180114.doc

Všemohoucí, věčný Bože, ty řídíš všechno na nebi i na zemi; vyslyš

prosby svého lidu a dej našim dnům svůj řád a mír. 

 

1Sam 3,3-10.19

1Kor 6,13-20

Jan 1,35-42

Ž40Hle, přicházím, Pane,

splnit tvou vůli.

 

 

Po 15/1

Út 16/1

St 17/1

Čt 18/1

Pá 19/1

So 20/1

Ne 21/1

Drahotuše

17:00

---

18:30 AD

---

16:00

Slavíč

17:00

8:00

16h EB

Partutovice

---

18:00

---

17:00

Hranice CB 17hEB

---

9:35

Potštát

---

---

16:00

---

---

11:00

 

Poděkování farníkům

* Účastníkům ekumenické bohoslužby v Hranicích na Šromotově nám., kteří přišli prožít společenství v modlitbě. Je dobře, že se umíme sejít i ve všední den.

* Všem zúčastněným, kteří se jakkoliv zasloužili o dobrý průběh výtečného společenského večera ve Velké.

*Také díky všem voličům, kteří pozitivně reagovali na výzvu našich biskupů a na své právo volit, že jim není lhostejné, kdo povede naši zem.

Dnes: * Děkanátní kalendář v akci! Od teď u nás v kostelích už jen za 30Kč.

* Prosíme ještě ochotné farníky, aby v 9:30 přišli pomoci uklidit sál ve Velké k předání.

* I po 1.výsledku  je za dobrou volbu prezidenta dnes obětována mše sv. v Partutovicích. *V Drahotuších na faře se dnes v 17h sejde k jednání ER

V týdnu: PO – po mši sv. v Drahotuších se sejde modlitební společenství.

ÚT – po mši sv. v Partutovicích se sejde nová pastorační rada farnosti na faře.

ST – obvykle dopoledne se setkávají kněží děkanátu ke svému měsíčnímu jednání.

ČT – je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Zahajuje se tak týden modliteb za jednotu křesťanů. Letos se v něm seznámíme s problémy církví v Karibiku.

– jedním z konkrétních projevů našeho společného úsilí o jednotu jsou ekumenické bohoslužby. V pátek bude v CB v Hranicích v 17:00, mše sv. v Drahotuších již v 16:00

SO – výměna mší sv. s nedělní platností. Mše sv. bude ve Slavíči a až příští v Radíkově.

Příští neděli: *Sbírka bude věnována na potřeby farnosti. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.

*Ve 13:45 se na vhodném místě sejde pastorační rada farnosti Potštát.

*Odpoledne bude ekumenická bohoslužba v drahotušském kostele v 16:00. Srdečně Vás zveme k aktivní účasti a prosíme o pomoc s drobným pohoštěním, které bude potom.

*Možná se dozvíme výsledky 3K sbírky. Děkujeme koledníkům, které také čeká odměna v podobě kina - v 16h v KD Echo Lipník/B:Zootropolis či plavání v Hranicích za měsíc.

 

 

Podnět pro ministranty – sportovce

Florbalový turnaj by mohl proběhnout v SO 10.3. v ZŠ Potštát za podmínek, že se do 3.3. přihlásí dostatek mužstev, která sestaví ministranti. Turnaj začneme u Panny Marie. Vojta

Blahopřání do Potštátu

Kariková Antonie, již osmdesátiletá, jak prorokyně Anna, jež spatřila Spasitele světa. Kéž tuto radost prožívá, setkáními ožívá. Pán, jenž vyvede nás z nesnází, ať ji stále provází. Farníci, Vojta a o. Radomír

 

Malé únorové poutě v Drahotuších

11.2. je světový den nemocných, letos vychází na neděli. V Drahotuších si připomeneme kapli Panny Marie Lurdské, která bude otevřena od 9:00 do 16:00. V 16:00 pak bude pobožnost k Panně Marii a Sv. Valentinovi. CPR Jitřenka letos bude pořádat svatovalentinskou pouť v Hustopečích nad Bečvou, kde též mají sochu světce. Vojta

 

Návštěvy nemocných

Předpokládám uskutečnit v týdnu po 21.1. Prosím o informace o nových nemocných. o.R.

 

Připomínka 10 let od lidových misií v Partutovicích a 15 let od LM v Drahotuších

*27. 2. 2008 byl postaven v Partutovicích misijní kříž a o rok později byla obnova misií. Pak se ještě zvláště slavilo 5 let od LM a pravidelně každý rok se konala pobožnost u misijního kříže, který byl loni na podzim z důvodu změn v územním plánu obce přesunut o něco níže. Letos při 10. výročí by bylo vhodné kříž znovu požehnat a uspořádat k tomu i vhodnou duchovní obnovu. Jak konkrétně, o tom zřejmě více na jednání pastorační rady.

*Touto dobou v roce 2003 probíhaly lidové misie také v Drahotuších. I zde by byla vhodná připomínka této důležité obnovy pro farnost. Vojta

 

Jubilejní XX. farní ples v SO 3. 2.  v Sokolovně v Hranicích

 Příprava a organizace také akce není snadná, proto opět jako v minulých letech uvítáme jakoukoliv pomoc - ať už s programem, výzdobou sálu, přípravou tomboly, pečením a balením zákusků, zajištěním pořadatelské služby a dalšími důležitými úkoly. Těšíme se na spolupráci. Za organizační tým Marie Hašová a Gabriela Vinklarová

 

Pozvánky z Jitřenky

Sebezkušenostní kurz pro ženy „Kniha mého života“ – pod vedením psycholožky Mgr. Ireny Smékalové na faře v Hranicích 17:30 – 20h a to: 14. 3.; 28. 3.; 11. 4.; 25. 4. - přijetí své minulosti, lepší sebepoznání, motivů, pohnutek a postojů nastavení užitečných změn. Kurzovné 800Kč, přihlášky do konce února, max. 10 účastnic http://www.hranice.dcpr.cz/

 

Podnět pro mladé rodiny z minulého IL

Děkujeme za podnětné reakce. Pro děti máme, bohužel, smutnou zprávu, že jejich oblíbený maškarní karneval bude jen v Hranicích v DDM v neděli 28.1. ve 14:00. Rádi využijeme služeb Jitřenky i farnosti Hranice. Nicméně čas plesání je do 11.2. a tam by se ještě jeden karneval vešel a jistě i z okolí by pozitivním zájmem rodiny reagovaly.  Vojta

 

Pozvání na Sněženky do Rajnochovic

Křesťanské jarní prázdniny „S čarodějem ze země OZ“ mohou děti od 8 do 14 let prožít, 12.-16.2. (okres Přerov společně s okresem Frýdek–Místek za 900 Kč(či 800 členové o.s.), když se včas přihlásí na archa.rajnochovice@centrum.cz ; více www.mladez.ado.cz  

 

Pozvánka na výstavu do Synagogy  v Hranicích „Nejen několik slov“ ČT 25.1. v 17h

Vernisáž výstavy Fanise Ainacidise. Autor zde bude vystavovat dva grafické cykly – Několik slov a Galantní geometrie. Potrvá až do 11.3. Promluví Mgr. Petr Beránek