171210.doc

Všemohoucí a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě:

1.čt.: Iz 40,1-11

2.čt.: 2Petr 3,8-14

Ev.:  Mk 1,1-8

nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, ale ať nebeská

moudrost zúrodní naše nitro, abychom došli

k věčnému životu s Kristem.

Ž 85Ukaž nám, Hospodine,

své milosrdenství a dej nám svou spásu.

 

Po 11/12

Út 12/12

St 13/12

Čt 14/12

Pá 15/12

So 16/12

Ne 17/12

Drahotuše

6:40

6:40

18:30AD

---

17:00

Radíkov 17:00

8:00

Partutovice

---

---

---

18:00

6:40

9:35

Potštát

---

---

17:15

---

---

Zábřeh

13:30

11:00

 

Dnes: *Bude se zpívat latinské ordinárium (Kanc.509 Missa mundi).

*Sv. smíření v Partutovicích od 13:30 o.Pavel, Rad. a v Drahotuších od 14:30 i o.Vratislav

*Po drahotušské mši sv. si chrámový sbor většinou nacvičuje Vánoce.

*V Partutovicích se rozsvítí vánoční stromeček v 16:00.

V týdnu: PO+ÚT *roráty v Drahotuších a po nich opět snídaně pro děti.

 ST *Kněží se těší na dopolední schůzi děkanátní rady. Prosíme, nevyrušovat.

*13.12. Fatimský den; v 17h zve o.Josef do Soběchleb. *V Drahotuších adorace

ČT *Partutovská škola má vánoční besídku v 16:00, proto mše sv. až v 18h.

*Svátost smíření v Potštátě ve čtvrtek 14.12. v 15:30 – 16:15 o.Michal a o.Radomír

*v teple partutovské fary po rorátech se podíváme do Fatimy a příští zase do Lurd.

SO*o. Radomír vede v Zábřeze adventní duchovní obnovu pro mládež. Přijede až před radíkovskou mší.Kdo chcete,domluvte se,můžete ho doprovodit a prožít duch.obnovu.

*v 16:30 v Partutovicích PS Ondráš z Nového Jičína

*nebo v 17h u sv. Františka v Lipníku bude zpívat kněžská gregoriánská

schola Adventní koncert gregoriánského chorálu a středověké polyfonie

„Hle, Panna počne…“

 

Příští neděli: *Sbírka na potřeby farnosti a volby do pastoračních rad

* Je neděle „Gaudete“- radujte se! K tomu je vhodné i latinské ordinarium.

*V Drahotuších v 18:30 – adventně předvánoční koncert – Hraničáci. Vstupné dobrovolné.

*Divadelní představení Korunní princ v podání souboru Inkognito v 16h v KD v Ústí.

 

 

 

Naléhavý úmysl papeže Františka na prosinec

Za obyvatelstvo Hondurasu–modleme se za to, aby jeho obyvatelé překonávali mírovým způsobem současné těžkosti. Papež František s oblibou upíná pozornost k místům, které jsou bohatší částí světa považovány za periferii. Nedávno se vrátil z apoštolské cesty do Myanmaru a Bangladéše, kde se setkal zejména s katolickými komunitami, které ho povzbudily svým svědectvím. Vzápětí zmínil Honduras a ujistil lid této latinskoamerické země, že na něj „pamatuje v modlitbě a prosí, aby nynější těžkosti pokojně překonal“.

 

Společenský večer farností – jak uvádí kalendář: v sokolovně Velká 13.1.

