Již delší dobu zde nebyly publikovány rozpisy bohoslužeb. Jelikož mnozí po tom volají a zcela oprávněně, budu opět zveřejňovat měsíční přehled zpravidla na začátku měsíce s tím, že zejm. o slavnostech mohou nastat drobné změny časů i pořádku, pročež jsou aktuálnější ohlášky či Infolist.

https://img.signaly.cz/group-files/037000/37780/4bvcaejrx2kinut2655hto20ygheit93.pdf