180204.doc

Job 7, 1 - 7;  1Kor 9,16-23; Mk 1,29-39

Všemohoucí Bože, opatruj nás – svůj lid – s otcovskou

 láskou; a protože nemáme oporu jinde, než v naději na

 tvou milost, chraň nás stále svou mocí. 

Ž 147Chvalte Hospodina,

který uzdravuje ty, jimž puká srdce

 

 

Po 5/2

Út 6/2

St 7/2

Čt 8/2

Pá 9/2

So 10/2

Ne 11/2

Drahotuše

17:00

---

18:30 AD

---

17:00

Milenov 17:00

8:00

Partutovice

---

18:00

---

17:00

---

Odry +14:00

9:35

Potštát

---

---

16:00

---

---

---

11:00

 

Dnes: *Svatoblažejské požehnání bude udělováno hromadně.

*Mohou být žehnány svíce.Zůstanou-li v Drahotuších, budou pak i při dalších mších-20Kč

*V Partutovicích budou představeny děti, které mají brzy přijmout Krista výrazně do svého života. Prosíme, provázejte je modlitbou.

*Provázejte modlitbou také muže, kteří se rozhodují pro vstup do kněžské formace.

*o. Josef zve do Soběchleb v 15h na koncert Good Work (Paprsky) za doporučených 80Kč

V týdnu: *Pro obnovu lidových misií v Partutovicích bude vydán a rozeslán misijní zpravodaj v obci. Ještě je však třeba zpřesnit některé informace.

*Ke krátké duchovní obnově s P. Lukášem Engelmannem jste zváni v sobotu na faru do Hranic od 9:00. Začíná se přednáškou na téma specifika ženské a mužské výchovy, po obědě  - diskuse a vrcholem bude ve 14:30 mše sv. v kostele.

Příští neděli: *V Drahotuších se lze zastavit u oltáře sv. Valentina i také během dne k modlitbě v lurdské kapli  u P. Marie Lurdské.

*Sv. Valentina mají také v Hustopečích nad Bečvou, kam Vás zve CPR Jitřenka k odpolední pobožnosti a posezení od 15:00.

*Ke dni Panny Marie Lurdské, tedy 11.2. se připomíná světový den nemocných. Papež František myslí na nemocné a píše jim své povzbuzení, které na požádání rád předám. Vojta

 

Tříkrálová sbírka

*Přijměte mé poděkování i dík ředitele ACHO za spolupráci při organizaci 3K sbírky, za povzbuzení koledníků i farníků k této náročné i krásné činnosti pro potřebné. Letos v naší arcidiecézi koledovalo 5 455skupinek,jež obětavě přinášely poselství o Světle v temnotách a dávaly lidem možnost být dobří. www.trikralovasbirka.czMons.B.Vitásek,prezidentACHO

*celkový výtěžek v diecézi 28 387 035Kč /loni  25 905 804 v 5323 skupinkách a v ČR 112 237 970Kč – 22 761 skupinek/loni 22 043 skupinek vykoledovalo 100 439 683 Kč.

*Pozvání pro koledníky na plovárnu Hranice za 10 Kč – platí na SO 24.2. a 10.3. od 7:30 do 8:50.  R. Andrýsková PS: Vzhledem k 2. termínu uvažuji, že by se ministrantský florbal mohl posunout o týden dál či o něco později; podle ohlasů zájemců. Vojta

 

Farní tábor – zahájení příprav

Zatím takto: od NE 5.8. do SO 11.8. (příp. PÁ 10.8.) Více snad v příštím týdnu. Vojta

Drahotuše – večer chval

V pátek 16.2. po mši sv., která bude s o. Petrem zcela mimořádně v 18:00 a pak to vypukne. Srdečně zvou animátoři děkanátu Hranice.