Přijímáme tipy na téma a bude třeba se do konce roku sejít a plánovat… o.Radomír

Volby do pastoračních a ekonomických rad

 

V kostelích jsou sepsáni kandidáti, které jste navrhli. Prosíme je o vyjádření, ne škrtáním, jen opravou chyb a v případě nesouhlasu s nominací se domluvit s o. Radomírem. Díky za všechny, kteří byli vzpomenuti, na další (ještě vzpomenuté) jsou ty volné řádky.  Volíme z nich příští neděli. Pro info lze nahlédnout do stanov viz odkaz (příp. zájemcům je vytis-kneme) http://www.ado.cz/system/files/stanovy_pastoracni_rady_farnosti.pdf  http://www.ado.cz/system/files/stanovy_ekonomicke_rady_farnosti.pdf .

 

Také evangelický sbor v Hranicích pořádá adventní koncerty

V neděli 17.12. v 16h vystoupí smíš.PS Harmonia pod vedením B.Šimečkové, varhany Hanka Kubíková.A těsně před Vánocemi v pátek 22.12. v 19:30 bude v našem kostele Vánoční prozpěvování Vystoupí i část Harmonie, bude zde Vokalamita, ale i Senza Voči a všichni, co si budeme chtít společně zazpívat. Pavl.Lukášová, farářka

 

Z Charity Hranice

Nár. potravinová sbírka: 11.11. v hranickém Kauflandu jsme se díky dvěma 7členným skupinkám dobrovolníků zapojili do této sbírky. Díky štědrosti kupujících se podařilo sesbírat více než 1 000 kg trvanlivých potravin a drogistického zboží, které budou využity na pomoc lidem v nouzi, neúplným rodinám, osamělým seniorům a uživatelům charitních služeb. Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří zakoupením a darováním zboží přispěli. Velký dík i pomocnicím z Potštátu. Všichni naši dobrovolníci kolem sebe šířili radost i dobrou náladu a je jejich zásluhou, že se tato akce vydařila. Na Ukrajinu putuje z děkanátu Hranice letos 52 vánočních balíčků. Tak bude o letošních Vánocích obdarováno 48 dětí, z celkem 341 dětí, které byly do projektu zapojeny. Pečlivě připravené balíčky naši dárci přichystali pro 22 děvčat a 26 chlapců ve věku 2-13 let. Většina obdarovaných dětí je z Ternopilu. Velké poděkování štědrým dárcům z Potštátu, kteří připravili vánoční překva-pení pro čtyři děti.Věříme, že všechny dárky udělají pod vánočním stromečkem obrovskou radost.Hledají se králové ….  Přípravy na Tříkrálovou sbírku jsou již v plném proudu. Stále hledáme velké i malé dobrovolníky, kteří roznášeli radostnou zvěst o narození Spasitele do všech domácností v našich farnostech a máme velkou radost z každého koledníčka i z každého vedoucího skupinky, který se k nám přidá. V sobotu 30. 12. zveme všechny koledníky a vedoucí skupinek na Žehnání tříkrálových koledníků v Olomouci. Pojedeme autobusem v 8:30 ze Šromotova nám., zastavíme v Drahotuších i Slavíči. V katedrále prožijeme mši sv., a po občerstvení si prohlédneme Arcibiskupský palác a expozice Vlastivědného muzea.  Program v Olomouci končí v 15h. Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také u svých televizních obrazovek, pokud v neděli 7. 1. v 18 h při přímém přenosu koncertu na ČT1. Také Vás všechny moc prosím o modlitbu za bezproblémový průběh TS 2018.  R. Andrýsková, Charita  Hranice

 

Už začínáte přemýšlet nad dárky pod stromeček? Darujte Katolický týdeník

Máte rádi KT a chcete, aby ho mohli číst i vaši blízcí? Zařiďte jim dárkové předplatné - vyplňte elektronický kupon na www.katyd.cz, podhorska@katyd.cz, či (224 250. Pošleme vám obratem dárkový certifikát se jménem obdarované osoby. Poté obdržíte od distributora KT poštovní poukázku k úhradě. Po zaplacení obdržíte samozřejmě také dárek pro nové předplatitele. Ozvěte se nejpozději 18. 12. Předplatné činí 780 Kč. www.katyd.cz