180107.doc

 

Iz 55,1-11

1Jan 5,1-9;

Mk 1,6-11

Všemohoucí, věčný Bože, tys slavnostně prohlásil, že Kristus je tvůj milovaný Syn,když na něj při křtuvřeceJordánu sestou-pil Duch sv.;dej,ať všichni,které jsi přijal za syny a dal jim nový život z vody a z Ducha sv.,zůstávají vtvélásce.

 

Ž29Pán dá požehnání a pokoj svému lidu

 

 

Po 8/1

Út 9/1

St 10/1

Čt 11/1

Pá 12/1

So 13/1

Ne 14/1

Drahotuše

17:00

---

18:15 AD

Hranice ČCE

  1. 00EB

17:00

Milenov

17:00

8:00

Partutovice

---

18:00

---

16:00

---

Velká 19h spol.večer

9:35

Potštát

---

---

16:00

---

---

11:00

Dnes: *Je svátek Křtu Páně. Končí tak vánoční doba. Výzdobu z kněžiště bude potřeba uklidit. Děkujeme všem ochotným farníkům, kteří se do toho zapojí.

*Někde, kde nebyli tři králové, jistě přijdou. V 18:00 na ČT 1 můžete sledovat tříkrálový koncert. Je to také jedna z příležitostí, jak přispět potřebným v rámci TK sbírky.

*Můžete si na internetu přečíst či v rámci ohlášek poslechnout dopis biskupů k volbám.

V týdnu: *Je již 1. týden v mezidobí, pro lektory cyklus II a neděle pokračuje cyklem B.

*Vrcholí přípravy ke společenskému večeru, který bude již tuto sobotu.

PO *po mši sv. v Drahotuších se sejdeme na faře k modlitebnímu společenství.

ÚTna faře v Drahotuších v 19h setkání vedoucích evang.buněk

ST*v Potštátě bude již pravidelně v zimním čase mše sv. v 16:00. V Drahotuších jste zváni k adoraci za evangelizační buňky i za dobré volby. Bude proto již od 18:15.

ČT*v Partutovicích bude mše sv. mimořádně již v 16:00, kvůli ekumenickému setkání v modlitbě v Hranicích v evang.kostele na Šromotově nám., které začíná v 17:00

PÁ - SO * Je první kolo prezidentských voleb. Přijměme výzvy našich biskupů k modlitbě za ně; modleme se k Duchu Sv. za správnou volbu prezidenta a ti, kteří jsou k volbě povoláni, nechť ji řádně vykonají.

Společenský večer ve Velké

*Prosíme o dary do tomboly na dra-

hotušskou faru. Příp. balíčky je potřeba

popsat, aby byl znám jejich obsah.

*Nezapomeňte na peříčka. Dostanete za ně

lístek do tomboly zdarma.

*Drobné pečivo se bude balit po páteční mši sv.

na faře v Drahotuších. Prosíme ochotné ženy, příp.

kuchařsky schopné muže. Jako další občerstvení

budou chlebíčky a řízky.

*Pomocníci na přípravu sálu se sejdou

v sobotu v 8h.  Po společenském večeru,

který skončí cca v 1:00, bude třeba uklidit.

*Velký úklid sálu bude po nedělní mši sv. v Drahotuších, tj. v 9:30

Na Nový rok o veliký krok

postoupil p.Ing.Frant. Maršálek.Po letech zkušeností přejeme i hodně radostí – s rodinou,farností i pracovníky,vzdáváme též Bohu díky! Farníci, o.Rad.,Vojta

 

Potkají se 2 přátelé: „Do nového roku ti přeji, abys měl v životě hodně starostí.“ „Tak to ti pěkně děkuji.“ „Tím přáním ti také  přeji, abys byl zdravý!“ „Jak tomu mám rozumět?“ „Jednoduše.Každý zdravý má spoustu starostí,kdyžto nemocný má jen jednu–být zdravý“

Statistika roku 2017 (a srovnání s r. 2016)                Setkání rad    

Rok

Drahotuše

Partutovice

Potštát

16

2017

16

2017

16

2017

Křty

5

8

2

2

0

6

Svatby

4

1

1

1

1

0

Pohřby

14

19

1

2

 3

9

Past.rada Potštát se sejde v neděli 21.1. ve 14h; zřejmě na faře. V Partutovicích zatím navrhuji v úterý 16.1.po mši sv.cca v 18:45. Ekonomické rady obou farností projednají vše po uzavření roku 2017 po 20.1. Drahotušská ER bude v tomto týdnu.o.Rad.

Podnět pro mladé rodiny:bude letos zájem o dětský maškarní karneval ve Slavíči?o.Rad.

 

Připomenutí ekumenických bohoslužeb

ČT 11.1. v 17:00 v Hranicích v kostele ČCE na Šromotově nám., PÁ 19.1. v 17:00 v Hranicích u CB na 1. Máje u Sigmy a NE 21.1. v 16:00 ve far. kostele v Drahotuších.

 

Senior kavárna v osadním výboru v Drahotuších nejen pro seniory 1x měs. v 15h

Jsou připravena zajímavá témata a samozřejmě káva i čaj. 9.1. – B. Šimečková: Hranická propast, historie a současnost; 6.2. P. Krejčiřík a J. Burian: Létání na větroních; dále 13.3.; 10.4.; 15.5. a 5.6. Připravuje ve spolupráci s odborníky a srdečně zve Jitka Krejčiříková

 

Naléhavý úmysl k modlitbě od papeže Františka

Za koptské pravoslavné bratry v Egyptě, kteří se stali obětí 2 atentátů –kéž Pán přijme duše zemřelých, je oporou raněným, příbuzným a celé komunitě, a obrátí srdce násilníků .

 

Plesová pozvání i odjinud

*Dětský maškarní karneval – pořádá farnost Hranice a centrum Jitřenka  

v NE 28.1. od 14:00 v DDM na Galašově ul. v Hranicích

*Farní ples – PÁ 19.1. od 20:00 v obou sálech KD Hustopeče nad Bečvou.

*XX. farní ples pořádá farnost Hranice v SO 3.2. od 20:00 v sokolovně v Hranicích.

 

Hromniční pouť matek ve farním kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku         

SO 3. 2. - 9:20 - modlitba radostného růžence a příležitost ke svátosti smíření, 10:00 - mše svatá s darováním svíce a ofěrou matek kolem oltáře, hl. celebrant P. Marian Pospěcha, 13:00 - v kostele přednáška P. Josefa Červenky,13:35 - adorace matek za děti, 14:00 - závěrečné požehnání a zakončení pouti farnost Šternberk a Centrum pro rodinu Šternberk

 

Duchovní obnovy na Velehradě 1. pol. r. 2018

22. 2.–25. 2. Postní na téma „Společenství svatých“ P. Kasan OSB 2. 3.–4. 3.  Rekolekce pro katechety a animátory farních společenství  P. Koumal  9. 3.–11. 3. pro kostelníky a akolyty - Mons. Šíma a 12. 3.–14. 3. /16. 3.–18. 3. pro všechny, kteří pečují o kostel   Mons. Šíma 23. 3.–25. 3. Víkend pro seniory (Centrum pro rodinu) lektorka Budínová

18. 5.–20. 5. pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě P. Pospěcha 11. 6.–14. 6. pro všechny (pořádá Česká republika pro Ježíše) P. Monček  22. 7.–26. 7. pro všechny - Mons. Opatrný http://www.stojanov.cz/  velehrad@stojanov.cz , 572 571 420