 

V sobotu 24. 2.zvu do Orl.hor na předjarní běžky; 23 km z Haničky na Šerlich a zpět Odjezd v 6:00 z Drahotuš.  Oběd dle sil na vrcholu Deštné či na Šerlichu. Cesta zpět je už pohodová J, návrat cca do 19.00. Kdo by měl chuť se připojit – ať se mi ozve. o.Radomír

Formační víkend dětí k prvnímu sv. přijímání

Uskuteční se pro děti z Partutovic na faře v Drahotuších 2.-3.3.2018.

 

Duchovní obnova pro dívky 15-30 let „Jsem součástí velkého příběhu“

Ve Slavkově u Brna, v Domě Sv. Rodiny 16. – 17.2. od 18h do 18h, vede P. Karel Matlok.

Přihlášky do 14.2. Chudým školským sestrám Naší Paní na [email protected] .

Zemřel P. Michal Jadavan, kaplan v Odrách

Jistě mnozí jste se za něj modlili. Zemřel po dlouhé nemociv PÁ 2.2.  v den, kdy se v bohoslužbě čtou Simeonova slova: „Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka v pokoji.“ Pohřeb v Odrách 10.2.ve 14h.+R.I.P.

 

Postní duchovní obnova VIR v AKS Olomouc o víkendu 23. 2.–25. 2.

pro muže od 17 do 35 let - Mons. Adam Rucki, bisk.vikář pro duchovní povolání v ostravsko-opavské diecézi. www.knezskyseminar.cz/akce/vir/vir-pust/ P. Pavel Šupol

 

Letní škola liturgiky ÚT 21.8. – NE 26.8. v klášteře v Želivě, téma – mše svatá

Cílem Letní školy liturgiky je umožnit účastníkům hlouběji porozumět tomu, co církev koná, když slaví liturgii, více si zamilovat církev a její bohoslužbu a být lépe disponováni pro účast na posvátných tajemstvích. Letní liturgická škola je otevřena všem zájemcům z řad kněží, řeholníků a laiků. Více: https://www.signaly.cz/letni-skola-liturgiky

Diecézní setkání varhaníků, sbormistrů, vedoucích schol a zájemců o liturgii a hudbu

Historické varhany  Arcidiecéze olomoucké  a její současní autoři liturgické hudby

SO 17. 3. aula CARITAS – VOŠs Olomouc, Křížkovského 6. 10:00  Podíl hudby a zpěvu na kráse liturgie  (Mons. Josef Hrdlička); Restaurování historických varhan po r. 2000 (Jan Gottwald, organolog); …z pohledu památkové péče  (Petr Koukal, organolog);  … v Nové Hradečné z r. 1765  (Dalibor Michek, varhanář – restaurátor); Duchovní tvorba Stanislava Vrbíka – skladatele, spisovatele, dómského varhaníka  (Zb.Štěpánek, varhaník); Duchovní tvorba Karla Svozila - skladatele a sbormistra (Jan Gottwald); 14:00  Mše sv. v katedrále, Mons. Antonín Basler,  pomocný biskup Katedrální vzdělávací středisko lit. hudby a zpěvu

 

Konference Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici

Biskupství brněnské pořádá 17. 3. 2018 konferenci Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici. Mezi přednášejícími budou teolog Aleš Opatrný nebo pomocný olomoucký biskup Mons. Antonín Basler. Přihlášky na e-mailu: [email protected]

 

Postní almužna 2018

Bratři a sestry, vzpomněl jsem si na děti z Haiti, které chodí do škol, v nichž charita pomáhá, dostanou zdarma 1 jídlo denně. Na oběd bývá rýže s fazolemi. Je to jejich jediné jídlo. Kolik a čeho sníme za den my? V postní době, , si můžeme my dospělí i děti něco odepřít a dát do pokladničky obnos, který bychom za to utratili. Všimněte si,kdo potřebuje pomoc ve vaší far-nosti. Napište jejich jméno, adresu, popř. návrh pomoci, do postní kasičky. Mons.B.Vitásek