčka, pomocníčka svého štěstí. Vůbec neobjevili jeho velikost a asi je ani nenapadlo, že největším štěstím člověka je stát na Boží straně, být v jeho službě, objevovat jeho velikost, stavět ho výš než sebe, dávat mu přednost před sebou. Naopak, kdo objevil Boha, který podle slov Bible je Láska, ten po Bohu touží, ten ho chce. Kdysi jsem se ptal jednoho snoubence, který měl problém uvěřit v Boha: Co je pro tebe láska, produkt tvého srdce, nebo něco, co tě přesahuje a je bez hranic, ale naplňuje tvé srdce? Jasně prohlásil, že láska je nekonečná. Tak mu říkám: právě nekonečné lásce říká Bible Bůh. Když se jí otevřeš a budeš milovat nezištně, bude v tobě sám Bůh. Neuvidíš ho, ale zakusíš. Tento objev, tuto zkušenost potřebuje každý z nás. A není těžké ji udělat. Může to zkusit každý z vás. Stačí dělat skutky lásky naprosto nezištně. Když miluješ, Bůh, který je Láska, je přímo v tobě a skrze tebe dokonce působí, ty jsi jeho spolupracovníkem a máš podíl na uzdravování světa, na budování Božího království na zemi.  Díváme-li se kolem sebe, musíme uznat, že se daří mnoho věcí jak v církvi, tak ve společnosti. A je dobře se z toho umět radovat a všem, kteří se na tom podíleli, být také vděční. Vděčnost je velice užitečná, nejen obohacuje, ale i uzdravuje mnohá napětí a vztahy, ba dokonce zabraňuje mnoha chorobám. Zároveň musíme vidět, že není všechno kolem nás v pořádku, když slyšíme ze všech stran, jak chybí lidé, jak všude chybí pracovníci, a nepřiznaným důvodem je, že už dvacet let se nerodí dost dětí. Zaměstnavatelé vymírajícího národa shánějí do práce cizince, ale ostatní se přistěhovalců bojí. Umíme sice vydělávat a budovat, ale přestali jsme umět milovat a nezištně sloužit. Opakujeme jako mantru, že všechno něco stojí a vše se musí platit. Já uznávám spravedlnost, ale vidím vážný problém v tom, že jsme z peněz udělali boha, který je všemocný a bez něhož nic nejde. To není křesťanský Bůh. Biblická moudrost říká, že Bůh je Láska, která je naprosto nezištná. Na podzim jsem doprovázel velkou skupinu poutníků do Lurd. Tam mě zaujali jejich dobrovolníci všech věkových skupin, nejvíce krásní mladí lidé sloužící nemocným. Mezi desetitisíci poutníků bylo ten den až 600 vozíčkářů, o které se starali dobrovolníci, jejichž aktuální počet jsem odhadl na více než tisíc. Když jsem se o ně zajímal, zjistil jsem, že dobrovolník v Lurdech si platí sám nejen cestu, ale i ubytování a stravu, že takto slouží každý rok aspoň jeden týden a k tomu navíc doprovází poutníky své diecéze nebo země. Mladí studenti si musí napřed vydělat na brigádách, aby měli na bezplatnou službu. Dospělí si na službu nemocným berou dovolenou. Udiveně jsem se ptal, jaká za tím musí být výchova? Jeden vedoucí mi odpověděl: Naše církev je chudá, my děláme pro církev všechno zdarma. Ale všimněte si, že naše společenství je plné života! A já musím potvrdit, že ten život, tu obrodu, tam bylo opravdu vidět. Všiml jsem si, že Lurdy přitahují nejen zjevením a zázraky, ale i množstvím prokazované lásky. Nezištná služba z lásky může být lékem i na nemoci našich rodin a celé společnosti. Bude-li v našem životě více přítomen Bůh lásky, nebude bůh peněz kazící vztahy a šířící korupci tak silný. Bude-li v rodinách důležitější láska než peníze, určitě přibude dětí a ty dostanou lepší výchovu, protože na ně budou mít rodiče více času. Budou psychicky zdravější a lidsky zralejší, když vyrostou v harmonických rodinách. Pak bude mladá generace zárukou lidské naděje a budeme mít i dost pracovníků pro různé obory. Mám upřímnou radost, když slyším i od lidí nevěřících mnoho chvály na letošní celostátní setkání mládeže v Olomouci, kde se ukázalo tolik krásné mládeže. Ale taková mládež by neměla být výjimkou! Taková by měla být většina. To všechno se může uskutečnit a situace se může změnit k dobrému, když se v obyčejném všedním životě otevřeme Bohu křesťanů, Bohu lásky, když odmítneme sloužit falešným bůžkům, kterými se stávají peníze, majetky, požitky či pohodlí a zábava, když se stanou nejvyšším cílem. Odpočinek je potřebný. Ekonomika je nutná a spravedlnost vyžaduje spravedlivou mzdu, ale ani ta nenahradí to, co přináší nezištně darovaná láska. Vánocům říkáme svátky lásky, protože při nich zakoušíme mimořádnou blízkost Boha lásky, který se nám daruje.  Využijme prosím adventní dny k tomu, abychom denně otevírali své oči a uměli vidět spoustu příležitostí ke skutkům nezištné lásky, jako je odpuštění či upřímná pomoc i cizím lidem, ochota trpělivě naslouchat, věnovat čas, předpokládat dobré úmysly, či jen pozdravit člověka, kterého nepotřebujeme, dát druhému přednost ve dveřích nebo na silničním přechodu, ohleduplně pustit před sebe jiné auto… Denně máme mnoho příležitostí, abychom nechali vstupovat Boha do našeho světa skrze skutky nezištné lásky. Boží přítomnost udělá svět krásnějším a Vánoce budeme pak moci prožívat celý rok. Přeji vám mnoho úspěchů v tomto snažení i hodně radosti z krásných plodů vaší spolupráce na posvěcování světa. Děkuji všem, kteří se do zvaní Spasitele mezi nás zapojí víc, než obvykle. Kéž naše adventní horlivost připraví skutečnou vánoční radost mnohým.  

 

K tomu každému z vás ze srdce žehná arcibiskup Jan s pomocnými biskupy

 

Děkanátní pouť do Svaté země 3. – 10.3. 2018, cena 18 100 + 100 USD.

CK Awertour (www.awertour.cz ) –info cca 2 týdny před začátkem pouti. Odlet z Katowic – Tel Aviv busem do Betléma – bazilika Narození, Pole pastýřů, Jeskyně mléka; Ain Karim – Nar. Jana Křtitele a Navštívení PM / Genezaretské jezero – Hora Blahoslavenství,Kafarnaum, Tabgha, plavba po jezeře, řeka Jordán, Kána Galilejská / Nazaret–bazilika Zvěstování a kostel sv. Josefa, Hora Tábor, Haifa / Jeruzalém – Betfage, Olivová hora, Dominus Flevit, Getsem. zahrada,HrobPM, zeďnářků,Hora Sion–Večeřadloa Usnutí PM/Betanie,Jericho,Mrtvémoře Kumrán, Masada /Jeruzalém – + cesta,Boží hrob. H.Zábranská 731621213 duhranice@ado.cz