171231.doc

 

Gn 15, 1-6; 21, 1-3

Žid 11, 8-19;

Lk 2, 22-40

Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě následujeme příklad svaté Rodiny a svůj pozemský domov naplňujeme společenstvím lásky, abychom v nebeském domově dosáhli věčné odměny a radosti.

 

 

Ž128Blaze každému, kdo se bojí Hospodina

 

 

Po 1/1

Út 2/1

St 3/1

Čt 4/1

Pá 5/1

So 6/1

Ne 7/1

Drahotuše

8:00

---

18:30 AD

---

17:00

Velká

17:00

8:00

Partutovice

9:35

18:00

---

17:00

---

9:35

Potštát

11:00

---

17:15

---

---

---

11:00

Přejeme všem, aby Kristus, který přišel jako dítě na tuto zem, byl naší stálou radostí!

 

 

Dnes:. *Obnova manželských slibů.

*Mše sv. jsou ze svátku sv.Rodiny

*Statistika bude v příštím Infolistu.

*V Potštátě přejeme dobrý hlas a žehnáme pí Evě Žižkové ke vstupu do 2.pol.života

*V drah.kostele v 23:30 poděkujeme modlitbou.*Na Sv.Hostýně je půlnoční mše sv.

Na Nový rok: *Mše sv. mají nedělní pořad, jedná se o zasvěcený svátek.

*Noví členové pastoračních a ekonomických rad budou uvedeni do svých služeb farnosti.

*V 18h bude ustavující schůze PR v Drahotuších a porada ke společenskému večeru ve Velké, který se již nezadržitelně blíží.

V týdnu: *Tříkrálová sbírka. Koledníci i skupinky se sestavují a čekají na Vaše přijetí. Jsou nositeli i vánoční radosti. Společné požehnání dostanou ve ČT v Partutovicích a v PÁ v Drahotuších při mších sv. a v SO ráno pak v Potštátě. 3Kr koledníci budou chodit hlavně v sobotu, příp. v pátek odpoledne.

*Setkání k ekumenickým bohoslužbám – ve čtvrtek ráno přivítáme faráře, kazatele i pastory k poradě nad letošním průběhem ekumenických setkání v modlitbě.

*V sobotu je slavnost Zjevení Páně, je doporučena účast na mši sv. Tato slavnost se bude slavit s žehnáním vody, kadidla, křídy a zlata v PÁ v Drahotuších.

Příští neděli: *Je svátek Křtu Páně. V Partutovicích a v Potštátě je možné na neděli přeložit slavnost Zjevení Páně (v Drahotuších bude v pátek vigilie Zjevení Páně)

*Vrcholí vánoční doba, která je letos nejkratší. Uklízí se vánoční výzdoba z kněžiště.

Mše sv. o sobotách17:00 - 6.1. Velká; 13.1. Milenov; 20.1. Radíkov; 27.1. Slavíč

Časopis Nezbeda a IN

Nejpozději během týdne přijímám objednávky na Nezbedu, Cvrčka či obojí. Vojta

Pro děvčata cca 11-17 roků lze u mne objednat měsíčník IN za 300Kč/rok. o.Radomír

Ekumenická setkání v Hranicích a Drahotuších

Ve dnech 18. – 25. 1. 2018 se budou křesťané z různých církví společně modlit za jednotu. Mottem budou slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle (Ex 15,6). První společné setkání bude ve ČT 11.1. 2018 v 17:00 v evang. kostele na Šromotově nám.v Hranicích, další PÁ 19.1. v 17:00 na 1.máje v Sigmě v CB a vyvrcholíme u nás v kostele sv. Vavřince v NE 21.1. v 16:00 Vojta

Živý betlém-Drahotuše

*Díky všem, kteří se zúčastnili a pomohli s  organizací i všem svatým i nesvatým za hojnou účast. Setkalo se docela hodně lidí při vánočním příběhu letos podle Štěpána a zpívání koled. Příští rok možná prý zase před kostelem, tak už se těšte. Pokusil jsem se něco málo napsat na Signály, ale je možné, že se najdou i jiná média, která toto setkání zachytila. https://vvrh.signaly.cz/1712/zivy-betlem-v-drahotusich-2017 Všimnul jsem si, že mnozí to dokumentovali fotograficky či jako video. Moc prosím o kopii těchto materiálů. Vojta

 

Pozvánky z Jitřenky

Národní týden manželství *SO 10. 2. od 9 h na faře v Hranicích - duchovní obnova s P. Lukášem Engelmannem pro všechny, ale zejména pro rodiče a pedagogy, na téma Specifika mužské a ženské výchovy. *NE 11. 2. odpoledne pouť ke sv. Valentýnu v Hustopečích n. B. – pobožnost v kostele s obnovou manželských slibů a pak posezení

Pro ženy *Víkend na Sv. Hostýně 19. - 21. 1 s Marcelou Kořenkovou na téma „Rodinná mapa, jedna z cest k osobnímu růstu“. Bude i duchovní a tvořivý program a biblické tance. * Sebezkušenostní kurs s Irenkou Smékalovou – 4 setkání, první 14. 3. na faře v Hranicích

Pro děti *Táborníček - setkávání dětí, které se účastnily našich příměstských táborů. Zveme i děti od 5 do 14 let, které na našich táborech nebyly. PÁ 12. 1. od 16.30 na faře v Hranicích. *Karneval pro děti v NE 28.1. od 14.30 v MěDDM Hranice. L. Pchálková

 

Arcibiskupství olomoucké zřídilo novou církevní školu: SOŠ sv. Jana Boska.

v Kroměříži Na Lindovce. Salesiánská výchova založená na preventivním výchově a asis-tenci. Vzájemná důvěra a otevřenost, pozorný a lidský přístup k žákům, zdravá náročnost. Spoluzodpovědnost a profesní růst pedagogů. Spolupráce s rodiči i absolventy. Příjemné a výchovné prostředí. Je zaměřena na lesnické a zemědělské učňovské obory s možností maturitní zkoušky. Nabídne tyto obory: Lesní mechanizátor, Opravář lesnických strojů, Zemědělec – farmář, Zahradník pro pěstování lesa, pro okrasné zahradnictví, se zaměřením na vinohradnictví a vinařství. Vyučování se zahájí 1. 9. 2018, bude zde vlastní internát a středisko volného času. Bližší informace poskytne v průběhu ledna a února 2018

Mgr.Z.Vyvozilová, vedoucí Centra pro školy AO; (:587402243; vyvozilovaz@arcibol.cz

 

Pozvání na Sněženky do Rajnochovic

Křesťanské jarní prázdniny „S čarodějem ze země OZ“ mohou děti od 8 do 14 let prožít, 12.-16.2. (okres Přerov společně s okresem Frýdek–Místek za 900 Kč(či 800 členové o.s.), když se včas přihlásí na archa.rajnochovice@centrum.cz ; více www.mladez.ado.cz

Na Silvestra prý patří vtipy, tak se trochu usmějte, ať nejste zamračeni celý rok

Ve vlaku sedí paní a čte Bibli. Naproti sedící muž začne rýpat: „Vy věříte tomu, co je tam psáno?“ „Ano!“ odpoví tázaná. „I tomu, že jednoho chlápka spolkla velryba a on přežil?“ „Myslíte Jonáše? Ano, i o něm je zde psáno.“ „A jak mohl přežít v břiše velryby?!“ „No, to nevím, až umřu a přijdu do nebe,tak se ho na to zeptám.“ „A co když ten Jonáš nebude v nebi“ „Tak se ho na to zeptáte vy.“